Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Iran

Gyldig: 18.03.2018Senest redigeret  09.02.2018

Rejsevejledningen for Iran er senest opdateret den 9. februar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Sikkerhedsniveau
Der er en generel risiko for terror i Iran.

Alle rejser frarådes til grænseområderne til Afghanistan og Pakistan, til Sistan-Baluchistan og den østlige del af Kerman-provinsen samt grænseområdet til Irak. Alle ikke-nødvendige rejser til Kurdistan og Khuzestan frarådes.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Iran, også mod turister og andre rejsende. Læs mere om rejser til lande med terrorrisiko.

Siden den 28. december 2017 har der været større demonstrationer mange steder i Iran. Der rapporteres om sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsmyndigheder og adskillige dræbte. Situationen kan hurtigt ændre sig og udvikle sig voldeligt. Du bør udvise forsigtighed og altid holde dig på afstand af demonstrationer og større forsamlinger. Undlad at fotografere eller filme og at diskutere demonstrationerne offentligt.

De iranske myndigheder er meget opmærksomme på risikoen for spionage. Du bør derfor holde dig på stor afstand af militære og sikkerhedsmæssige anlæg og være opmærksom på, at de ikke altid er markeret på kort. Du bør heller aldrig tage billeder af militær eller andre sikkerhedsstyrker. Hvis de iranske myndigheder får mistanke om spionage, kan man blive tilbageholdt i længere tid uden adgang til hjælp fra ambassaden.

Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi opbevaret et andet sted. Hvis dit hotel skal have dit pas i depositum, så bør du i stedet have en kopi af de første sider samt siden med dit iranske visum på dig.

Særlige geografiske risikoområder

Vi fraråder alle rejser til grænseområderne til Afghanistan og Pakistan i det sydøstlige Iran samt til provinsen Sistan-Baluchistan og den østlige del af Kerman-provinsen.

Vi fraråder også alle rejser til grænseområderne til Irak og fraråder ikke-nødvendige rejser til provinserne Kurdistan og Khuzestan.

Kriminalitet

Risikoen for, at man bliver bestjålet i Iran, er stigende. Derfor bør du undgå at have dyre smykker og andre genstande af høj værdi på dig. Du bør også være forsigtig når du veksler eller hæver kontanter.

Transport

Du bør udvise forsigtighed i trafikken i Iran, især i de større byer, hvor trafikken er hektisk. Mange biler er desuden dårligt vedligeholdte og udgør derfor en risiko.

Du bør kun tage autoriserede taxaer, som er bestilt fra et taxabureau eller et hotel.

Hvis du flyver indenrigs i Iran, bør du være opmærksom på flyselskabet og flytypen. Mange af de fly, der benyttes til indenrigsflyvninger i Iran, er gamle. Der har været flere alvorlige flyulykker. Vi anbefaler dig at undersøge, om flyselskabet er på EU´s liste over flyselskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed.

Hvis du er sejler, bør du være omhyggelig med at indhente de rette tilladelser før du sejler ind i iransk farvand. De iranske myndigheder har før tilbageholdt skibe, som ikke havde den rigtige tilladelse. Farvandet omkring øerne Tonb og Abu Musa regnes for at være iransk.

Andre risikoforhold

Besiddelse af narkotika kan straffes med døden.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, som ikke er gift med hinanden, er ulovlige og straffes. Det samme gælder for homoseksuelle forhold. Man bør undgå fysiske kærtegn i offentligheden.

Du må under ingen omstændigheder tage alkohol med ind i Iran. 

Det er strengt forbudt at være i besiddelse af udenlandske publikationer, litteratur, dvd’er, videoer m.m. af anstødelig karakter (f.eks. pornografi) og i modstrid med den iranske fortolkning af de islamiske værdier.

Det er forbudt at ryge, drikke eller spise i offentligheden under ramadanen.

Hele Iran er særligt udsat for jordskælv. Mindre jordskælv sker ofte, men som regel uden at nogen dør. I de seneste 10 år har kraftigere jordskælv typisk ramt den sydøstlige del af Iran, men der er også forekommet større jordskælv i andre dele af landet. Læs mere om risikoen for naturkatastrofer her.

Særlige indrejse- og opholdsforhold

Vær opmærksom på, at hvis du bliver tilbageholdt af de iranske myndigheder, kan der gå noget tid, før de underretter ambassaden og giver konsulær adgang.

Hvis du har stempler i passet fra Israel

Du kan ikke rejse ind i Iran, hvis du har israelske stempler i passet eller stempler fra grænseovergange til Israel.

Hvis du har dobbelt dansk-iransk statsborgerskab

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger Folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse over for Iran, hvis Iran ikke går med til det.

Iran anerkender ikke dobbelt statsborgerskab. En iransk statsborger, der også er dansk statsborger, anses af de iranske myndigheder for at være iraner. Iran tillader ikke, at den danske ambassade får adgang til at hjælpe dansk-iranere. Det gælder også i tilfælde af fængsling eller hjælp til at få lavet en udrejsetilladelse hos de iranske myndigheder.

Hvis du har dansk-iransk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Iran, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de iranske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme eller aftjening af værnepligt.

Hvis du er eller har været gift med en iransk mand

Iran betragter dig som iransk statsborger, hvis du er eller har været gift med en iransk mand. Også børn betragtes som iranske statsborgere, hvis faderen er iraner. Det gælder også selvom faderen har dobbelt dansk-iransk statsborgerskab.

Visum

Du bør altid overholde gyldigheden af dit iranske visum. 

Det er meget vigtigt, at dit visum er dækkende for dine aktiviteter i Iran. Med et turistvisum kan du f.eks. ikke udføre hverken lønnet eller frivilligt arbejde. Du kan heller ikke arbejde som fotograf eller journalist på et turistvisum.

De iranske myndigheder ser meget alvorligt på, hvis man overtræder reglerne om visum. Det kan være strafbart og man kan blive tilbageholdt i lang tid.

Hvis man er født i Irak og rejser på dansk nationalitetspas eller dansk fremmedpas, er det især vigtigt, at man er omhyggelig med at overholde visummets gyldighed. Flyselskaberne, som flyver til Europa, er meget grundige med at kontrollere personer født i Irak og deres rejsepapirer.

Læs mere om andre landes pas- og visumregler.

Kreditkort og valuta

Du kan stort set ikke bruge dit internationale kreditkort i Iran. Du bør derfor have nok kontanter med til hele dit ophold. Amerikanske dollars (USD) skal være udstedt i 2006 eller senere. Hvis du tager mere end 5.000 USD med ind i Iran, skal du angive dem til myndighederne i lufthavnen.

På grund af ustabile vekselkurser, kan vekselkontorerne i Teheran uden varsel lukke i en eller flere dage. Du kan veksle valuta i lufthavnen ved ankomst til Iran, på de større hoteller og i private vekselkontorer. Vær opmærksom på at vekselkursen i bankerne kan adskille sig væsentligt fra kursen andre steder.

Påklædning

I Iran er der nogle meget vigtige krav til påklædning, som gælder fra man lander. Reglerne gælder alle offentlige steder. Kvinder skal bære mantou (løstsiddende frakke, som mindst dækker hofterne), bukser (evt. leggings) til anklerne og hovedtørklæde. Mænd bør undgå shorts og T-shirts uden ærmer.

Internet og telefoni

Du bør være opmærksom på at der er begrænset adgang til internettet i Iran. Der er ikke umiddelbart adgang til en række udenlandske medier og sociale medier. Telefonforbindelser på både fastnet og mobilnet er ofte ustabile. Der er ofte dårlig mulighed for at få telefonforbindelse til netværk i udlandet.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Iran, til at tegne en privat sygeforsikring. Danskere i Iran er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis. Det blå EU-sygesikringsbevis dækker heller ikke.

Læs mere om rejseforsikring.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold på hjemmesiderne for Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

UM Rejseklar

Du bør downloade Udenrigsministeriets app UM Rejseklar, hvor du har nem adgang til råd og bistand fra Udenrigsministeriet både før og under rejsen.  Læs mere om UM Rejseklar.

Desuden opfordrer vi alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Iran i kortere eller længere tid, til at registrere sig på Danskerlisten. Danskerlisten er Udenrigsministeriets tilbud til danskere om at blive kontaktet i tilfælde af en krisesituation i udlandet. Registrér dig på Danskerlisten.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til nærmeste danske ambassade eller konsulat her.

Du kan også følge Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook, hvor vi løbende fortæller om vigtige sikkerhedssituationer, der har betydning for danske rejsende.

Kort over Iran

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning