Spring til indhold

USA

De amerikanske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den amerikanske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

 • Passet skal være gyldigt under hele opholdet.
 • (Krydstogt-rejsende skal dog være opmærksomme på, at visse krydstogt-rederier kræver, at passet er gyldigt i op til 6 måneder ud over rejsens varighed).
 • Forlængede danske pas anerkendes, såfremt passet er udstedt efter 1. august 2006.
 • Provisoriske - dvs. midlertidige - pas anerkendes kun for udrejse af USA.
 • Der kræves gyldig returbillet eller billet til videre rejse til et land uden for Nordamerika og Caribien.
 • Der gælder særlige regler for ind- og udrejse med mindreårige børn.
 • Personer med dansk flygtninge- og fremmedpas skal ansøge om visum.

Visum og ESTA

 • Visumfri indrejse i op til 90 dage for danske statsborgere - der er dog visse begrænsninger:
 • Visumfriheden er betinget af at den rejsende forinden har opnået en ESTA-godkendelse.
 • ESTA-godkendelse søges on-line her.  
 • En godkendelse er normalt gyldig i to år og tillader flere indrejser. Din ESTA-status kan du tjekke her.
 • Søg ESTA i god tid, helst ikke mindre end 72 timer før rejsen til USA.
 • Den amerikanske ambassade advarer mod private firmaer, som hævder at kunne bistå med ansøgning om ESTA.
 • Man skal søge visum, hvis man får sin ansøgning om ESTA afvist.
 • Man skal også søge om visum, hvis man tidligere har haft overstay i USA, tidligere er blevet nægtet visum, tidligere er straffet eller lider af visse sygdomme.
 • Man skal søge om visum, hvis man har været i Iran, Irak, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia og Yemen efter 1. marts 2011. Visse personer i denne gruppe kan være visumfri og nøjes med ESTA, hvis de har rejst i tjenstligt, forretningsmæssigt eller journalistisk øjemed. Det gælder fx personer, som har været udsendt med det danske militær. Det anbefales, at man bringer dokumentation med til USA for formålet med rejsen til disse lande.

Mere information

Yderligere om ESTA ansøgningsprocessen og svar på dansk på ofte stillede spørgsmål finder du her. Herudover kan du finde oplysninger på en række spørgsmål på den amerikanske ambassades hjemmeside under FAQ.

Spørgsmål om ESTA skal rettes til US Customs and Border Protection, som du kan skrive til via denne formular. Den amerikanske ambassade har ikke mulighed for at svare på konkrete spørgsmål vedrørende ESTA.

Spørgsmål om visum findes besvaret på den amerikanske ambassades hjemmeside under FAQ eller på www.ustraveldocs.com. Endelig kan man ringe til US Visa Information Center tlf. nr. 89 88 75 55. Se også Visum til USA og Ansøgning om visum

Yderligere spørgsmål skal rettes til U.S. Customs and Border Protection.  

---

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 20.10.2017

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.

 

Udenlandske pas- og visumregler

Reglerne i oversigten gælder kun for danske statsborgere.