Spring til indhold

Den Dominikanske Republik

Myndighederne for Den Dominikanske Republik har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan eventuelt kontakter ambassaden for Den Dominikanske Republik for at få bekræftet nedenstående.

  • Visumfrit ophold i maksimalt 90 dage. Du kan søge om forlængelse i landet.
  • Du skal købe et 'turistkort' ved indrejse. Det udstedes normalt til 30 dages ophold og koster ca. 10 USD.
  • Forlængede danske pas anerkendes til ind- og udrejse.
  • Danske provisoriske pas anerkendes ved udrejse af Den Dominikanske Republik
  • EU-nødpas anerkendes ved udrejse af Den Dominikanske Republik.
  • Pas skal være gyldige i 6 måneder ud over opholdet. 

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte ambassaden for Den Dominikanske Republik for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 07-06-2018.

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.