Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Etiopien

Gyldig: 21.05.2018Senest redigeret  21.02.2018

Rejsevejledningen for Etiopien er senest opdateret den 21. februar 2018. Sikkerhedsniveauet er ændret så alle rejser også frarådes til alle Etiopiens grænseområder. Alle ikke-nødvendige rejser frarådes nu også til Gambella-regionen.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Der er undtagelsestilstand i Etiopien.

Du bør være forsigtig, når du rejser i Etiopien især pga. risikoen for voldelige uroligheder og terror. Sikkerhedssituationen i regionen er generelt ustabil. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

Vi fraråder alle rejser til alle Etiopiens grænseområder. Der er grænsestridigheder, rebelaktiviteter, risiko for kidnapninger, kriminalitet og miner.

Vi fraråder alle rejser til Somali-regionen i det østlige Etiopien. Der er rebelaktiviteter og risiko for kidnapninger.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til distrikterne Tsegede, Mirab Armacho og Tach Armacho i det nordlige Gondar i Amhara-regionen pga. lokale konflikter.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Gambella-regionen i det vestlige Etiopien. Der har været flere sammenstød mellem forskellige etniske grupper. Konflikten i Sydsudan har medført store flygtningestrømme. Det påvirker stabiliteten og sikkerheden i området.

I Danakil-området i Afar-regionen er der risiko for voldelige uroligheder og kidnapninger. Rejs aldrig på egen hånd og benyt kun lokalt anerkendte og veletablerede rejsearrangører, der anvender eskorte.

Risiko for terror

Der er generel risiko for terror i Etiopien. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Der har været et antal mindre bombeeksplosioner i byerne Bahir Dar og Gondar i den nordlige del af landet i de senere år, bl.a. rettet mod hoteller, hvor flere mennesker er blevet dræbt.

Angreb vil kunne ske mod sikkerhedsmyndigheder og religiøse samlingssteder. Angreb vil også kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan f.eks. være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Risikoen for kriminalitet er generelt lav, men stigende. Gadekriminalitet som f.eks. lomme-, trick- og tasketyverier kan ske i storbyer som f.eks. Addis Ababa.

I afsidesliggende områder er der risiko for røverier og bilkapringer.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem f.eks. i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som f.eks. flybilletter. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder.

I december 2017 blev en udenlandsk turist dræbt og en etiopisk guide såret efter at være blevet beskudt i Danakil-området i Afar-regionen. I januar 2013 blev en gruppe vestlige turister overfaldet af røvere under overnatning i et øde område ved Den Blå Nil, ca. 30 km. syd for Tis Isat. En turist blev dræbt.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt uden forudgående varsel.

Der er ofte uroligheder og voldelige demonstrationer, især i de to centrale regioner Oromia og Amhara og i hovedstaden Addis Ababa. Situationen kan være uforudsigelig.

Vejspærringer og checkpoints kan opstå med kort varsel.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Vi fraråder alle rejser til alle Etiopiens grænseområder. Der er grænsestridigheder, rebelaktiviteter, risiko for kidnapninger, kriminalitet og miner. Grænseovergange kan lukke med kort varsel.

Vi fraråder alle rejser til Somali-regionen i det østlige Etiopien. Rebelgrupper er aktive i en række områder. Der er risiko for kidnapninger. Den vanskelige sikkerhedssituation i Somalia påvirker situationen.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til distrikterne Tsegede, Mirab Armacho og Tach Armacho i det nordlige Gondar i Amhara-regionen pga. lokale konflikter.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Gambella-regionen i det vestlige Etiopien. Der har været flere sammenstød mellem forskellige etniske grupper, og konflikten i Sydsudan har medført store flygtningestrømme. Det påvirker stabiliteten og sikkerheden i området.

I Danakil-området i Afar-regionen er der risiko for voldelige uroligheder og kidnapninger. Rejs aldrig på egen hånd og benyt kun lokalt anerkendte og veletablerede rejsearrangører, der anvender eskorte.

Nå du rejser i Etiopien, bør dine rejseplaner bør være så fleksible, at du kan ændre dem med kort varsel.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Etiopien.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer her.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Du kan ikke regne med at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Ved trafikuheld i Etiopien har føreren af et køretøj altid det fulde ansvar, uanset hvad grunden er til uheldet. Du kan risikere en høj bøde eller en lang fængselsstraf. Du bør være forsigtig, både når du selv er bilist, og når du vælger chauffør.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Etiopien, er du underlagt etiopisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan f.eks. være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksuelle handlinger er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Telefon- og internetforbindelser kan være ustabile. Du skal være opmærksom på, at myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der kan i perioder være begrænset adgang til visse udenlandske websites og til sociale medier

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-etiopisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) i Etiopien. Det kan du kun, hvis Etiopien går med til det.

Hvis du har dansk-etiopisk dobbelt statsborgerskab, skal du nøje overveje, om der er forhold i relation til Etiopien, der gør, at du ikke bør rejse til Etiopien. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler her.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut LINK eller Sundhedsstyrelsen LINK. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Etiopien er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes privathospitaler i de større byer af varierende standard.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der opholder sig i Etiopien, til at tegne en privat sygeforsikring. Danskere i Etiopien er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Etiopien her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Etiopiens ambassade i Sverige for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier her.

Kort over Etiopien

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning