Spring til indhold

Singapore

Singapores myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter Singapores generalkonsulat for at få bekræftet nedenstående:

  • Turisme og forretningsrejse: Visumfrit ophold i indtil 90 dage.
  • Andre formål med indrejsen: Kræver visum eller opholdstilladelse.   
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed.    
  • Danske forlængede pas anerkendes ved ind- og udrejse
  • Danske provisoriske pas anerkendes ved ind- og udrejse
  • EU-nødpas anerkendes både ved ind- og udrejse. 
  • Udrejsestempel skal indhentes hos Singapores immigrationsmyndigheder, hvis et midlertidigt pas eller EU-nødpas ikke har et indrejsestempel.    
  • Besøgende skal være i besiddelse af tilstrækkelige midler til opholdet og gyldig returbillet eller billet til videre rejse.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte Singapores ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Opdateret den 10-05-2018.

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.