Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Israel

Gyldig: 18.03.2018Senest redigeret  09.02.2018

Rejsevejledningen for Israel er senest opdateret den 9. februar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Sikkerhedsniveau
Der er en generel risiko for terrorangreb i Israel.

Rejsende bør udvise forsigtighed.

OBS!
Vær opmærksom på særlige indrejseforhold, se nedenfor.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Israel, herunder mod turister og andre rejsende. Læs mere om rejser til lande med terrorrisiko.

Kollektiv trafik, stoppesteder, togstationer, markeder, cafeer, barer og restauranter kan være mål for terrorangreb. Det gælder både i Jerusalem, Tel Aviv og andre byer.

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer samt steder med mange mennesker.

Raketangreb kan ikke udelukkes, hverken fra nord eller syd.

Som rejsende bør du udvise forsigtighed og følge med i sikkerhedssituationen i medierne. Se også informationer fra de israelske myndigheder (Home Front Command).

Særlige geografiske risikoområder

Jerusalem

I Østjerusalem, navnlig i og ved Den Gamle By, er situationen ofte meget anspændt. Der har siden oktober 2015 været en række alvorlige sikkerhedsproblemer i dette område. Der kan være demonstrationer, uroligheder og væbnede sammenstød. Det gælder især under jødiske og muslimske højtider og efter fredagsbønnen.

Du bør holde dig på afstand af uroligheder og demonstrationer samt steder, hvor mange personer er samlet. Udvis forsigtighed i kollektiv transport, som f.eks. byens Light Rail (letbane).

Grænseområderne

Hvis du opholder dig i grænseområderne til Syrien, Libanon og Egypten samt i området nær Gaza, bør du holde dig opdateret om udviklingen og nøje følge myndighedernes råd og anvisninger. Desuden bør du søge råd lokalt om, hvad du skal gøre ved luftalarm og hvor der er beskyttelsesrum.

Det nordlige Israel bliver en gang imellem ramt af enkelte raketter fra det sydlige Libanon og enkelte raketter og skud fra det sydlige Syrien har ramt det nordøstlige Israel. Også Eilatområdet har været ramt af enkelte raketter. I det sydlige Israel er der fra tid til anden raketbeskydning fra Gaza. Den israelsk-egyptiske grænse har været mål for terrorangreb.

Særlige indrejseforhold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger Folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse over for Israel, hvis Israel ikke går med til det.

Hvis du er af israelsk eller palæstinensisk oprindelse og gerne vil rejse til Israel, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de israelske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme eller aftjening af værnepligt.

Indrejsekort og stempel

Ved indrejse til Israel får du ved den israelske grænse et lille indrejsekort med indrejsedato og gyldighed for visum. Indrejsekortet erstatter et indrejsestempel i passet og skal forevises ved udrejse fra Israel. Indrejsekortet skal desuden vises sammen med pas ved checkpoints.

Passet bliver dog stemplet, hvis du f.eks. rejser ind i Israel med en arbejds -og opholdstilladelse.

Sikkerhedstjek og afvisning

Danske statsborgere, som f.eks. repræsentanter for civilsamfundet, tekniske eksperter og andre, er i flere tilfælde blevet afvist ved indrejse til og via Israel.

Du kan blive nægtet at rejse ind i Israel, hvis du offentligt støtter eller tidligere har støttet en boykot af Israel eller hvis du støtter organisationer, der ønsker en boykot.

At komme ind i Israel er desuden ofte forbundet med øget sikkerhedstjek for danske statsborgere, som kommer fra lande, som Israel ikke har diplomatisk forbindelse med, eller som har stempler i passet fra de lande.

Hvis du ikke vil lade dig sikkerhedstjekke, nægter eller svarer urigtigt på spørgsmål, kan det betyde, at du ikke får lov at rejse ind i Israel. Når Israel nægter nogen at komme ind i landet, sker det ofte med henvisning til sikkerhedshensyn.

Der kan være grundige sikkerhedstjek ved både ind- og udrejse. Elektronisk udstyr som mobiltelefoner og computere kan også blive grundigt undersøgt.

Ved udrejse fra Israel medfører ophold i Palæstina ofte et skærpet sikkerhedstjek.

Hvis du bliver nægtet indrejse i Ben Gurion lufthavn, bliver du tilbageholdt indtil den første ledige afgang med samme flyselskab, som du ankom med. Det kan medføre flere dages ophold i lufthavnens ”Detention Center”. Desuden er der risiko for, at du får indrejseforbud i Israel.

Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab

Personer med dobbelt statsborgerskab (dansk/israelsk eller dansk/palæstinensisk) bliver altid betragtet som hhv. israelske eller palæstinensiske statsborgere af de israelske myndigheder. Det er derfor et krav, at man rejser ind og ud af Israel med gyldigt israelsk/palæstinensisk rejsedokument.

Danske statsborgere af palæstinensisk oprindelse

Der gælder særlige regler for ind- og udrejse for danske statsborgere af palæstinensisk oprindelse. Personer, der er registreret hos palæstinensiske myndigheder, og derfor har et palæstinensisk pas/rejsedokument eller palæstinensisk ID-nummer, kan normalt ikke rejse ind og ud af Israel gennem Ben Gurion lufthavn. Man bliver i stedet henvist til Allenby grænseovergangen fra Jordan. Det gælder også, selv om man søger at rejse ind i Israel på dansk pas eller andre rejsedokumenter udstedt af Danmark, f.eks. fremmedpas.

Hvis du skal arbejde i Israel

Hvis man rejser til Israel for at arbejde, herunder frivilligt humanitært arbejde i Israel eller Palæstina, gælder der særlige regler og krav til visum. Vi anbefaler, at du henvender dig til den israelske ambassade i København for at få mere information.

Palæstina

For rejser til Palæstina henviser vi til en særlig rejsevejledning, som kan findes her, samt til det danske repræsentationskontor i Ramallah.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Israel, til at tegne en privat sygeforsikring. Danskere i Israel er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis. Det blå EU-sygesikringsbevis dækker heller ikke.

Læs mere om rejseforsikringer.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold på hjemmesiderne for Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

UM Rejseklar

Du bør downloade Udenrigsministeriets app UM Rejseklar, hvor du har nem adgang til råd og bistand fra Udenrigsministeriet både før og under rejsen. Læs mere om UM Rejseklar.

Vi opfordrer også alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Israel i kortere eller længere tid, til at registrere sig på Danskerlisten. Danskerlisten er Udenrigsministeriets tilbud til danskere om at blive kontaktet i tilfælde af en krisesituation i udlandet. Registrér dig på Danskerlisten.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til nærmeste danske ambassade eller konsulat her.

Du kan også følge Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook, hvor vi opdaterer om vigtige sikkerhedssituationer, der har betydning for danske rejsende.

Kort over Israel

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning