Spring til indhold

Hviderusland

De hviderussiske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den hviderussiske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumpligt. 
  • Fra 12. februar 2017 visumfri i indtil 5 dage ved indrejse til Minsk International Airport. Bemærk, at det er et krav, at udrejsen også sker fra Minsk International Airport. Herudover kræves, at man har en gyldig rejsesygeforsikring , som dækker for min. 10.000 Euro., og at man medbringer tilstrækkelige midler i udenlandsk eller lokal valuta. Ordningen gælder ikke for personer på officielle besøg og som rejser på diplomatpas eller lignende. Gælder heller ikke for personer, der indrejser med fly fra Rusland eller planlægger vidererejse til en lufthavn i Rusland. 
  • Passet skal være gyldigt mindst 90 dage ud over opholdets varighed. Der skal være minimum 2 blanke sider i passet.
  • Forlængede danske pas anerkendes.  
  • Danske provisoriske pas anerkendes ved udrejse til Danmark.
  • Udrejsestempel fra de lokale myndigheder er påkrævet ved udrejse på et provisorisk pas.
  • For spørgsmål om anerkendelse af EU-nødpas, kontakt Hvideruslands ambassade, jf. nedenfor.
    Re: visum:
  • Det er ikke muligt at få udstedt visum ved ankomst til Indenrigslufthavnen og visumfriheden gælder ikke ved ankomst til Indenrigslufthavnen (gælder f.eks. fly fra Rusland).

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den hviderussiske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 28. juli 2017

 

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.