Spring til indhold

Republikken Sydkorea

De sydkoreanske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan eventuelt kontakte den sydkoreanske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i max. 90 dage.
  • Forlængede danske pas anerkendes for ind- og udrejse
  • Danske nødpas (provisoriske pas) anerkendes for ind- og udrejse.
  • EU-nødpas anerkendes for ind- og udrejse.
  • Passet skal være gyldigt i 3 måneder ud over opholdets varighed.  

Har du dansk flygtningepas eller fremmedpas skal du kontakte Sydkoreas ambassade for at få oplyst, hvilke indrejseregler der gælder for dig.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 7. juni 2018

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.