[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Irak

Gyldig: 28.05.2016Senest redigeret  07.12.2015
Rejsevejledningen for Irak er senest opdateret den 7. december 2015 med oplysning om risikoen for, at Mosul dæmningen kan bryde sammen. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret. Udenrigsministeriet fraråder stadig ikke-nødvendige rejser til Dohuk-, Sulaymaniya- og Erbil-provinserne og alle rejser til resten af Irak.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er en høj terrorrisiko i hele Irak, herunder i Dohuk-, Sulaymaniya- og Erbil-provinserne. Terrorangrebene tager bl.a. form af bombesprængninger, beskydning mod køretøjer og bortførelser. Terrorangreb og bortførelser har været og kan fortsat være rettet mod udenlandske interesser og udlændinge. Bortførelser af udlændinge kan være både politisk og økonomisk motiveret.

Risikoen for terrorangreb er særlig stor på steder, hvor mange mennesker er samlet, herunder hoteller, markeder og lignende.

Alle rejser til Irak frarådes med undtagelse af Dohuk-, Sulaymaniya- og Erbil-provinserne, hvortil Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser. Sikkerhedssituationen i disse områder er fortsat meget ustabil og kan hurtigt ændre sig. Rejsende bør holde sig orienteret om mulige rejseruter ud af landet og være forberedt på at skulle forlade områderne, hvis sikkerhedssituationen forværres.

Ud over den generelle terrortrussel i landet er der, som følge af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at terrorangreb og bortførelser kan blive rettet direkte mod danskere i landet. Det gælder specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske.

Iraks regering er har taget foranstaltninger til at forbedre Mosul dæmningens tilstand, da der er risiko for, at dæmningen kan bryde sammen. Et sammenbrud af dæmningen kan føre til store, ødelæggende oversvømmelser i Tigris floddalen, fra Mosul til Bagdad.

Danskere, der beslutter sig for alligevel at rejse til Irak eller blive i Irak opfordres kraftigt til at udvise stor forsigtighed og til selv – eller via deres arbejdsgiver – at sikre sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger samt kompetent sikkerhedsrådgivning.

Kriminaliteten i Irak er meget høj.

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Irak, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

På grund af den meget usikre og risikofyldte sikkerhedssituation vil Udenrigsministeriet kun i meget begrænset omfang kunne bistå nødstedte danske statsborgere i Irak. Danmark har ikke nogen ambassade i Irak. Nødstedte danskere i Irak vil kunne rette henvendelse til ambassader fra andre EU-lande. Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret) vil ligeledes kunne bistå med råd og vejledning. Kontaktoplysninger: BBB@um.dk, tlf. +45 3392 1112.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en høj terrorrisiko i hele Irak, herunder i Dohuk-, Sulaymaniya- og Erbil-provinserne.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Irak med undtagelse af Dohuk-, Sulaymaniya- og Erbil-provinserne, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes. Sikkerhedssituationen i disse områder er meget ustabil og kan hurtigt ændre sig. Rejsende bør holde sig orienteret om mulige rejseruter ud af landet og være forberedt på at skulle forlade områderne, hvis sikkerhedssituationen forværres.

Terrorangrebene tager bl.a. form af bombesprængninger, beskydning mod køretøjer og bortførelser. Terrorangreb og bortførelser har været og kan fortsat være rettet mod udenlandske interesser og udlændinge. Bortførelser af udlændinge kan være både politisk og økonomisk motiveret. Risikoen for terrorangreb særlig stor på steder, hvor mange mennesker er samlet, herunder hoteller, markeder og lignende.

Den 17. april 2015 blev flere mennesker dræbt og såret ved et selvmordsangreb ved det amerikanske konsulat i Erbil.

Risikoen for bortførelser i og omkring Bagdad inklusiv Bagdads Internationale Zone er meget høj. ISIL har tidligere gjort store og pludselige fremrykninger i det nordlige og vestlige Irak, hvilket bidrager til ustabiliteten og uforudsigeligheden af kamphandlingerne i landet.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

Iraks regering er har taget foranstaltninger til at forbedre Mosul dæmningens tilstand, da der er risiko for, at dæmningen kan bryde sammen. Et sammenbrud af dæmningen kan føre til store, ødelæggende oversvømmelser i Tigris floddalen, fra Mosul til Bagdad. Det er umuligt at forudsige om dæmningen vil bryde sammen og hvornår det vil kunne ske. Danskere i området bør følge situationen tæt via medierne og sikre, at de kan forlade området meget hurtigt om nødvendigt.

Kriminaliteten overalt i Irak er meget høj.

Danskere, der beslutter sig for alligevel at rejse til Irak eller blive i Irak opfordres kraftigt til at udvise stor forsigtighed og til selv – eller via deres arbejdsgiver – at sikre sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger samt kompetent sikkerhedsrådgivning.

Andre risikoforhold

Af hensyn til deres personlige sikkerhed, bør homoseksuelle under ophold i Irak ikke vedgå sig deres seksuelle orientering. Ligeledes bør de undgå handlinger, der kunne henlede opmærksomheden på deres seksuelle orientering.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse overfor Irak, hvis Irak modsætter sig det. Personer af irakisk oprindelse, der agter at rejse til Irak, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation de irakiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Irak er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Irak opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Irak, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

På grund af den meget usikre og risikofyldte sikkerhedssituation vil Udenrigsministeriet kun i meget begrænset omfang kunne bistå nødstedte danske statsborgere i Irak.

Kort over Irak

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning