Spring til indhold

Samoa

Myndighederne for Samoa har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholder ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter Samoas myndigheder for at få bekræftet nedenstående:

 

  • Visumfri i indtil 60 dage.
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed.
  • Retur- eller videregående billet

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte Samoas myndigheder for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Revideret den 3.11.2015

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.