Spring til indhold

Peru

De peruvianske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter Perus ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i indtil 90 dage.
  • Passet skal være gyldigt i mindst 6 mdr. ved indrejsen.
  • Danske forlængede pas anerkendes ved ind- og udrejse. 
  • Danske provisoriske pas anerkendes ved ind- og udrejse (flere indrejser på provisorisk pas er tilladt, forudsat passet er gyldigt i mindst 6 mdr. ved indrejse).
  • EU-nødpas anerkendes kun ved udrejse
  • Særlige regler gælder for udrejse af mindreårige børn, som er bosiddende i Peru, og som ikke ledsages af forældre. Kontakt de peruvianske myndigheder for afklaring heraf.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den peruvianske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 13.3.2017

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.