Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Indien

Gyldig: 24.04.2018Senest redigeret  16.04.2018

Rejsevejledningen for Indien er senest opdateret den 16. april 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Sikkerhedsniveau
Der er en generel risiko for terrorangreb i Indien.

Alle rejser frarådes til delstaten Jammu og Kashmir frarådes undtagen Ladakh-distriktet.  Alle rejser frarådes også til delstaterne Manipur og Tripura samt til grænseområderne til Pakistan, bortset fra byerne Amritsar og Jaisalmer og Wagah-grænseovergangen.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Indien, også mod turister og andre rejsende.

Der er omfattende sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne over hele Indien. Du bør regne med ekstra tid til check-in og sikkerhedstjek.

Du bør udvise forsigtighed i Indien, særligt på offentlige steder, hvor mange mennesker samles. Det kan f.eks. være offentlige bygninger, turistattraktioner, hoteller, markedspladser, indkøbscentre, kollektiv trafik og religiøse samlingssteder.

Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer.

Religiøse uroligheder påvirker nogle gange sikkerheden i områder med store religiøse mindretal. Det er tidligere sket i byerne Ahmedabad, Hyderabad og Mumbai og i delstaterne Assam, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Gujarat og Orissa.

Særlige geografiske risikoområder

Jammu og Kashmir

Vi fraråder alle rejser til delstaten Jammu og Kashmir undtagen Ladakh-distriktet.

Det nordvestlige Indien

Vi fraråder alle rejser til grænseområderne til Pakistan, bortset fra Amritsar og Jaisalmer samt Wagah-grænseovergangen. Du bør udvise øget forsigtighed disse steder.

Manipur, Tripura og det østlige og nordøstlige Indien

Vi fraråder alle rejser til delstaterne Manipur og Tripura.

I det nordøstlige Indien er der i alle syv delstater militsaktivitet. I Manipur og Tripura opererer militante grupper, særligt i landområderne. Militsaktivitet præger også andre dele af det nordøstlige og østlige Indien, især landområderne i Bihar, Jharkand, Chattisgarh, Vestbengalen og Orissa.

Der har været flere bortførelser, også af vestlige turister. Derfor forbyder de indiske myndigheder, at turister færdes i en række landområder, specielt i Orissa. Hvis du har planer om at rejse til disse stater, bør du først kontakte den indiske ambassade i København for nærmere information.

Darjeeling

Efter sammenstød mellem politiet og separatistgruppen Gorkha Janmukti Morcha (GJM) den 12. juni 2017, er der udbrudt strejke i Darjeeling området. Alle regeringskontorer er lukkede på ubestemt tid og offentlig transport er også ramt. Mange hoteller er desuden lukkede. Hvis du planlægger at rejse i området, bør du følge udviklingen gennem lokale nyheder, rette dig efter myndighedernes anvisninger, og eventuelt søge råd hos dit rejsebureau.

Advarsel mod pirateri

Pirateri er en reel risiko for den internationale skibsfart og for  lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet på de kendte turiststeder i Indien er forholdsvis lav. Du bør dog undgå at færdes alene i isolerede områder, især efter mørkets frembrud. Kvindelige rejsende bør være meget forsigtige pga. risiko for seksuelle overgreb.

Der har været tilfælde, hvor taxachauffører ved lufthavne og togstationer oplyser, at det ønskede (bestilte) hotel desværre er lukket, brændt ned eller området er afspærret. De tilbyder derefter at køre dig til et andet hotel eller til et rejsebureau, hvor du vil få tilbudt en dyr rundrejse i Indien.  Fasthold, at du vil køres til det ønskede hotel eller tag en anden taxa. Du bør så vidt muligt bestille taxa via hotel. I lufthavnen bør du bruge de taxier, der tilbydes via særlige serviceskranker. 

Der har været overfald, bortførelser og mord på udlændinge på trekkingture. Trekking bør altid foregå i en større gruppe og med en autoriseret lokal guide.

Du bør ikke tage imod gratis mad og drikke (f.eks. kiks og the) fra fremmede på offentlige steder. Der har været tilfælde, hvor turister er blevet bedøvet og bestjålet eller udsat for seksuelle overgreb.

Der har været et stigende antal sager, hvor rejsende er blevet bedraget med meget høje priser eller mangler i forbindelse med lokalt købte rejser og ophold.

Andre risikoforhold

Ifølge de indiske myndigheder må turister maksimalt tage 25.000 indiske rupees med ind i landet per besøg. Man må også maksimalt tage 25.000 rupees med ud af Indien.

Reglerne for ind- og udførsel af rupees kan dog ændre sig med kort varsel. Du bør selv undersøge reglerne før afrejse, enten via danske banker eller den indiske ambassade i København.

Du bør være opmærksom på, at der er hårde straffe for alle typer narkotikaforbrydelser. Besiddelse af få gram marihuana kan give flere års fængsel.
Du bør aldrig tage ting med for andre på rejsen og afvis altid tilbud om at transportere ædelsten, guld og sølv ind og ud af Indien.

Homoseksuel aktivitet er strafbar.

Der er risiko for jordskælv. I regntiden kan der desuden forekomme alvorlige oversvømmelser med nedbrud af kommunikation mv. Hvis det sker, bør du holde dig orienteret om situationen og følge råd og vejledning fra de lokale myndigheder.

Hvis du ønsker at bestige bjerge, eller tage på trekking, bør du være opmærksom på, at kommercielle redningstjenester ikke opererer over 3000 meters højde. Der er også områder, hvor det kun er de indiske myndigheder, der må udføre luftredningsopgaver. De indiske myndigheder er ikke forpligtet til at udføre redningsopgaver og har begrænsede ressourcer til at gøre det. Bjergbestigere og trekkere bør sikre sig, at deres egen rejseforsikring dækker disse aktiviteter, og man bør tjekke eventuelle højde-begrænsninger i forhold til dækningen.

Der er ulovligt at bruge satellittelefoner i Indien.

Særlige indrejse- og opholdsforhold

Hvis du har dobbelt statsborgerskab siger Folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Indien, hvis Indien ikke går med til det.

Hvis du har dansk-indisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Indien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de indiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme.

Visse områder i Indien har særlige indrejserestriktioner. Det gælder bl.a. områderne Manipur, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, Sikkim samt Andaman- og Nicobar-øerne. Kontakt den indiske ambassade i København for nærmere information.

Regler om visum

Du er selv ansvarlig for at søge den rigtige type visum fra den indiske ambassade. Der er ingen mulighed for at ændre kategori f.eks. fra turist til arbejde, når du først er rejst ind i landet.

Hvis du planlægger at opholde dig i Indien i mere end 180 dage, er du forpligtet til at registrere dig hos de indiske udlændingemyndigheder. Det er uanset formålet med dit ophold. Du skal registrere dig hos Foreigners Regional Registration Office (FRRO ) inden for 14 dage efter ankomsten.

I 2011 indførte Indien en lov, som specificerer, hvilke udenlandske NGO-aktiviteter, der er tilladt i Indien.  Hvis du planlægger at deltage i NGO-aktiviteter, skal du have et Employment Visa.

Det er vigtigt, at du overholder de indiske visumregler. Overtrædelse, herunder ”overstay”, vil medføre, at du skal have et udrejsevisum (exit permit) fra det indiske indenrigsministerium for at få lov til at forlade landet. Behandling af et udrejsevisum under disse omstændigheder kan tage op til 60 dage. Overtrædelse vil også blive straffet med bøde eller fængsel.

Vi anbefaler, at du tager kopi af siden i passet med bio-data og tager kopi af siderne med det indiske visum og de indiske indrejsestempler. Hvis du mister dit pas, vil kopierne hjælpe med at få udstedt et nødpas og udrejsevisum (exit permit). Du kan ikke udrejse uden udrejsevisum. Det tager typisk op til tre til fire hverdage at få udstedt udrejsevisum. Det er ikke muligt at få udstedt udrejsevisum i weekenden og på helligdage.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Indien til at tegne en privat sygeforsikring. Danskere i Indien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis. Det blå EU-sygesikringsbevis dækker heller ikke.

Læs mere om rejseforsikringer.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold på hjemmesiderne for Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

UM Rejseklar

Du bør downloade Udenrigsministeriets app UM Rejseklar, hvor du har nem adgang til råd og bistand fra Udenrigsministeriet både før og under rejsen. Læs mere om UM Rejseklar.

Vi opfordrer også alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Indien i kortere eller længere tid, til at registrere sig på Danskerlisten. Danskerlisten er Udenrigsministeriets tilbud til danskere om at blive kontaktet i tilfælde af en krisesituation i udlandet. Registrér dig på Danskerlisten.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til nærmeste danske ambassade eller konsulat her.

Du kan også følge Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook, hvor vi løbende fortæller om vigtige sikkerhedssituationer, der har betydning for danske rejsende.

Kort over Indien

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning