[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Etiopien

Gyldig: 10.12.2016Senest redigeret  06.12.2016
Rejsevejledningen for Etiopien er opdateret den 5. december 2016 med information om, at Udenrigsministeriet ikke længere  fraråder ikke-nødvendige rejser til Amhara- og Oromia-regionerne med undtagelse af North Gondar i Amhara-regionen.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Etiopien, herunder mod turister og andre rejsende, samt for væbnede overfald i øde egne af landet. Rejsende bør udvise forsigtighed på offentlige steder, herunder markedspladser og lignende samt undgå steder hvor mange mennesker samles. Man bør løbende holde sig orienteret om den aktuelle sikkerhedssituation. Den 8. oktober  2016 erklærede regeringen undtagelsestilstand i Etiopien for en periode på seks måneder. Rejseplaner bør være så fleksible, at de kan ændres med kort varsel.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til North Gondar i Amhara-regionen.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Danakil i Afar-regionen i det nordøstlige Etiopien samt rejser til alle grænseområder. Ligeledes frarådes alle rejser til Somali-regionen i det østlige Etiopien.

Etiopien oplever jævnligt omfattende uroligheder og voldelige demonstrationer særligt i de to centrale regioner, Oromia og Amhara samt i hovedstaden Addis Ababa. Situationen kan være uforudsigelig og demonstrationer, vejspærringer og checkpoints kan opstå lokalt med kort varsel.  Telefon- og internetforbindelser kan være ustabile i forbindelse med uroligheder. Efter indførsel af undtagelsestilstand er der spærretid langs hovedfærdselsårer og omkring vigtig infrastruktur. denrigsministeriet opfordrer rejsende i Etiopien og særligt rejsende i Oromia samt Amhara regionerne og Addis Ababa til at udvise forsigtighed og holde sig opdateret om situationen, herunder via lokale myndigheder.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Etiopien, herunder mod turister og andre rejsende.

I de seneste år har der været flere bombeeksplosioner i Addis Ababa, som har kostet menneskeliv. Angrebene har dog været af mindre omfang og har primært forrettet materiel skade.

I januar 2012 blev en gruppe vestlige turister angrebet i Danakil-regionen med flere dødsfald til følge. Vær opmærksom på, at eventuelle terrorangreb som regel er rettet mod steder og/eller begivenheder, hvor mange mennesker er samlet.

Rejsende bør udvise stor forsigtighed ved ophold i Etiopien, herunder på offentlige steder som hoteller, restauranter, supermarkeder og shopping-centre, ligesom man bør undgå større offentlige forsamlinger.

Rejsende anbefales inden afrejse at orientere sig grundigt om den aktuelle situation via rejsebureau og nyhedsmedier, herunder lokale kilder. Man bør ligeledes under ophold i Etiopien løbende holde sig orienteret om den aktuelle sikkerhedssituation.

 

Særlige geografiske risikoområder

Etiopien oplever jævnligt omfattende uroligheder og voldelige demonstrationer særligt i de to centrale regioner, Oromia og Amhara samt i hovedstaden Addis Ababa. Situationen kan være uforudsigelig og demonstrationer, vejspærringer og checkpoints kan opstå lokalt med kort varsel. Telefon- og internetforbindelser kan være ustabile i forbindelse med uroligheder. Efter indførsel af undtagelsestilstand er der spærretid langs hovedfærdselsårer og omkring vigtig infrastruktur. Udenrigsministeriet opfordrer rejsende i Etiopien og særligt rejsende i Oromia samt Amhara regionerne og Addis Ababa til at udvise forsigtighed og holde sig opdateret om situationen, herunder via lokale myndigheder. Rejseplaner bør være så fleksible, at de kan ændres med kort varsel.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til North Gondar i Amhara-regionen.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Danakil i Afar-regionen, idet der er risiko for terrorangreb og bortførelser af vesterlændinge.

Rejser til alle Etiopiens grænseområder frarådes på grund af rebelaktiviteter, risiko for bortførelser, grænsestridigheder, kriminalitet og miner. Det bemærkes, at såfremt man alligevel vælger at rejse til et grænseområde, bør de lokale myndigheder konsulteres om den aktuelle sikkerhedssituation. I visse grænseområder kræves politieskorte og indrejsetilladelse fra myndighederne.

Særlig opmærksomhed henledes mod Gambella-regionen i det vestlige Etiopien, hvor der har været adskillige inter-etniske sammenstød. Den intensiverede konflikt i Sydsudan har medført store flygtningestrømme til Gambella, hvilket påvirker den overordnede stabilitet og sikkerhed i området.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Somali-regionen i det østlige Etiopien. Den vanskelige sikkerhedssituation i Somalia påvirker situationen i Etiopien og særligt Somali-regionen, hvor rebelgrupper er aktive i en række områder. Der har i disse områder bl.a. været tilfælde af bortførelser af udenlandske nødhjælpsarbejdere samt trusler om bortførelser af vesterlændinge.

Kriminalitet

Størstedelen af Etiopien er roligt med forholdsvis lav kriminalitet, der sjældent udvikler sig voldeligt. Trick- og lommetyveri er udbredt i de større byer, og rejsende bør være opmærksomme herpå.

I januar 2013 blev en gruppe vestlige turister berøvet og beskudt af røvere i forbindelse med en overnatning i et øde område ved den Blå Nil ca. 30 km. syd for Tis Isat. En turist mistede livet. Området er ikke kendt for at være usikkert, og der er ikke tidligere set lignende tilfælde af angreb på turister.

Transport

Færdsel i bil eller bus uden for de større byer efter mørkets frembrud bør undgås. Dette skyldes dårlige veje, køretøjer uden lygter, fodgængere på kørebanen og andre sikkerhedsmæssige årsager. Det bemærkes, at føreren af et køretøj i tilfælde af et uheld eller en ulykke – uanset årsagen – efter etiopisk retspraksis bærer det fulde ansvar. Dette kan medføre alt fra bøde til længerevarende fængselsstraf afhængig af ulykkens karakter. Det anbefales at udvise forsigtighed ved valg af transportmiddel / chauffør.

Andre risikoforhold

Homoseksuel aktivitet er strafbar i Etiopien.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Etiopien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Etiopien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Adgangen til kvalificeret lægehjælp i Etiopien er stærkt begrænset.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Etiopien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.


Kort over Etiopien

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning