Spring til indhold

Bulgarien

De bulgarske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres rejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den bulgarske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i indtil 90 dage.
  • Passet skal være gyldigt i 3 måneder ud over opholdets varighed.
  • Forlængede danske pas anerkendes 
  • Danske midlertidige (provisoriske) pas anerkendes både for ind- og udrejse
  • EU-nødpas anerkendes både for ind- og udrejse.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den bulgarske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 6. august 2017

 

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.