Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Forenede Arabiske Emirater

Gyldig: 24.04.2018Senest redigeret  07.02.2018
Rejsevejledningen for De Forenede Arabiske Emirater er senest opdateret den 16. oktober 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Emiraterne, herunder mod turister og andre rejsende.

De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i de Forenede Arabiske Emirater. Kriminaliteten er lav.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i de Forenede Arabiske Emirater, herunder mod turister og andre rejsende.

Den 1. december 2014 blev en amerikansk statsborger dræbt i et shopping center i Abu Dhabi, UAE.

PET's Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Særlige geografiske risikoområder

De Forenede Arabiske Emirater har maritime grænsestridigheder med sine naboer. Vesterlændinge, som har færdedes med båd i politisk følsomme områder, er i visse tilfælde blevet arresteret og endda idømt lange fængselsstraffe. Danskere bør undgå ophold i nærheden af de omstridte øer Abu Musa, Greater Tunb og Lesser Tunb i Golfen.

Kriminalitet

Kriminaliteten i de Forenede Arabiske Emirater er lav.

Transport

Antallet af trafikulykker er højt. Kommer man ud for en ulykke kræves det, at man forbliver på ulykkesstedet til politiet ankommer.

Kørsel af bil i alkoholpåvirket tilstand samt brug af anstødelige fagter i trafikken er strafbart og kan føre til høje bøder og fængselsstraf.

Andre Risikoforhold

De Forenede Arabiske Emirater er et muslimsk land, og man bør som besøgende være opmærksom på lokale normer og skikke, der på nogle punkter afviger væsentlig fra, hvad der gælder på feriedestinationer i Europa. Bl.a. bør kvinder være opmærksomme på at dække skuldre og knæ, når de færdes offentligt på visse lokaliteter – særligt uden for de gængse turist områder. Som besøgende i Emiraterne i den muslimske fastemåned Ramadan bør man være særlig opmærksom på, at mange indbyggere i Emiraterne er fastende fra solopgang til solnedgang, og indtagelse af mad og drikke samt rygning i det offentlige rum kan medføre negative reaktioner og i visse tilfælde arrestation.

Det er strafbart at indtage alkohol og at være spirituspåvirket i det offentlige rum. Spiritus serveres dog på mange hoteller.

Danskere bør være opmærksomme på, at der i De Forenede Arabiske Emirater er hårde straffe for alle typer narkotikaforbrydelser.

Homoseksualitet er ulovligt og strafbart, ligesom det er ulovligt og strafbart at vise hengivenhed (herunder kys og kram) i det offentlige rum.

Alle seksuelle forhold udenfor ægteskab er ulovligt og strafbart. I tilfælde af overgreb, bør man som det første henvende sig til Generalkonsulatet.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for De Forenede Arabiske Emirater, hvis Emiraterne modsætter sig det. Personer af emiratisk oprindelse, der agter at rejse til Emiraterne, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de emiratiske myndigheder, som f.eks. ikke-afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsende med dansk nationalitetspas er visumpligtige i Emiraterne. Visum udstedes for 90 dage ved ankomst. Personer, der rejser på danske fremmedpas, skal kontakte Emiraternes ambassade inden afrejse for at undersøge, om de behøver at søge om visum på ambassaden forud for rejsen. Det er ikke muligt at indrejse på provisorisk pas til de Forenede Arabiske Emirater.

Rejsesygeforsikring

Danskere i De Forenede Arabiske Emirater er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Emiraterne, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Rejsende til Forenede Arabiske Emirater opfordres til at holde sig informeret om udviklingen af MERS på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i De Forenede Arabiske Emirater, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over De Forenede Arabiske Emirater

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning