[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Iran

Gyldig: 10.12.2016Senest redigeret  17.10.2016

Rejsevejledningen for Iran er senest opdateret den 17. oktober 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Iran, herunder mod turister og andre rejsende.

Rejsende bør udvise forsigtighed og altid holde sig på afstand af demonstrationer og større forsamlinger.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til:

  • grænseområderne til Afghanistan og Pakistan (i særdeleshed provinsen Sistan-Baluchistan).
  • grænseområderne til Irak (herunder især provinsen Khuzestan og Kurdistan). 

De iranske myndigheder har generelt interesse for udlændinge i Iran, og har advaret iranere om at holde sig fra al "usædvanlig kontakt" med udlændinge. Idet de iranske myndigheder er meget opmærksomme på risikoen for spionage, bør rejsende holde stor afstand til militære og sikkerhedsmæssige anlæg. Selv hvis man overholder disse forholdsregler, kan vilkårlige tilbageholdelser af udenlandske statsborgere forekomme.

De iranske myndigheder er meget opmærksomme på om ens visum er dækkende for de aktiviteter man udfører. Der er flere eksempler på, at overtrædelser kan medføre meget langvarig tilbageholdelse af myndighederne. Turistvisum giver bl.a. ikke mulighed for at udføre journalistisk arbejde.

Iran anerkender ikke dobbelt statsborgerskab. En iransk statsborger, der tillige er dansk statsborger, anses af de iranske myndigheder for iraner, og man anerkender ikke nogen adgang for den danske ambassade til at bistå vedkommende i forhold til de iranske myndigheder, herunder i tilfælde af fængsling eller bistand til at udvirke en udrejsetilladelse hos de iranske myndigheder. Ved tilbageholdelse af udenlandske statsborgere kan der gå noget tid, inden de iranske myndigheder underretter den respektive ambassade og giver konsulær adgang.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Iran, herunder mod turister og andre rejsende.

Rejsende bør udvise forsigtighed og altid holde sig på afstand af politiske eller religiøse demonstrationer samt større forsamlinger.

Gennem de seneste år har der løbende været demonstrationer i Iran. Nye demonstrationer kan ikke udelukkes – hovedsagligt i forbindelse med mærkedage, hvor et stort opbud af sikkerhedsstyrker vil være synligt i gadebilledet.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.


Bortførelse af vesterlændinge er forekommet i det sydøstlige Iran (provinserne Kerman og Sistan-Baluchistan), med baggrund i den omfattende narkotikasmugling i området.

Der opleves stadig oftere berigelseskriminalitet i Iran. Rejsende bør undgå at bære dyre værdigenstande, smykker etc. samt udvise forsigtighed ved veksling/hævning af kontanter

Advarsel mod pirateri

Pirateri er en reel risiko for den internationale skibsfart og for lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Særlige geografiske risikoområder

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser i grænseområderne til Afghanistan og Pakistan, særligt i provinsen Sistan-Baluchistan, hvor der er øget risiko for terrorhandlinger og bortførelser. Flere terrorangreb har fundet sted i Sistan-Baluchistan i de seneste år. Ingen af disse dog rettet mod vesterlændinge eller vestlige interesser.

Ligeledes frarådes alle rejser i grænseområdet til Irak, særligt provinserne Khuzestan, hvor der har været voldsomme demonstrationer mod regeringen inspireret af den politiske situation i regionen, samt Kurdistan, hvor der har været kampe mellem kurdiske oprører og de iranske sikkerhedsstyrker.

Der er risiko for terrorangreb også i andre dele af Iran, hvorfor der generelt bør udvises forsigtighed under rejser i landet. Du kan læse mere på Udenrigsministeriets generelle side om rejser til lande med terrorrisiko.

Transport

Der bør udvises stor forsigtighed ved færdsel i trafikken overalt i landet; der er årligt mange trafikdræbte. Der bør kun benyttes autoriserede taxaer rekvireret fra et taxabureau eller et hotel.

En stor del af de fly, der benyttes til indenrigsflyvninger i Iran, er af ældre dato, og der har været flere alvorlige flyulykker. Ved indenrigsflyvninger i Iran bør rejsende derfor være opmærksomme på såvel flytype som selskab. Europakommissionen har forbud mod Iran Airs flyvninger til destinationer i EU for visse flytyper. Det anbefales at undersøge, f.eks. gennem sit rejsebureau, om flyselskabet er på EU´s liste over flyselskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed.

Sejlende bør være omhyggelige med at indhente rette tilladelser før indsejling i iransk farvand. Der er eksempler på, at iranske myndigheder har tilbageholdt skibe, som ikke havde behørig tilladelse. Bemærk, at farvandet omkring øerne Tonb og Abu Musa regnes for iransk.

Andre risikoforhold

Besiddelse af narkotika straffes strengt og kan medføre dødsstraf.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, som ikke er gift med hinanden, er ulovlige og straffes. Det samme gælder for homoseksuelle forhold. Generelt gælder det, at adfærd, der tilkendegiver følelser, bør undgås offentligt.

Alkohol må under ingen omstændigheder indføres i landet.

Besiddelse af udenlandske publikationer, litteratur, dvd’er, videoer m.m. af anstødelig karakter og i modstrid med islamiske værdier, er ligeledes strengt forbudt.

Idet de iranske myndigheder er meget opmærksomme på risikoen for spionage, bør rejsende holde stor afstand til militære og sikkerhedsmæssige anlæg. Under ingen omstændigheder må der tages billeder af sådanne anlæg samt af militære og andre sikkerhedsstyrker. Der er flere eksempler på, at udenlandske rejsende har tilbragt længere perioder i fængsel uden konsulær adgang på baggrund af påstand om spionage.

Iran ligger i et område, der er særligt udsat for jordskælv, herunder også Teheran. Mindre skælv forekommer hyppigt, dog oftest uden dødsfald til følge. De seneste 10 år har kraftigere jordskælv typisk ramt den sydøstlige del af Iran, men der er også forekommet større jordskælv i andre dele af landet.

Læs mere om naturkatastrofer her.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Iran, hvis Iran modsætter sig det. Personer af iransk oprindelse, der agter at rejse til Iran, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de iranske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Iran anerkender ikke dobbelt statsborgerskab. En iransk statsborger, der tillige er dansk statsborger, anses af de iranske myndigheder for iraner, og man anerkender ikke nogen adgang for ambassaden til at hjælpe vedkommende i forhold til de iranske myndigheder, herunder i tilfælde af fængsling eller bistand til at udvirke en udrejsetilladelse hos de iranske myndigheder.

Kvinder, der er eller har været gift med mænd af iransk oprindelse, betragtes ligeledes som iranske statsborgere. Det samme gælder børn af iranske statsborgere, uanset om det er moderen eller faderen, der er af iransk oprindelse. Disse regler gælder, selvom ægtefællen/den iranske forælder tillige har erhvervet dansk statsborgerskab.

Indrejse i Iran vil blive nægtet, såfremt der er israelske stempler i passet eller stempler fra grænseovergange til Israel.

Overhold altid det iranske visums gyldighed. Især personer, som er født i Irak og rejser på dansk nationalitetspas eller dansk fremmedpas, bør være omhyggelige med at overholde det iranske visums gyldighed og bør være forberedt på, at luftfartsselskaberne, som flyver til Europa, er meget kritiske mht. at kontrollere personer og rejsehjemmel.

Man skal være opmærksom på, at ens visum er dækkende for de aktiviteter, man udfører, mens man opholder sig i Iran. Et turistvisum giver f.eks. ikke mulighed for at optage lønnet arbejde, udføre frivilligt arbejde for en NGO eller at lave journalistisk arbejde. De iranske myndigheder ser meget alvorligt på en overtrædelse af visumreglerne, og der er flere eksempler på, at overtrædelserne kan være strafbar og medføre en langvarig tilbageholdelse af myndighederne, som kun vanskeligt lader sig løse.

Rejsende bør altid bære deres pas på sig og have en kopi opbevaret et andet sted. En kopi af de første sider i passet, samt siden med det iranske visum kan bæres midlertidigt, hvis hotellet beder om rejsendes pas i depositum som garanti (det sker som hovedregel, hvis der ikke er betalt forud for overnatning).

Internationale kreditkort kan ikke anvendes i Iran, hvorfor det tilrådes, at medbringe tilstrækkelige kontanter til hele opholdet. USD skal være udstedt i 2006 eller senere.

På grund af ustabile vekselkurser, kan vekselkontorerne i Teheran uden varsel lukke i en eller flere dage. Det er muligt at veksle sin valuta i lufthavnen ved ankomst til Iran, samt på de store hoteller.

I Iran observeres et islamisk påklædningskodeks. Påklædningskravene er ufravigelige og gælder fra indflyvning i Iran. I alle offentlige fora skal kvinder bære mantou (løstsiddende frakke, som mindst dækker hofterne), bukser (evt. leggings) til anklerne samt hovedtørklæde. Mænd bør undgå shorts og T-shirts uden ærmer.

Udlændinge skal altid kunne fremvise gyldig legitimation under ophold i Iran.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Iran er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Iran opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Iran, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten .

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Iran

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning