Spring til indhold

Tanzania

De tanzaniske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den Tanzanias ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumpligt.
  • Turistvisum kan udstedes ved indrejsen, varighed 3 mdr. med mulighed for forlængelse i landet i op til 30 dage.
  • Passet skal være gyldigt mindst 6 måneder efter indrejsen.
  • Der skal være blanke sider til stempling af visum i passet. 
  • Danske forlængede pas anerkendes ved ind- og udrejse.
  • Danske provisoriske pas anerkendes ved ind- og udrejse. Er passet udstedt i landet skal det stemples af immigrationsmyndighederne inden udrejsen.
  • EU-nødpas anerkendes kun ved udrejse. Passet skal stemples af immigrationsmyndighederne inden udrejsen.

Udenlandske statsborgere, herunder personer med dansk flygtningepas eller fremmedpas, opfordres til at søge oplysning ved en ambassade eller et konsulat for det land, de ønsker at besøge, da visumreglerne for oprindelseslandets statsborgere kan være gældende.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Opdateret 19. februar 2017

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.