Spring til indhold

Rejsevejledning

Om rejsevejledningerne

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder råd og oplysninger til danske rejsende. Vi laver ikke rejsevejledninger for alle lande, men for en række lande med særlig risiko på grund af krig, fare for terrorisme, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet og lignende. Rejsevejledningerne bygger på oplysninger, som er indhentet bl.a. fra de danske ambassader.

De lande vi laver rejsevejledninger for er fortrinsvis meget besøgte lande, hvor særlige sikkerhedsmæssige forhold gør sig gældende, og hvor det er muligt for Udenrigsministeriet løbende at modtage troværdige oplysninger om sikkerhedssituationen. Desuden laver vi rejsevejledninger for nogle lande, hvor helt særlige sikkerhedsmæssige forhold gør sig gældende. Vi udarbejder ikke rejsevejledninger for EU-landene, de nordiske lande og Nordamerika. For denne gruppe af lande lægger vi de lokale myndigheders anvisninger til grund og henviser hertil.

Hvis du skal rejse til et land, som Udenrigsministeriet ikke laver rejsevejledning for, kan du finde links til rejsevejledninger, der udsendes af andre landes udenrigsministerier.

Vi opdaterer rejsevejledningerne jævnligt. I krisesituationer kan der være behov for hyppige opdateringer. Du kan abonnere på de enkelte rejsevejledninger, så du modtager en e-mail, når rejsevejledningen bliver opdateret med vigtige opdateringer (rutinemæssige opdateringer bliver ikke sendt til abonnenterne). Et abonnement oprettes ved at klikke på ”Abonner” i toppen af den relevante rejsevejledning.

Valg af rejsemål

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er kun vejledende. Hvor du vil rejse hen er naturligvis din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Vi anbefaler at læse rejsevejledningen for det land, som du ønsker at besøge, men det er dit eget ansvar at forholde dig til oplysningerne i rejsevejledningen og i andre kilder (eksempelvis rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier) og på den baggrund beslutte, om du vil rejse eller ej.

Sikkerhedsniveauer i rejsevejledningerne

Rejsevejledninger indeholder typisk råd om at udvise forsigtighed over for eventuelle risici, der måtte findes på den enkelte destination.

Hvis de givne risici i et land vurderes at være så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde for at besøge landet kan Udenrigsministeriet fraråde ikke-nødvendige rejser til landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg i landet er nødvendigt.

I særlige tilfælde kan Udenrigsministeriet vurdere, at sikkerhedssituationen i et givent land er af en sådan karakter, at du helt bør undgå rejser til landet. I sådanne tilfælde fraråder vi alle rejser til landet.

Anbefalingerne behøver ikke være de samme for hele landet, men kan også gælde bestemte områder eller byer, så det kan ske at vi i en rejsevejledning fraråder ikke-nødvendige rejser til nogle dele af landet og alle rejser til andre dele af landet.

Endelig kan Udenrigsministeriet – i helt særlige situationer – fraråde alle rejser til et land kombineret med rådet om, at danskere bør forlade landet.

PET’s Center for Terroranalyse udgiver løbende en publikation ved navn ”Vurdering af Terrortruslen mod Danmark”. Publikationen findes på PET’s hjemmeside og indeholder også et afsnit vedr. terrortruslen mod danske interesser og danskere i udlandet.

Sundhedsforhold

Kun i særlige tilfælde vil der i en rejsevejledning være oplysninger om specifikke helbredsfarer. Således bør rejsende indhente råd og vejledning på det sundhedsfaglige område fra myndigheder og andre med lægefaglige kompetencer. Læs mere her.

For oplysninger om medbringelse af medicin, se afsnittet ”Medicin på rejsen”.

Rejsevejledninger og afbestillingsregler

Mange rejseselskaber henviser til Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forbindelse med afbestilling af en rejse til et land hvor der er opstået uroligheder, naturkatastrofer eller lignende.

Det er rejseselskabernes egen afgørelse og Udenrigsministeriet har ingen indflydelse på, hvordan rejseselskaberne anvender vores rejsevejledninger.

Det er dog vigtigt at understrege, at økonomiske interesser ikke indgår i udformningen af rejsevejledningerne. Rejsevejledningerne er kun udtryk for Udenrigsministeriets aktuelle vurdering af den sikkerhedsmæssige situation i et bestemt område eller land.

rss alt text