Spring til indhold

USA

De amerikanske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne.

 • Passet skal være gyldigt under hele opholdet (krydstogtrejsende skal dog være opmærksomme på, at visse krydstogt-rederier kræver, at passet er gyldigt i op til 6 måneder ud over rejsens varighed).
 • Passet skal være af typen e-pas (med indbygget chip i danske pas udstedt efter 1. august 2006 og med e-pas logoet på forsiden).
 • Forlængede danske pas anerkendes, såfremt passet er udstedt efter 1. august 2006.
 • Midlertidige (provisoriske) pas anerkendes kun for udrejse af USA, ikke for indrejse.
 • Der kræves gyldig returbillet eller videregående billet til et land uden for Nordamerika og Caribien.
 • Du kan finde svar på spørgsmål om danske pas på den amerikanske ambassades hjemmeside under FAQ
 • Der gælder særlige regler for ind- og udrejse med mindreårige børn.

Personer med dansk flygtninge- og fremmedpas skal ansøge om visum.

ESTA - (Visa Waiver Program/visumfri indrejse):

 • Visumfri i op til 90 dage. Visumfriheden er betinget af forudgående elektronisk registrering i ESTA. Læs mere om ESTA. Du kan foretage din registrering, ligesom du kan tjekke din ESTA-staus her.
 • ESTA-registreringen er gyldig i 2 år og skal opdateres ved ny indrejse.
 • De amerikanske myndigheder anbefaler, at du tjekker din ESTA-status i god tid inden din afrejse til USA
 • Du skal søge om visum, hvis du tidligere har haft overstay i USA, tidligere er blevet nægtet visum, tidligere er straffet, eller lider af visse sygdomme. Yderligere spørgsmål herom skal rettes til U.S. Customs and Border Protection .
 • Du skal søge om visum, hvis du har rejst til/været i Iran, Irak, Sudan Syrien, Libyen, Somalia og Yemen efter 1. marts 2011 (undtagelser kan gælde for personer, der har været i disse lande i tjenstligt, forretningsmæssigt eller journalistisk øjemed).

Hvis du har spørgsmål til de amerikanske regler, kan du skrive til: copenhagenESTA@state.gov.

ESTA gebyr er USD 14,-. BEMÆRK, at den amerikanske ambassade på sin hjemmeside anbefaler, at man tager sig i agt for private firmaer, som hævder at kunne bistå med ansøgning om ESTA til USA.

Rejsende, som får deres ESTA ansøgning afvist, skal søge om visum gennem den amerikanske ambassade, jf. nedenfor.

Alle Spørgsmål om ESTA skal rettes til U.S. Customs and Border Protection .

Den amerikanske ambassade har ikke mulighed for at svare på konkrete spørgsmål vedrørende ESTA. 

VISUM:

Modtager du afslag på din ESTA ansøgning (eller skulle din ESTA bortfalde pga. undtagelserne indført pr. 21.01.2016, bliver du kontaktet af Department of Homeland Security) kan du ansøge om visum til USA. Du vil skulle til et interview på den amerikanske ambassade (personligt fremmøde) og have udstedt et visum.

Her kan du finde oplysninger om ansøgning om visum, se også travel.state.gov.

Hvis du har spørgsmål om visum kan du ringe til US Visa Information Center tlf. nr. 89 88 75 55, besøge www.ustraveldocs.com, ligesom du kan finde svar på spørgsmål om visum på den amerikanske ambassades hjemmeside under FAQ.

---

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 03.02.2016

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.

 

Udenlandske pas- og visumregler

Reglerne i oversigten gælder kun for danske statsborgere.