Spring til indhold

Japan

De japanske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den japanske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i maksimalt 90 dage.
  • Passet skal være gyldigt under opholdets varighed. 
  • Danske forlængede pas anerkendes.
  • Danske midlertidige (provisoriske) pas anerkendes til ind- og udrejse
  • EU-nødpas anerkendes til indrejse og udrejse     
  • Personer, der ønsker at indrejse i landet vil skulle give biometriske data i form af fingeraftryk og foto og vil blive bedt om at redegøre for formålet med opholdet.
  • Rejsende som benytter et pas der tidligere har været registreret bortkommet, risikerer at blive afvist og nægtet indrejse i landet.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontaktet den japanske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret den 04-03-2018.

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.