Spring til indhold

Canada

De canadiske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den canadiske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i op til 6 måneder. 
  • Danske statsborgere skal søge om indrejsetilladelse, eTA (Electronic Travel Authorization) til Canada, hvis man rejser ind med fly. Dette gælder også ved transit i Canada. 
  • Passet skal være gyldigt under opholdet.
  • Danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes til ind- og udrejse.
  • Forlængede danske pas anerkendes.
  • Der gælder særlige regler for indrejse med mindreårige børn, jf. http://www.cic.gc.ca/english/visit/minors.asp. Kontakt den canadiske ambassade for nærmere afklaring heraf.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den canadiske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 21.06.2017

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.