[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Forenede Arabiske Emirater

Gyldig: 27.05.2016Senest redigeret  24.04.2016
Rejsevejledningen for De Forenede Arabiske Emirater er senest opdateret den 24. april 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i de Forenede Arabiske Emirater. Kriminaliteten er lav.

Der er risiko for terrorhandlinger i Emiraterne, herunder angreb rettet mod turistmål samt faciliteter, der besøges af vesterlændinge.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er risiko for terrorhandlinger i de Forenede Arabiske Emirater, herunder angreb rettet mod turistmål samt faciliteter, der besøges af vesterlændinge.

Den 1. december 2014 blev en amerikansk statsborger dræbt i et shopping center i Abu Dhabi, UAE.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

Særlige geografiske risikoområder

De Forenede Arabiske Emirater har maritime grænsestridigheder med sine naboer. Vesterlændinge, som har færdedes med båd i politisk følsomme områder, er i visse tilfælde blevet arresteret og endda idømt lange fængselsstraffe. Danskere bør undgå ophold i nærheden af de omstridte øer Abu Musa, Greater Tunb og Lesser Tunb i Golfen.

Kriminalitet

Kriminaliteten i de Forenede Arabiske Emirater er lav.

Transport

Antallet af trafikulykker er højt. Kommer man ud for en ulykke kræves det, at man forbliver på ulykkesstedet til politiet ankommer.

Kørsel af bil i alkoholpåvirket tilstand samt brug af anstødelige fagter i trafikken er strafbart og kan føre til høje bøder og fængselsstraf.

Andre Risikoforhold

De Forenede Arabiske Emirater er et muslimsk land, og man bør som besøgende være opmærksom på lokale normer og skikke, der på nogle punkter afviger væsentlig fra, hvad der gælder på feriedestinationer i Europa. Bl.a. bør kvinder være opmærksomme på at dække skuldre og knæ, når de færdes offentligt på visse lokaliteter – særligt uden for de gængse turist områder. Som besøgende i Emiraterne i den muslimske fastemåned Ramadan bør man være særlig opmærksom på, at mange indbyggere i Emiraterne er fastende fra solopgang til solnedgang, og indtagelse af mad og drikke samt rygning i det offentlige rum kan medføre negative reaktioner og i visse tilfælde arrestation.

Det er strafbart at indtage alkohol og at være spirituspåvirket i det offentlige rum. Spiritus serveres dog på mange hoteller.

Danskere bør være opmærksomme på, at der i De Forenede Arabiske Emirater er hårde straffe for alle typer narkotikaforbrydelser.

Homoseksualitet er ulovligt og strafbart.

Alle seksuelle forhold udenfor ægteskab er ulovligt og strafbart.

Det er ulovligt og strafbart at vise hengivenhed (herunder kys og kram) i det offentlige rum.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for De Forenede Arabiske Emirater, hvis Emiraterne modsætter sig det. Personer af emiratisk oprindelse, der agter at rejse til Emiraterne, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de emiratiske myndigheder, som f.eks. ikke-afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsende med dansk nationalitetspas er visumpligtige i Emiraterne. Visum udstedes for 90 dage ved ankomst. Personer, der rejser på danske fremmedpas, skal kontakte Emiraternes ambassade inden afrejse for at undersøge, om de behøver at søge om visum på ambassaden forud for rejsen. Det er ikke muligt at indrejse på provisorisk pas til de Forenede Arabiske Emirater.

Rejsesygeforsikring

Danskere i De Forenede Arabiske Emirater er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Emiraterne, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Rejsende til Forenede Arabiske Emirater opfordres til at holde sig informeret om udviklingen af MERS på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i De Forenede Arabiske Emirater, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Kort over De Forenede Arabiske Emirater

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning