[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Indien

Gyldig: 27.05.2016Senest redigeret  17.05.2016
Rejsevejledningen for Indien er senest opdateret den 17. maj 2016med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Indien, herunder mod turister og andre rejsende.

Der er restriktioner for ind- og udførsel af fremmed valuta, herunder indiske rupees. Reglerne for ind- og udførsel af rupees kan ændres med kort varsel og rejsende anbefales at gøre sig bekendt med de aktuelle regler før afrejse enten via danske pengeinstitutter eller den indiske ambassade i København.

Der har været tilfælde, hvor taxachauffører ved lufthavne og togstationer oplyser, at det ønskede (bestilte) hotel desværre er lukket, brændt ned eller området er afspærret, og derfor tilbyder at køre folk til et andet hotel eller køre til et rejsebureau, hvor man bliver tilbudt en dyr rundrejse i Indien. Det tilrådes, at man fastholder at blive kørt til det ønskede hotel, eller om nødvendigt tage en anden taxa.

Alle rejser til delstaten Jammu og Kashmir frarådes, med undtagelse af Ladakh-distriktet.

Alle rejser frarådes endvidere til delstaterne Manipur og Tripura samt til grænseområderne til Pakistan, bortset fra Amritsar og Jaisalmer og til Pakistan via Wagah-grænseovergangen.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Indien, herunder mod turister og andre rejsende.

Danskere anbefales generelt at udvise stor forsigtighed ved rejser i hele Indien, ikke mindst på offentlige steder, herunder i og omkring offentlige bygninger, hoteller, turistattraktioner, offentlige transportmidler, butikscentre, markeder, religiøse samlingssteder og andre steder, hvor større menneskemængder samles.

Indien har været udsat for flere terrorangreb inden for de seneste år. Flere af disse terrorangreb har været koordinerede angreb med mange dræbte og sårede. Disse angreb finder ofte sted, hvor mange mennesker færdes, herunder turister.

Religiøse uroligheder er ikke ualmindelige i Indien og påvirker til tider sikkerhedssituationen i områder med store religiøse (kristne og muslimske) mindretal. Det er bl.a. tidligere forekommet i byerne Ahmedabad, Hyderabad og Mumbai og i delstaterne Assam, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Gujarat og Orissa.

Danskere opfordres til både før og under rejsen regelmæssigt at søge oplysninger om forholdene på stedet. Demonstrationer kan udvikle sig til voldelige sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker. Danskere bør undgå demonstrationer og opløb.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Advarsel mod pirateri

Pirateri er en reel risiko for den internationale skibsfart og for  lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Særlige geografiske risikoområder

Jammu og Kashmir
Spændingerne mellem Indien og Pakistan blev mindsket efter indgåelsen af våbenhvilen langs grænsen og "kontrollinjen" (LOC) mellem Indien og Pakistan i november 2003. Der er imidlertid jævnligt uroligheder og demonstrationer i delstaten Jammu og Kashmir. Situationen mellem de to lande blev tilspidset i forbindelse med terrorangrebet på Mumbai i november 2008 og er stadig anspændt.

Terrorangreb udøves fortsat af militante grupper i Jammu og Kashmir, og der forekommer jævnligt angreb. Den indiske regering betegner alle distrikter i Jammu og Kashmir som urolige områder (”disturbed areas”). Nogle lokale rejsebureauer oplyser over for rejsende, at det er sikkert at rejse i ovennævnte områder. Danskere opfordres til ikke at følge sådanne råd, uanset hvor overbevisende de måtte forekomme.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til delstaten Jammu og Kashmir, med undtagelse af Ladakh-distriktet.

Det nordvestlige Indien 
Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til grænseområderne til Pakistan, bortset fra Amritsar og Jaisalmer samt Wagah-grænseovergangen.

Manipur, Tripura og det østlige og nordøstlige Indien
I det nordøstlige Indien er alle syv delstater genstand for varierende grader af militsaktivitet. I Manipur og Tripura opererer militante grupper, særligt i landområderne. I Assam har der siden 2006 været terrorangreb i såvel delstatshovedstaden Guwahati som i mindre byer. I flere tilfælde har angrebene ført til dødsfald. Militsaktivitet præger også andre dele af det nordøstlige og østlige Indien, især landområderne i Bihar, Jharkand, Chattisgarh, Vestbengalen og Orissa. Da kidnapninger, herunder af vestlige turister, har forekommet, er der specielt i Orissa, strenge forbud for turister mod at færdes i en række landområder, hvor der kan findes militsaktivitet. Rejsende bør før rejser til disse stater kontakte den indiske ambassade i København for nærmere information. 

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til delstaterne Manipur og Tripura.

Sydlige Indien
Der er fortsat lokale spændinger i Hyderabad i delstaten Andhra Pradesh, hvilket tidligere har ført til sporadiske voldshandlinger og opretholdelse af forsamlingsforbud i den gamle bydel.

Kriminalitet

Den generelle kriminalitetsrisiko for udlændinge på de kendte turistdestinationer i Indien er forholdsvis lav. Set i lyset af et stigende antal rapporterede seksuelle overgreb imod kvinder, herunder også imod udenlandske turister, bør man dog udvise betydelig forsigtighed.  Man bør generelt udvise normal sund fornuft, herunder ikke færdes alene i isolerede områder, og specielt om natten - hvilket også gælder storbyerne og turiststederne.

Der har været tilfælde, hvor taxachauffører ved lufthavne og togstationer oplyser, at det ønskede (bestilte) hotel desværre er lukket, brændt ned eller området er afspærret, og derfor tilbyder at køre folk til et andet hotel eller køre til et rejsebureau, hvor man bliver tilbudt en dyr rundrejse i Indien. Det tilrådes, at man fastholder at blive kørt til det ønskede hotel, eller om nødvendigt tage en anden taxa.

I Indien er der forekommet overfald, bortførelser og mord på udlændinge på trekkingture. Det frarådes derfor at tage på trekking alene eller i små grupper. Trekking bør altid foregå i større grupper og under ledsagelse af autoriserede, lokale guider.

Danskere bør være forsigtige i forbindelse med at modtage gratis mad og drikke (f.eks. kiks og the) fra fremmede på offentlige steder. Der har været tilfælde, hvor turister er blevet bedøvet og har fået frarøvet deres ejendele, eller er blevet udsat for seksuelle overgreb. Der har været et stigende antal sager, hvor rejsende er blevet bedraget, typisk med uforholdsmæssigt høje priser eller mangler, i forbindelse med lokalt købte rejser og ophold. Rejsende bør af sikkerhedshensyn så vidt muligt bestille taxa via hotel eller dettes taxiholdeplads, samt bruge de særlige forudbetalte taxier i lufthavne der tilbydes via særlige serviceskranker.  

Andre risikoforhold

Der er restriktioner for ind- og udførsel af fremmed valuta, herunder indiske rupees. Ifølge de indiske myndigheder kan rejsende frit ind- og udføre op til 25.000 indiske rupees per besøg. Reglerne for ind- og udførsel af rupees kan ændres med kort varsel og rejsende anbefales at gøre sig bekendt med de aktuelle regler før afrejse enten via danske pengeinstitutter eller den indiske ambassade i København.

Der har tidligere været konstateret omløb af falske indiske pengesedler i Danmark. Overtrædelse af de indiske valutabestemmelser, og især brug af falske sedler anses for en alvorlig forbrydelse, der kan udløse en længere fængselsstraf.

Danskere bør være opmærksomme på, at der i Indien er hårde straffe for alle typer narkotikaforbrydelser. Besiddelse af eksempelvis få gram marihuana kan give fængselsstraffe af flere års varighed.

Danskere anbefales generelt ikke at medbringe effekter for andre på rejsen og bør specifikt afvise tilbud om at transportere ædelsten, guld og sølv ind og ud af Indien.

Generelt er der jordskælvsfare i Indien. Rejsende til Indien bør ved jordskælv udvise forsigtighed og holde sig godt orienteret om situationen. Desuden rådes rejsende til nøje at følge de lokale myndigheders råd og anvisninger.

I regntiden kan der forekomme alvorlige oversvømmelser i Indien, med omfattende nedbrud af kommunikationslinjer mv. Danske rejsende i berørte områder opfordres til at følge situationen via rejsearrangører, de lokale og internationale vejr-opdateringer samt de lokale medier. Endvidere anbefales det, at man følger råd og vejledning samt anvisning fra de lokale myndigheder.

Danskere der ønsker at bestige bjerge, eller tage på trekking, bør være opmærksom på, at kommercielle redningstjenester ikke opererer over 3000 meters højde. Der er desuden også områder, hvor kun de indiske myndigheder må udføre luftredningsopgaver (SAR/eftersøgning og redning). Rejsende bør derfor være opmærksomme på, at de indiske myndigheder ikke er forpligtet til at udføre redningsopgaver og har begrænsede ressourcer til at gøre det. Bjergbestigere og trekkere bør sikre sig, at deres rejseforsikring dækker disse aktiviteter, herunder også eventuelle højde-begrænsninger i forhold til dækningen.

Anvendelse af satellittelefoner er ulovligt.

Homoseksuel aktivitet er strafbart.

Særlige indrejse- og opholdsforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Indien, hvis Indien modsætter sig det. Personer af indisk afstamning, der agter at rejse til Indien, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de indiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Danske borgere, der ønsker at besøge Indien, er selv ansvarlige for at ansøge om den korrekte type visum fra den indiske ambassade. Der er ingen muligheder for at ændre kategori (fx fra turist til arbejde), når man først er rejst ind i landet.

Rejsende, der besøger Indien for at studere, forske, arbejde (herunder kirkeligt), såvel som alle der planlægger at opholde sig i landet mere end 180 dage, er forpligtet til at registrere deres besøg i Indien, inden for 14 dage efter ankomsten hos de indiske udlændingemyndigheder ”Foreigners Regional Registration Office” (FRRO ). Det er meget vigtigt, at de betingelser, som ens visum/opholdstilladelse er udstedt på baggrund af, overholdes nøje under opholdet.

Indien har indført ny lovgivning, der trådte i kraft i 2011, og som medfører en skærpelse af, hvilke udenlandske NGO-aktiviteter, der er tilladt i Indien. Der er desuden indført en øget overvågning for at forebygge aktiviteter, der anses for at være i strid med nationale interesser. Rejsende, som planlægger at deltage i NGO-aktiviteter, herunder volontørophold, inklusiv ulønnet/frivilligt arbejde, skal have et såkaldt Employment Visa.

En række stater i Indien har vedtaget religiøs anti-konverteringslovgivning, som gør konvertering til anden religion med magt eller ved holdningspåvirkning strafbart.

Rejsende, som planlægger at deltage i kirkeligt arbejde, skal have et såkaldt Missionaries Visa. Overtrædelse kan straffes med udvisning eller fængsling.

Det er vigtigt, at man overholder de indiske visumregler. Overtrædelse, herunder ved at opholde sig længere end tilladt, vil medføre, at man skal have en tilladelse (exit permit/udrejsevisum) fra det indiske indenrigsministerium for at få lov til at forlade landet. Behandling af et udrejsevisum under disse omstændigheder kan tage op til 60 dage. Overtrædelse vil desuden blive straffet med bøde eller fængsel.

Det anbefales, at rejsende tager kopi af bio-data siden i passet, og af siderne med det indiske visum og de indiske indrejsestempler. Hvis man mister sit pas, vil disse kopier hjælpe i processen, både med at få udstedt et nødpas samt et exit permit/ udrejsevisum, som er nødvendigt for at forlade landet. I sager om mistede pas tager det typisk op til tre til fire hverdage at få udstedt exit permit/udrejsevisum, og det skal bemærkes, at det ikke er muligt i weekenden og på helligdage.

Visse områder i Indien har særlige indrejserestriktioner. Det gælder bl.a. områderne Manipur, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, Sikkim samt Andaman- og Nicobar-øerne. Kontakt den indiske ambassade i København for nærmere information.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Indien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Indien opfordres til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI)eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Indien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten . Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside”.

Kort over Indien

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning