Spring til indhold

Sydafrika

Vi anbefaler, at du kontakter Sydafrikas ambassade og spørger, hvad de aktuelle regler er for ind- og udrejse. Det er dit ansvar at overholde reglerne.

Myndighederne i Sydafrika har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres ind- og udrejse:

  • Visumpligt.
  • Turistvisum til maksimalt 90 dages ophold udstedes ved ankomsten.
  • Passet skal være gyldigt minimum 30 dage ud over opholdet. Passet skal være maskinlæsbart og der skal være mindst 2 blanke sider i passet.
  • Forlængede danske pas anerkendes ikke, da forlængelsen ikke er maskinlæsbar.
  • Provisoriske danske pas (nødpas) anerkendes kun til udrejse. Indrejse er evt. mulig, hvis der er tale om en nødsituation, der omfatter enten alvorlig sygdom eller død.
  • Børn (under 18 år) skal medbringe en personattest på dansk og engelsk, for at dokumentere forældrenes navne. Personattester kan du bestille på borger.dk. Rejser barnet kun med den ene eller helt uden forældre, er der flere krav til dokumentationen:
  • Vaccination mod Gul Feber er et krav fra myndighederne, hvis du ankommer fra områder med denne sygdom.    

Redigeret: 14-02-2019

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du kontakte ambassaden for det land du skal besøge, for at høre, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig.

 

Vi tilstræber, at oplysningerne her på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter landets ambassade/konsulat eller immigrationsmyndighederne i landet inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.