Spring til indhold

Singapore

Singapores myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter Singapores ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i indtil 90 dage.
  • Ifm. ophold i Singapore på mere end 60 dages varighed kræves der ved visse forretningsaktiviteter et særskilt arbejdsvisum, kontakt venligst Singapores ambassade i London, jf. nedenstående link. 
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed.
  • Danske midlertidige/provisoriske pas samt EU-nødpas anerkendes både ved ind- og udrejse.  For EU-nødpas gælder det, at der i hver enkelt sag skal ansøges om godkendelse hos Singapore Registration & Immigration (Visitors' Service Centre) forinden indrejse til Singapore kan finde sted.
  • Besøgende skal være i besiddelse af gyldig returbillet eller billet til videre rejse.
  • Særlige regler gælder for ind- og udrejse med mindreårige børn. Kontakt den singaporeanske ambassade for nærmere afklaring heraf.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte Singapores ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.