[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Egypten

Gyldig: 28.05.2016Senest redigeret  27.05.2016

Rejsevejledningen for Egypten er senest opdateret den 27. maj 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er en stor risiko for terrorangreb i Egypten, herunder mod turister og andre rejsende. Der er en særlig høj risiko for terrorangreb på den nordlige del af Sinai-halvøen.

Der er forskel på sikkerhedssituationen i forskellige områder i Egypten.

  • Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser til det centrale Kairo, Alexandria, turistområderne langs Rødehavets vestkyst (herunder Hurghada og Marsa Alam) samt Luxor og Aswan, og nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simbel. Den store risiko for terrorangreb er dog også gældende i disse byer og områder.
  • Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til resten af landet, herunder det sydlige Sinai (inklusiv Sharm el-Sheikh).
  • Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til den nordlige del af Sinai-halvøen.

Rejsende opfordres til at udvise forsigtighed ved offentlige bygninger, i nærheden af sikkerhedsmyndighederne og på steder, hvor større menneskemængder er samlet.

Rejsende opfordres desuden til at udvise forsigtighed ved steder hvor turister færdes, herunder turistattraktioner, restauranter og hoteller.

Derudover opfordres rejsende til at udvise forsigtighed i trafikken.

Sikkerhedssituationen kan ændre sig hurtigt, og rejsende opfordres til at følge situationen nøje bl.a. gennem de lokale medier og gennem en evt. rejseselskabsrepræsentant på stedet.

Rejsende til Egypten opfordres til at registrere sig på Danskerlisten.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en stor risiko for terrorangreb i Egypten, herunder mod turister og andre rejsende. Der er en særlig høj risiko for terrorangreb på den nordlige del af Sinai-halvøen

Der er en risiko for bortførelser i hele Egypten, særligt i områder udenfor de større byer.

Terrorangreb retter sig først og fremmest mod sikkerhedsinstitutioner, men der forekommer angreb rettet mod vestlige mål og ved turistattraktioner. Der har bl.a. fundet angreb sted mod hoteller i Hurghada og Kairo. En Sinai-baseret terrorgruppe har således offentligt bekendt deres støtte til Islamisk Stat og erklæret, at man også ønsker at ramme vestlige mål.

PET's Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Sikkerhedssituationen kan ændre sig hurtigt, og rejsende opfordres til at følge situationen nøje bl.a. via lokale medier og gennem en evt. rejseselskabsrepræsentant på stedet.

Man bør så vidt muligt sikre sig oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold for de områder, hvor man skal opholde sig – særligt hvis det er uden for de store byer eller almindelige turistområder.

  • Rejsende opfordres til at udvise ekstra forsigtighed i nærheden af sikkerhedsmyndighederne og ved offentlige bygninger, da risikoen for terrorangreb generelt er størst disse steder. Der bør også udvises forsigtighed ved større turistattraktioner, hoteller og restauranter.
  • Der forekommer demonstrationer, som til tider fører til sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsmyndigheder. Rejsende opfordres til at holde sig fra steder, hvor større menneskemængder er forsamlet.
  • Der har været, og der kan fortsat forekomme, angreb og uroligheder ved koptiske kirker i Egypten. Rejsende anbefales at udvise ekstra forsigtighed i nærheden af kirker, især under gudstjenester.
  • Rejsende bør undlade at fotografere offentlige bygninger og sikkerhedsmyndighederne, da dette er strafbart i Egypten og kan medføre anholdelse.
  • Det anbefales altid at bære billedlegitimation på sig, såsom kopi af pas.
  • Rejsende opfordres til at udvise stor forsigtighed i trafikken. 

Danskere, som har regelmæssige, gentagne ophold samt ophold af længere varighed i Egypten i forbindelse med studier, udøvelse af forretningsmæssig virksomhed og NGO-virksomhed bør indhente professionel sikkerhedsmæssig rådgivning enten via sin arbejdsgiver eller via sikkerhedsfirmaer med international og regional erfaring og lokalkendskab.

Særlige geografiske risikoområder

Sydlige Sinai, herunder Sharm el-Sheik: Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til den sydlige del af Sinai-halvøen, inkl. Sharm el-Sheikh. Den 31. oktober 2015 styrtede et passagerfly ned i Sinai efter start i Sharm el-Sheikh. Styrtet skyldtes en terrorhandling, og efterfølgende er der igangsat et arbejde med at forbedre sikkerheden i Sharm el-Sheikh lufthavn. Dette arbejde er fortsat i gang.

Nordlige Sinai: Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til det nordlige Sinai. En Sinai-baseret terrorgruppe har offentligt bekendt deres støtte til Islamisk Stat og gennemfører jævnligt større, komplekse angreb imod sikkerhedsmyndighederne. Gruppen har erklæret, at man også ønsker at ramme vestlige mål.

De egyptiske myndigheder har på grund af den høje terrorrisiko og de omfattende militære operationer erklæret undtagelsestilstand i store dele af det nordlige og centrale Sinai. Der er også indført udgangsforbud mellem kl. 20:00 og 07:00.

Siden juli 2013 har Rafah-grænseovergangen til Gaza/Palæstina været lukket i lange perioder. Når Rafah-grænseovergangen er lukket, kan det være umuligt at komme ind i og ud af Gaza. Rejsende anbefales at holde sig opdateret om udviklingen. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Gaza. Personer, der alligevel rejser til Gaza skal være opmærksomme på, at alle faktiske udgifter, herunder de ofte betragtelige ekstraudgifter, der afholdes af ambassaden til assistance til udrejse, skal betales af den rejsende selv. Det bemærkes, at Udenrigsministeriet ikke har nogen fysisk tilstedeværelse i Gaza og derfor kun har begrænsede handlemuligheder, hvis der opstår behov for assistance i området.

Den vestlige ørken: Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til den vestlige ørken, hvor der er øget aktivitet fra såvel militante grupper som det egyptiske militær.

Ved rejser til det sydvestlige hjørne af landet tæt på den egyptisk/sudanesisk/libyske grænse, skal der søges om tilladelse fra afdelingen for rejsetilladelser i det egyptiske Indenrigsministerium. Der bør udvises største forsigtighed ved rejse til dette område, hvor bevæbnede grupper hærger.

Kriminalitet

Der kan forekomme kriminalitet både i de større byer og ved turistattraktioner. Der er dog oftest tale om berigelseskriminalitet, der kun sjældent medfører fysiske skader.

Transport

Udenrigsministeriet fraråder generelt færdsel udenfor de større byer. Dette gælder dog ikke hovedvejen mellem Kairo og Alexandria, hovedvejen mellem Kairo og Hurghada samt hovedvejen mellem Hurghada og Luxor.

Der bør udvises forsigtighed i trafikken. Alvorlige trafikuheld forekommer hyppigt i Egypten, og kørsel efter mørkets frembrud bør i videst muligt omfang undgås. Transport med lokal, offentlig transport, herunder tog, busser og metro er forbundet med risiko, da offentlige transportmidler ofte er involverede i større trafikuheld.

Rejsende, der planlægger at køre i egen bil eller på motorcykel i Egypten, bør anskaffe et Carnet de Passage før indrejsen i Egypten. Uden et Carnet de Passage, vil toldmyndighederne kræve en garanti, der oftest er meget dyr og ikke refunderes.
 

Andre risikoforhold

Besiddelse af enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hårdt.

Udlændinge er i almindelighed velkomne, og ikke-muslimsk levevis er accepteret. De egyptiske myndigheder blander sig ikke i individuel trosudøvelse, men det er ulovligt at opfordre andre til at konvertere fra islam til andre religioner eller til ateisme.

Seksuelle overgreb på kvinder forekommer, herunder på steder, hvor mange mennesker er samlet (f.eks. i den offentlige transport og under demonstrationer).

Homoseksualitet er et tabu i Egypten, og homoseksuel adfærd i det offentlige rum kan resultere i chikane og politianmeldelse.

Det er forbudt at fotografere militære anlæg og deres omgivelser.

Udenlandske journalister udsættes til tider for chikane fra myndighederne. Danske journalister og journalistpraktikanter anbefales at kontakte ambassaden inden afrejse.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Mister man sit pas under ophold i Egypten, er det nødvendigt at tage til ambassaden i Kairo for at søge om nyt pas (provisorisk eller almindeligt). Desuden skal den rejsende hos de egyptiske immigrationsmyndigheder have et indrejsestempel i det nye pas, hvilket yderligere kan forsinke hjemrejsen.

Personer med både dansk og egyptisk statsborgerskab kan normalt ikke, ifølge folkerettens regler, påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Egypten, hvis Egypten modsætter sig det. Personer af egyptisk oprindelse, der agter at rejse til Egypten, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de egyptiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Ikke-navngivne børn kan ikke rejse ind i Egypten.

Personer, der rejser på danske fremmedpas, skal kontakte den egyptiske ambassade inden afrejse for at undersøge, om de behøver at søge om visum på den egyptiske ambassade.

Det anbefales altid at bære billedlegitimation på sig, såsom kopi af pas.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Egypten er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Egypten opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Ved dykning i Egypten anbefales det at bruge seriøse, velrenommerede dykkerselskaber og sikre sig, at udstyr og materiel er af god standard. Det anbefales at sikre sig, at rejseforsikringen dækker fuldt ud ved dykning.

Ligeledes anbefales det at sikre, at forsikringen dækker i forbindelse med ridning (kamel eller hest).

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI)eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Der kræves gyldig gul feber vaccination ved indrejse fra lande med gul febersmitte. Se WHOs hjemmeside vedr. gul feber for yderligere oplysninger.

Der gøres opmærksom på, at akut ambulance- og lægeassistance er begrænset i mange dele af Egypten.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Egypten, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app´en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app´en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Egypten

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning