Spring til indhold

Ukraine

De ukrainske myndigheder har oplyst, at nedenstående regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan eventuelt kontakte den ukrainske ambassade for at få bekræftet informationerne.

  • Visumfri i indtil 90 dage inden for en 180 dages periode. 
  • Forlængede danske pas anerkendes ved ind- og udrejse.
  • Danske provisoriske pas anerkendes ved ind- og udrejse.
  • Status ift. EU-nødpas er pt. ikke afklaret.
  • Pas skal være gyldige under hele opholdet.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den ukrainske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 29. 05. 2018.

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.