Spring til indhold

New Zealand

New Zealands myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter New Zealands ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i indtil 90 dage.
  • Passet skal være gyldigt i mindst 3 måneder ud over opholdets varighed. Luftfartsselskaber og lande, som man måtte passere i transit på vejen til eller fra New Zealand, kan have andre krav, fx at passet er gyldigt 6 måneder ud over transit-opholdet.
  • Forlængede danske pas anerkendes.
  • Danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes.

Immigrationsmyndighederne kan kræve dokumentation for returbillet og tilstrækkelige midler under opholdet, se mere her.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte New Zealands ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Senest opdateret den 17. marts 2017

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.