Spring til indhold

Thailand

De thailandske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du kontakter den thailandske ambassade for at få bekræftet nedenstående

  • Visumfri i indtil 30 dage for turistrejser. 
  • Ved indrejse gives indrejsestempel med ret til 30 dages ophold. Det gælder et ubegrænset antal indrejser med fly; ved indrejse ad land- eller søvej gælder det kun to gange per år. Du kan højst genindrejse og opholde dig i Thailand i samlet 90 dage inden for en periode 6 måneder.
  • Til ophold ud over 30 dage skal du søge visum på en thailandsk repræsentation inden rejsen.
  • Visumpligt ved forretningsrejser. Krav om invitation fra den thailandske forretningsforbindelse.
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder fra indrejsedatoen. 
  • Danske forlængede pas anerkendes. 
  • Danske provisoriske pas anerkendes både ved ind- og udrejse. Ved indrejse i Thailand på et provisorisk pas kræves en gyldighed på mere end 6 måneder. Ved udrejse på et provisorisk pas udstedt af en dansk repræsentation i Thailand kræves et stempel fra de thailandske immigrationsmyndigheder. Ved udrejse fra Suvarnabhumi International Airport i Bangkok burde stemplet kunne opnås ved immigrationsmyndighederne i lufthavnen.
  • EU-nødpas udstedt udenfor Thailands grænser anerkendes kun for transit i lufthavnen, ikke for indrejse i landet.

Personer med dansk flygtninge- og fremmedpas skal kontakte den thailandske ambassade for at få oplyst, hvilke regler, der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 17.01.2018

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.

 

Udenlandske pas- og visumregler

Reglerne i oversigten gælder kun for danske statsborgere.