Spring til indhold

USA

De amerikanske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan eventuelt kontakte den amerikanske ambassade for at få bekræftet nedenstående.

 • Visumfrit ophold i maksimalt 90 dage, men du skal søge ESTA.
 • Pas skal være gyldigt under opholdet.
 • Rejser du på krydstogt, skal du være opmærksom på, at visse rederier kræver, at passet er gyldigt i op til 6 måneder ud over rejsens varighed.
 • Forlængede danske pas anerkendes.
 • Provisoriske danske pas (nødpas) anerkendes kun til udrejse af USA.
 • Du skal kunne vise en gyldig returbillet eller en billet til videre rejse til et land uden for Nordamerika og Caribien.
 • Hvis et barn (under 18 år) rejser med kun én forælder eller med en person, der ikke er forælder eller værge, gælder særlige regler.
 • Rejser du på dansk flygtninge- og fremmedpas skal du søge visum.

ESTA

 • Du skal søge ESTA i stedet for visum. Søg i god tid, helst mindst 72 timer før rejsen.
 • Svaret på din ansøgning om ESTA (din ESTA-status) kan du se on-line, samme sted som du søger.
 • ESTA er en forhåndsgodkendelse, der giver dig lov til at gå om bord på et fly eller skib med USA som destination. En godkendelse gælder normalt i to år og til flere indrejser.

Søg visum, hvis:

 • Din ansøgning om ESTA er blevet afvist.
 • Du tidligere er blevet i USA længere end tilladt, tidligere er blevet nægtet visum, tidligere er straffet eller lider af visse sygdomme.
 • Du har været i Iran, Irak, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia og Yemen efter 1. marts 2011. Du kan evt. nøjes med ESTA, hvis du har rejst i tjenstligt, forretningsmæssigt eller journalistisk øjemed. Det gælder fx, hvis du har været udsendt med det danske militær. Du anbefales, at bringe dokumentation med til USA for formålet med rejsen til disse lande.

Mere information, spørgsmål og svar

Den amerikanske ambassade har ikke mulighed for at svare på konkrete spørgsmål vedrørende ESTA og visum.

---

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 06.06.2018

Oplysningerne her på siden gælder først og fremmest for korte besøg, hvor formålet er turisme. Hvis du har andre formål med at besøge et land, skal du undersøge, om der så er andre regler for visum. Andre formål kan fx være forretningsbesøg, studier, journalistisk arbejde, frivilligt arbejde, praktikophold og andet arbejde.


Vi tilstræber, at oplysningerne her på siden er opdaterede, så de er korrekte og dækkende. Vi kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det er dit ansvar, at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Derfor anbefaler vi, at du kontakter landets ambassade eller konsulat eller immigrationsmyndighederne i landet og undersøger de aktuelle regler, inden du rejser

Udenlandske pas- og visumregler

Reglerne i oversigten gælder kun for danske statsborgere.