[Skip to Content]
 
Abonnér

Rejsevejledning - Egypten

Gyldig: 09.10.2015Senest redigeret  18.08.2015

Rejsevejledningen for Egypten er senest opdateret den 18. august 2015 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er generelt en høj risiko for terrorhandlinger og bortførelser i hele Egypten, herunder i Kairo, Alexandria og andre turistdestinationer. Der er særlig høj risiko for terrorangreb på den nordlige del af Sinai-halvøen.

Terrorangreb retter sig først og fremmest mod sikkerhedsinstitutioner, men der er også set en stigning i angreb rettet mod vestlige mål og ved turistattraktioner. En Sinai-baseret terrorgruppe har således offentligt bekendt deres støtte til Islamisk Stat, og erklæret at man ønsker at ramme vestlige mål.

  • Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Sinai-halvøen med undtagelse af Sharm el Sheikh.
  • Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til det øvrige Egypten. Dette gælder dog ikke rejser til det centrale Kairo, Alexandria og turistområderne ved Rødehavet (herunder Hurghada og Sharm el Sheikh) samt Luxor og Aswan, og nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simbel.

Alle rejsendende til Egypten opfordres til at følge situationen nøje, bl.a. gennem medierne og gennem en evt. rejseselskabsrepræsentant på stedet. Man bør så vidt muligt sikre sig oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold for de områder, hvor man skal opholde sig – særligt hvis det er uden for de almindelige turistområder.

Rejsende opfordres generelt til at udvise ekstra forsigtighed i nærheden af sikkerhedsmyndighederne, ved offentlige bygninger og turistattraktioner samt på steder, hvor større menneskemængder er samlet. Rejsende opfordres til at følge myndighedernes anvisninger.

Danskere, som har regelmæssige, gentagne ophold samt ophold af længere varighed i Egypten, herunder i forbindelse med udøvelse af forretningsmæssig virksomhed, bør indhente professionel sikkerhedsmæssig rådgivning enten via sin arbejdsgiver eller via sikkerhedsfirmaer med international og regional erfaring og lokalkendskab. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med forholdsregler i forhold til transport gennem de områder, hvor rejser frarådes.

Ved rejse til eller ophold i Egypten anbefales det at registrere sig på Udenrigsministeriets Danskerliste.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er generelt en høj risiko for terrorhandlinger og bortførelser i hele Egypten.

Terrorrisikoen er særlig høj i den nordlige del af Sinai-halvøen. En Sinai baseret terrorgruppe har i november 2014 offentligt bekendt deres støtte til Islamisk Stat, og erklæret at man ønsker at ramme vestlige mål.

Der er en høj risiko for terrorangreb i Kairo, Alexandria, i andre større byer og i turistområder.

De fleste terrorangreb retter sig imod sikkerhedsmyndighederne, men der ses en stigende tendens til angreb imod også civile mål. Siden januar 2015 har der været et øget antal terroranslag rettet mod turistattraktioner og mod vestlige mål, herunder i Kairo.

Risikoen for angreb er størst i nærheden af sikkerhedsmyndighederne, ved kendte turistattraktioner, offentlige bygninger, i nærheden af sikkerhedsmyndigheder og på steder, hvor større menneskemængder er samlet. Rejsende opfordres til at udvise ekstra forsigtighed ved sådanne steder og evt. følge situationen nøje bl.a. gennem medierne og gennem en evt. rejseselskabsrepræsentant på stedet.

Danskere, som har regelmæssige, gentagne ophold samt ophold af længere varighed i Egypten, herunder i forbindelse med udøvelse af forretningsmæssig virksomhed, bør indhente professionel sikkerhedsmæssig rådgivning enten via sin arbejdsgiver eller via sikkerhedsfirmaer med international og regional erfaring og lokalkendskab. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med forholdsregler i forhold til transport gennem de områder, hvor rejser frarådes.

Sikkerhedssituationen i Egypten er ustabil og kan ændre sig ekstremt hurtigt. Den uklare politiske situation fører fortsat til enkelte demonstrationer. Eventuelle voldeligheder kan blive rettet mod udlændinge. Man bør undgå demonstrationer og afholde sig fra at fotografere demonstranter og sikkerhedspersonale.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

Der har været, og der kan fortsat forekomme, angreb og uroligheder ved koptiske kirker i Egypten. Rejsende anbefales at udvise ekstra forsigtighed i nærheden af kirker, især under gudstjenester.

Særlige geografiske risikoområder

Angreb i Kairo har primært været rettet mod offentlige instanser, såsom sikkerheds- og retsinstitutioner, men der har også været angreb rettet mod vestlige interesser.

Mange veje især i Kairos centrum og i bydelene Heliopolis og Giza afspærres ofte i forbindelse med demonstrationer og bombetrusler. Derfor skal der påregnes ekstra tid for at komme til lufthavnen, og man bør undersøge, hvilke veje, der ikke er afspærret.

Det nordlige og centrale Sinai er omfattet af undtagelsestilstand og udgangsforbud mellem kl. 20.00 og 07.00. Sharm el Sheikh på den sydlige del af Sinai-halvøen er ikke omfattet af undtagelsestilstanden og udgangsforbuddet.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Gaza. Siden juli 2013 har grænseovergangen ved Rafah været lukket i lange perioder. Når Rafah er lukket, kan det være umuligt at komme ind i og ud af Gaza. Rejsende anbefales at holde sig opdateret om udviklingen.

Personer, der alligevel rejser til Gaza skal være opmærksomme på, at alle faktiske udgifter, herunder de ofte betragtelige ekstraudgifter der afholdes af ambassaden til assistance til udrejse, skal betales af den rejsende selv. Det bemærkes, at Udenrigsministeriet ikke har nogen fysisk tilstedeværelse i Gaza og derfor kun har begrænsede handlemuligheder, hvis der opstår behov for assistance i området.

Ved rejser til det sydvestlige hjørne af landet tæt på den egyptisk/sudanesisk/libyske grænse, skal der søges om tilladelse fra afdelingen for rejsetilladelser i det egyptiske Indenrigsministerium. Der bør udvises største forsigtighed ved rejse til dette område, hvor bevæbnede grupper hærger.

Kriminalitet

I landets nuværende situation er risikoen for kriminalitet højere end normalt. Mister man sit pas er det nødvendigt at tage til ambassaden i Kairo for at søge om nyt provisorisk/almindeligt pas. Desuden skal den rejsende hos de egyptiske immigrationsmyndigheder have et indrejsestempel i det nye pas, hvilket yderligere kan forsinke hjemrejsen.

Transport

Alvorlige trafikuheld forekommer hyppigt i Egypten, og kørsel efter mørkets frembrud bør i videst muligt omfang undgås. Der gøres opmærksom på, at akut ambulance- og lægeassistance er begrænset.

Rejsende, der planlægger at køre i egen bil eller på motorcykel i Egypten, bør anskaffe et Carnet de Passage før indrejsen i Egypten. Uden et Carnet de Passage, vil toldmyndighederne kræve en garanti, der oftest er meget dyr og ikke refunderes.
 

Andre risikoforhold

Der er fortsat landminer i markerede områder i Al Alamein området i det nordlige Egypten. Inden man forlader det normale vejnet bør man derfor undersøge den lokale minefare.

Besiddelse af enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hårdt.
Det er ulovligt at indføre skudsikre veste og andet sikkerhedsudstyr i Egypten uden tilladelse

Udlændinge er i almindelighed velkomne, og ikke-muslimsk levevis er accepteret. De egyptiske myndigheder blander sig ikke i individuel trosudøvelse, men det er ulovligt at opfordre andre til at konvertere fra islam til andre religioner eller til ateisme.

Seksuelle overgreb på kvinder forekommer.

Homoseksualitet er et tabu i Egypten, og homoseksuel adfærd i det offentlige rum kan resultere i chikane og måske politianmeldelse.

Personer, som færdes alene, bør være opmærksomme på, at chikane og tilnærmelser kan forekomme.

Det er forbudt at fotografere militære anlæg og deres omgivelser.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med både dansk og egyptisk statsborgerskab kan normalt ikke, ifølge folkerettens regler, påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Egypten, hvis Egypten modsætter sig det. Personer af egyptisk oprindelse, der agter at rejse til Egypten, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de egyptiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Ikke-navngivne børn kan ikke rejse ind i Egypten.

Personer, der rejser på danske fremmedpas, skal kontakte den egyptiske ambassade inden afrejse for at undersøge, om de behøver at søge om visum på den egyptiske ambassade.

Det anbefales altid at bære billedlegitimation på sig, såsom kopi af pas.


 

Rejsesygeforsikring

Danskere i Egypten er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Egypten opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Ved dykning i Egypten anbefales det at bruge seriøse, velrenommerede dykkerselskaber og sikre sig, at udstyr og materiel er af god standard. Det anbefales at sikre sig, at rejseforsikringen dækker fuldt ud ved dykning.

Ligeledes anbefales det at sikre, at forsikringen dækker i forbindelse med ridning (kamel eller hest).

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI)eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Der kræves gyldig gul feber vaccination ved indrejse fra lande med gul febersmitte. Se WHOs hjemmeside vedr. gul feber for yderligere oplysninger.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Egypten, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Kort over Egypten

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning