[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Irak

Gyldig: 10.12.2016Senest redigeret  29.11.2016
Rejsevejledningen for Irak er senest opdateret den 29. november 2016. Det overordnede sikkerhedsniveau for den sydlige region er ændret til stor terrorisiko.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en meget stor risiko for terrorangreb i Irak, herunder mod turister og andre rejsende i provinserne Al Anbar, Ninawa, Kirkuk, Salahuddin og Diyala. I den øvrige del af landet er terrorrisikoen stor. Terrorangrebene tager bl.a. form af bombesprængninger, beskydning mod køretøjer og bortførelser. Terrorangreb og bortførelser har været og kan fortsat være rettet mod udenlandske interesser og udlændinge. Bortførelser af udlændinge kan være både politisk og økonomisk motiveret.

Risikoen for terrorangreb er særlig stor på steder, hvor mange mennesker er samlet, herunder hoteller, markeder og lignende.

Alle ikke-nødvendige rejser til Irak frarådes med undtagelse af provinserne Al Anbar, Ninawa, Kirkuk, Salahuddin og Diyala, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle rejser. Sikkerhedssituationen er fortsat meget ustabil og kan hurtigt ændre sig. Rejsende bør holde sig orienteret om mulige rejseruter ud af landet og være forberedt på at skulle forlade områderne, hvis sikkerhedssituationen forværres.

Pr. 30. september 2016 indførtes der konkret indrejseforbud i Mosul-distriktet i Ninewa-provinsen i Irak. Personer, som ønsker tilladelse til at opholde sig i området, skal ansøge om tilladelse i sin lokale danske politikreds. Yderligere oplysning om lovgivning og indrejseforbuddet findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Danskere, der beslutter sig for alligevel at rejse til Irak eller blive i Irak opfordres kraftigt til at udvise stor forsigtighed og til selv – eller via deres arbejdsgiver – at sikre sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger samt kompetent sikkerhedsrådgivning.

Kriminaliteten i Irak er meget høj.

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Irak, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

På grund af den meget usikre og risikofyldte sikkerhedssituation vil Udenrigsministeriet kun i meget begrænset omfang kunne bistå nødstedte danske statsborgere i Irak. Danmark har ikke nogen ambassade i Irak. Nødstedte danskere i Irak vil kunne rette henvendelse til ambassader fra andre EU-lande. Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret) vil ligeledes kunne bistå med råd og vejledning. Kontaktoplysninger: BBB@um.dk, tlf. +45 3392 1112.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en meget stor risiko for terrorangreb i Irak, herunder mod turister og andre rejsende i provinserne Al Anbar, Ninawa, Kirkuk, Salahuddin og Diyala. I den øvrige del af landet er terrorrisikoen stor.

Alle ikke-nødvendige rejser til Irak frarådes med undtagelse af provinserne Al Anbar, Ninawa, Kirkuk, Salahuddin og Diyala, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle rejser. Sikkerhedssituationen er fortsat meget ustabil og kan hurtigt ændre sig. Rejsende bør holde sig orienteret om mulige rejseruter ud af landet og være forberedt på at skulle forlade områderne, hvis sikkerhedssituationen forværres.

Terrorangrebene tager bl.a. form af bombesprængninger, beskydning mod køretøjer og bortførelser. Terrorangreb og bortførelser har været og kan fortsat være rettet mod udenlandske interesser og udlændinge. Bortførelser af udlændinge kan være både politisk og økonomisk motiveret. Risikoen for terrorangreb særlig stor på steder, hvor mange mennesker er samlet, herunder hoteller, markeder og lignende.

Risikoen for bortførelser i og omkring Bagdad inklusiv Bagdads Internationale Zone er meget høj. ISIL har tidligere gjort store og pludselige fremrykninger i det nordlige og vestlige Irak, hvilket bidrager til ustabiliteten og uforudsigeligheden af kamphandlingerne i landet.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Iraks regering er har taget foranstaltninger til at forbedre Mosul dæmningens tilstand, da der er risiko for, at dæmningen kan bryde sammen. Et sammenbrud af dæmningen kan føre til store, ødelæggende oversvømmelser i Tigris floddalen, fra Mosul til Bagdad. Det er umuligt at forudsige om dæmningen vil bryde sammen og hvornår det vil kunne ske. Danskere i området bør følge situationen tæt via medierne og sikre, at de kan forlade området meget hurtigt om nødvendigt.
Kriminaliteten overalt i Irak er meget høj.

Danskere, der beslutter sig for alligevel at rejse til Irak eller blive i Irak opfordres kraftigt til at udvise stor forsigtighed og til selv – eller via deres arbejdsgiver – at sikre sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger samt kompetent sikkerhedsrådgivning.

Andre risikoforhold

Af hensyn til deres personlige sikkerhed, bør homoseksuelle under ophold i Irak ikke vedgå sig deres seksuelle orientering. Ligeledes bør de undgå handlinger, der kunne henlede opmærksomheden på deres seksuelle orientering.

Særlige indrejseforhold

Pr. 30. september 2016 indførtes der konkret indrejseforbud i Mosul-distriktet i Ninewa-provinsen i Irak. Personer, som ønsker tilladelse til at opholde sig i området, skal ansøge om tilladelse i sin lokale danske politikreds. Yderligere oplysning om lovgivning og indrejseforbuddet findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse overfor Irak, hvis Irak modsætter sig det. Personer af irakisk oprindelse, der agter at rejse til Irak, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation de irakiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.


Rejsesygeforsikring

Danskere i Irak er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Irak opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Irak, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Irak

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning