[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Etiopien

Gyldig: 30.05.2016Senest redigeret  22.02.2016
Rejsevejledningen for Etiopien er senest opdateret den 22. februar 2016 med ændringer i afsnittet vedr. Oromia-regionen i hhv. "Resumé" og "Særlige geografiske risikoområder". Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er risiko for terrorhandlinger i Etiopien samt for væbnede overfald i øde egne af landet. Rejsende bør udvise forsigtighed på offentlige steder, herunder markedspladser og lignende samt undgå steder hvor mange mennesker samles. Man bør løbende holde sig orienteret om den aktuelle sikkerhedssituation.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Danakil i Afar-regionen i det nordøstlige Etiopien samt rejser til alle grænseområder. Ligeledes frarådes alle rejser til Somali-regionen i det østlige Etiopien.

Siden december 2015 har der været flere voldelige demonstrationer i Oromia-regionen i Etiopien. Situationen er uforudsigelig. F.eks kan lokale demonstrationer, vejspærringer og checkpoints opstå med kort varsel. Særligt områderne omkring Ambo og Shashamene, inklusiv hovedfærdselsårerne mellem Addis Ababa og disse to byer, har været ramt. Udenrigsministeriet opfordrer rejsende i Oromia regionen til at udvise stor forsigtighed og til at holde sig opdateret om situationen, herunder via lokale myndigheder, og tage nødvendige skridt mhp. at optimere personlig sikkerhed.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er  risiko for terrorhandlinger i landet. I de seneste år har der været flere bombeeksplosioner i Addis Ababa, som har kostet menneskeliv. Angrebene har dog været af mindre omfang og har primært forrettet materiel skade.

I januar 2012 blev en gruppe vestlige turister angrebet i Danakil-regionen med flere dødsfald til følge. Vær opmærksom på, at eventuelle terrorangreb som regel er rettet mod steder og/eller begivenheder, hvor mange mennesker er samlet.

Rejsende bør udvise stor forsigtighed ved ophold i Etiopien, herunder på offentlige steder som hoteller, restauranter, supermarkeder og shopping-centre, ligesom man bør undgå større offentlige forsamlinger.

Rejsende anbefales inden afrejse at orientere sig grundigt om den aktuelle situation via rejsebureau og nyhedsmedier, herunder lokale kilder. Man bør ligeledes under ophold i Etiopien løbende holde sig orienteret om den aktuelle sikkerhedssituation.


 

Særlige geografiske risikoområder

Siden december 2015 har der været flere voldelige demonstrationer i Oromia-regionen i Etiopien. Situationen er uforudsigelig. F.eks kan lokale demonstrationer, vejspærringer og checkpoints opstå med kort varsel. Særligt områderne omkring Ambo og Shashamene, inklusiv hovedfærdselsårerne mellem Addis Ababa og disse to byer, har været ramt. Udenrigsministeriet opfordrer rejsende i Oromia regionen til at udvise stor forsigtighed og til at holde sig opdateret om situationen, herunder via lokale myndigheder, og tage nødvendige skridt mhp. at optimere personlig sikkerhed.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Danakil i Afar-regionen, idet der er risiko for terrorangreb og bortførelser af vesterlændinge.

Rejser til alle Etiopiens grænseområder frarådes på grund af rebelaktiviteter, risiko for bortførelser, grænsestridigheder, kriminalitet og miner. Det bemærkes, at såfremt man alligevel vælger at rejse til et grænseområde, bør de lokale myndigheder konsulteres om den aktuelle sikkerhedssituation. I visse grænseområder kræves politieskorte og indrejsetilladelse fra myndighederne.

Særlig opmærksomhed henledes mod Gambella-regionen i det vestlige Etiopien, hvor der har været adskillige inter-etniske sammenstød. Den intensiverede konflikt i Sydsudan har medført store flygtningestrømme til Gambella, hvilket påvirker den overordnede stabilitet og sikkerhed i området.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Somali-regionen i det østlige Etiopien. Den vanskelige sikkerhedssituation i Somalia påvirker situationen i Etiopien og særligt Somali-regionen, hvor rebelgrupper er aktive i en række områder. Der har i disse områder bl.a. været tilfælde af bortførelser af udenlandske nødhjælpsarbejdere samt trusler om bortførelser af vesterlændinge.

Kriminalitet

Størstedelen af Etiopien er roligt med forholdsvis lav kriminalitet, der sjældent udvikler sig voldeligt. Trick- og lommetyveri er udbredt i de større byer, og rejsende bør være opmærksomme herpå.

I januar 2013 blev en gruppe vestlige turister berøvet og beskudt af røvere i forbindelse med en overnatning i et øde område ved den Blå Nil ca. 30 km. syd for Tis Isat. En turist mistede livet. Området er ikke kendt for at være usikkert, og der er ikke tidligere set lignende tilfælde af angreb på turister.

Transport

Færdsel i bil eller bus uden for de større byer efter mørkets frembrud bør undgås. Dette skyldes dårlige veje, køretøjer uden lygter, fodgængere på kørebanen og andre sikkerhedsmæssige årsager. Det bemærkes, at føreren af et køretøj i tilfælde af et uheld eller en ulykke – uanset årsagen – efter etiopisk retspraksis bærer det fulde ansvar. Dette kan medføre alt fra bøde til længerevarende fængselsstraf afhængig af ulykkens karakter. Det anbefales at udvise forsigtighed ved valg af transportmiddel / chauffør.

Andre risikoforhold

Homoseksuel aktivitet er strafbar i Etiopien.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Etiopien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Etiopien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Adgangen til kvalificeret lægehjælp i Etiopien er stærkt begrænset.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Etiopien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Kort over Etiopien

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning