[Skip to Content]
 
Abonnér

Rejsevejledning - Egypten

Gyldig: 30.03.2015Senest redigeret  16.03.2015

Rejsevejledningen for Egypten er senest opdateret den 16. marts 2015 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er generelt en høj risiko for terrorhandlinger og bortførelser i hele Egypten.

Der er høj risiko for terrorangreb på Sinai-halvøen, også i Kairo og i andre større byer især mod vestlige mål. Der har den seneste tid været et øget antal bombeeksplosioner i hovedsageligt Kairo og Alexandria.

Rejsende opfordres til at udvise ekstra forsigtighed, herunder ved turistattraktioner, offentlige bygninger i nærheden af sikkerhedsmyndigheder og på steder hvor større menneskemængder er samlet. Rejsende opfordres til at følge situationen nøje, bl.a. gennem medierne og gennem en evt. rejseselskabsrepræsentant på stedet.

En Sinai baseret terrorgruppe har i november 2014 offentligt bekendt deres støtte til Islamisk Stat.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til  Sinai-halvøen med undtagelse af Sharm el Sheikh.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til det øvrige Egypten. Dette gælder dog ikke rejser til Kairo, Alexandria og turistområderne ved Rødehavet (herunder Hurghada og Sharm el Sheikh) samt Luxor og Aswan og nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simbel. 

Ved rejse til eller ophold i Egypten anbefales det at registrere sig på Udenrigsministeriets Danskerliste.

Alle rejser til Gaza frarådes. Siden juli 2013 har grænseovergangen ved Rafah været lukket i lange perioder. Når Rafah er lukket, kan det være umuligt at komme ind i og ud af Gaza. Rejsende anbefales at holde sig opdateret om udviklingen.

Grænseovergangen ved Rafah er, som følge af selvmordsangrebet den 24. oktober 2014 nær byen El-Arish, lukket på ubestemt tid.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er generelt en høj risiko for terrorhandlinger og bortførelser i hele Egypten. Der er en høj risiko for terrorangreb på Sinai-halvøen, men også i Kairo og i andre større byer især mod vestlige mål. Rejsende opfordres til at udvise ekstra forsigtighed, herunder ved turistattraktioner, offentlige bygninger, i nærheden af sikkerhedsmyndigheder og på steder hvor større menneskemængder er samlet.

En Sinai baseret terrorgruppe har i november 2014 offentligt bekendt deres støtte til Islamisk Stat. 

Terrortruslen er stadig størst på Sinai-halvøen. Den 24. oktober 2014 mistede mindst 30 soldater livet ved et angreb nær byen El-Arish, hvorefter en 3 måneder lang undtagelsestilstand og udgangsforbud mellem kl. 17.00 og 07.00 blev indført på den nordlige og centrale del af Sinai-halvøen. Udgangsforbuddet er den 10. december 2014 blevet ændret til at være mellem kl. 20.00 og 07.00.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Sinai-halvøen med undtagelse af Sharm el Sheikh og området tæt på bygrænsen, hvor der er turistaktiviteter. 

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til det øvrige Egypten. Dette gælder dog ikke rejser til Kairo, Alexandria og til turistområderne ved Rødehavet (herunder Hurghada og Sharm el Sheikh) samt Luxor og Aswan og nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simpel.

Sikkerhedssituationen i Egypten er ustabil og kan ændre sig ekstremt hurtigt. Den uklare politiske situation fører fortsat til enkelte demonstrationer. Seksuelle overgreb på kvinder forekommer. Eventuelt voldeligheder kan blive rettet mod udlændinge. Man bør undgå demonstrationer og afholde sig fra at fotografere demonstranter og sikkerhedspersonale

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at et dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

I Kairo og andre større byer har der den seneste tid været flere et øget antal bombeeksplosioner, især først og fremmest ved sikkerheds- og regeringsinstitutioner, men også andre steder.

Der har været, og der kan fortsat forekomme, angreb og uroligheder ved koptiske kirker i Egypten. Rejsende anbefales at udvise ekstra forsigtighed i nærheden af kirker, især under gudstjenester.

Det egyptiske politi og sikkerhedsapparat er fortsat ustabilt. Indtil politiet og andre sikkerhedsinstanser igen fungerer normalt, kan der forekomme forsinkelser på anmodninger om assistance og rapportering om kriminelle handlinger. Ambassadens mulighed for at reagere i nødstilfælde kan begrænses af disse forhold.

 

Særlige geografiske risikoområder

Demonstrationerne i Kairo har primært fundet sted i området omkring Tahrir-pladsen, i Nasr City, ved Kairo universitet, og i bydelen Heliopolis. Der har også været demonstrationer ved flere mellemøstlige ambassader i Kairo. I Alexandria finder demonstrationerne især sted omkring Ibrahim moskeen og i Sidi Garber-området.

Mange veje især i Kairos centrum og i bydelene Heliopolis og Giza afspærres ofte i forbindelse med demonstrationer og bombetrusler. Derfor skal der påregnes ekstra tid for at komme til lufthavnen, og man bør undersøge, hvilke veje, der ikke er afspærret.

Efter angrebet nær byen El-Arish i det nordlige Sinai fredag den 24. oktober 2014, hvor mindst 30 soldater mistede livet, har de egyptiske myndigheder indført undtagelsestilstand samt udgangsforbud mellem kl. 20.00 og 07.00 på den nordlige og centrale del af Sinai-halvøen. Myndighederne har annonceret, at undtagelsestilstanden indtil videre er i effekt til d. 25. april 2015 og at grænseovergangen er lukket på ubestemt tid. Sharm el Sheikh på den sydlige del af Sinai-halvøen er ikke omfattet af undtagelsestilstanden og udgangsforbuddet.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Gaza. Siden juli 2013 har grænseovergangen ved Rafah været lukket i lange perioder. Når Rafah er lukket, kan det være umuligt at komme ind i og ud af Gaza. Rejsende anbefales at holde sig opdateret om udviklingen.

Personer, der alligevel rejser til Gaza skal være opmærksomme på, at alle faktiske udgifter, herunder de ofte betragtelige ekstraudgifter der afholdes af ambassaden til assistance til udrejse, skal betales af den rejsende selv. Det bemærkes, at Udenrigsministeriet ikke har nogen fysisk tilstedeværelse i Gaza og derfor kun har begrænsede handlemuligheder, hvis der opstår behov for assistance i området.

Ved rejser til det sydvestlige hjørne af landet tæt på den egyptisk/sudanesisk/libyske grænse, skal der søges om tilladelse fra afdelingen for rejsetilladelser i det egyptiske Indenrigsministerium. Der bør udvises største forsigtighed ved rejse til dette område, hvor bevæbnede grupper hærger.

Kriminalitet

I landets nuværende situation er risikoen for kriminalitet højere end normalt. Mister man sit pas er det nødvendigt at tage til ambassaden i Kairo for at søge om nyt provisorisk/almindeligt pas. Desuden skal den rejsende hos de egyptiske immigrationsmyndigheder have et indrejsestempel i det nye pas, hvilket yderligere kan forsinke hjemrejsen.

Transport

Alvorlige trafikuheld forekommer hyppigt i Egypten, og kørsel efter mørkets frembrud bør i videst muligt omfang undgås. Der gøres opmærksom på, at akut ambulance- og lægeassistance er begrænset.

Rejsende, der planlægger at køre i egen bil eller på motorcykel i Egypten, bør anskaffe et Carnet de Passage før indrejsen i Egypten. Uden et Carnet de Passage, vil toldmyndighederne kræve en garanti, der oftest er meget dyr og ikke refunderes.
 

Andre risikoforhold

Der er fortsat landminer i markerede områder i Al Alamein området i det nordlige Egypten. Inden man forlader det normale vejnet bør man derfor undersøge den lokale minefare.

Besiddelse af enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hårdt.
Det er ulovligt at indføre skudsikre veste og andet sikkerhedsudstyr i Egypten uden tilladelse

Udlændinge er i almindelighed velkomne, og ikke-muslimsk levevis er accepteret. De egyptiske myndigheder blander sig ikke i individuel trosudøvelse, men det er ulovligt at opfordre andre til at konvertere fra islam til andre religioner eller til ateisme.

Homoseksualitet er et tabu i Egypten, og homoseksuel adfærd i det offentlige rum kan resultere i chikane og måske politianmeldelse.

Personer, som færdes alene, bør være opmærksomme på, at chikane og tilnærmelser kan forekomme.

Det er forbudt at fotografere militære anlæg og deres omgivelser.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med både dansk og egyptisk statsborgerskab kan normalt ikke, ifølge folkerettens regler, påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Egypten, hvis Egypten modsætter sig det. Personer af egyptisk oprindelse, der agter at rejse til Egypten, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de egyptiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Ikke-navngivne børn kan ikke rejse ind i Egypten.

Personer, der rejser på danske fremmedpas, skal kontakte den egyptiske ambassade inden afrejse for at undersøge, om de behøver at søge om visum på den egyptiske ambassade.

Det anbefales altid at bære billedlegitimation på sig, såsom kopi af pas.


 

Rejsesygeforsikring

Danskere i Egypten er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Egypten opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Ved dykning i Egypten anbefales det at bruge seriøse, velrenommerede dykkerselskaber og sikre sig, at udstyr og materiel er af god standard. Det anbefales at sikre sig, at rejseforsikringen dækker fuldt ud ved dykning.

Ligeledes anbefales det at sikre, at forsikringen dækker i forbindelse med ridning (kamel eller hest).

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI)eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Der kræves gyldig gul feber vaccination ved indrejse fra lande med gul febersmitte. Se WHOs hjemmeside vedr. gul feber for yderligere oplysninger.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Egypten, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Kort over Egypten

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning