Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Israel

Gyldig: 28.05.2018Senest redigeret  30.04.2018

Rejsevejledningen for Israel er senest opdateret den 30. april 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Sikkerhedsniveau
Der er en generel risiko for terrorangreb i Israel.

Rejsende bør udvise forsigtighed.

OBS!
Vær opmærksom på særlige indrejseforhold, se nedenfor.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Israel. Du bør dog være opmærksom pga. risiko for terror.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejse til grænseområdet til Gazastriben pga. risiko for raketangreb.

Risiko for terror

Der er en generel risiko for terrorangreb i Israel, også mod civile mål.

Udenlandske turister har ikke hidtil været mål for terror.

Der har i 2016 og 2017 været en række angreb på sikkerhedsmyndighederne, bl.a. i Tel Aviv og Jerusalem, hvor også tilfældige civile er blevet dræbt og såret. Angreb har bl.a. fundet sted i offentlig transport.

De israelske myndigheder gør en stor indsats for sikkerheden i landet. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Angreb vil kunne ske på steder, hvor der er mange mennesker, f.eks. i busser og tog, ved stoppesteder, togstationer, på markeder, cafeer, barer og restauranter. Det gælder i Jerusalem, Tel Aviv og andre større byer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Information fra det israelske politi findes her.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Israel er forholdsvis lav, men tyverier sker.

Andre sikkerhedsrisici

Demonstrationer, uroligheder og væbnede sammenstød mellem palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker kan opstå med kort varsel. Det gælder især under de jødiske og muslimske højtider og efter fredagsbønnen.

Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Vær opmærksom på steder hvor der er mange mennesker. Situationen kan hurtigt ændre sig og udvikle sig voldeligt. Forlad stedet hvis der er optakt til uro. Et tegn kan være, at butikkerne pludselig lukker. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til grænseområdet til Gazastriben pga. risiko for raketangreb.

Vær meget forsigtig hvis du rejser i grænseområderne til Egypten, Libanon og Syrien. Sikkerhedssituationen er ustabil. Der er risiko for raketangreb og andre militære aktiviteter. I grænseområdet til Egypten er der også risiko for kidnapning.  

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder (fx. den israelske beredskabstjeneste), nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger, f.eks. i tilfælde af luftalarm.

Naturkatastrofer

I vinterperioden november – marts kan der ske oversvømmelser og jordskred især i Judean Hills og Negev ørkenen. Stormflod kan opstå med kort varsel. Efter kraftige regnskyl bør du være forsigtig med at færdes i Negev ørkenen og ved Det Døde Hav.

Der kan opstå skovbrande og sandstorme i de varme måneder.

Der er risiko for jordskælv i Israel.

Du bør holde dig opdateret via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anvisninger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer her.

Vejrudsigt findes på hjemmesiden for Israels Meteorologiske Institut.

Find mere information på hjemmesiderne for den israelske beredskabstjeneste (Home Front Command) og det israelske politi.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er meget tæt, og farten kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker.

Undgå kørsel i ultraortodokse jødiske områder under sabbatten (fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag). Der er risiko for stenkast.

Checkpoints kan opstå eller lukke uden varsel over alt i Israel. Følg altid myndighedernes anbefalinger.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Israel, er du underlagt israelsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan f.eks. være højere og du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort, og straffen er afsonet.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika er strengt forbudt og straffes hårdt.

Du bør undgå at tage billeder af sikkerhedsinstallationer og af militær- og politifolk. Vær forsigtig hvis du vil tage billeder af mennesker i muslimske og jødisk ortodokse områder.  

Du bør klæde dig konservativt og i overensstemmelse med lokale normer, når du besøger religiøse helligdomme eller religiøse områder, f.eks. ultraortodokse bydele.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dobbelt dansk-israelsk statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Israel, hvis Israel ikke går med til det.

Hvis du har dobbelt dansk-israelsk statsborgerskab (eller dansk-palæstinensisk) og gerne vil rejse til Israel, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de israelske myndigheder, der vanskeliggør din indrejse eller gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler fra lande, som Israel ikke har diplomatiske forbindelser med i dit pas. Vær opmærksom på, at du vil blive betragtet som israelsk (eller palæstinensisk) statsborger af de israelske myndigheder. Det betyder, at du skal kunne fremvise et gyldigt israelsk (eller palæstinensisk) pas eller andet rejsedokument, både når du rejser ind og ud af Israel.

Danske statsborgere af palæstinensisk oprindelse, som er registreret hos de palæstinensiske myndigheder og derfor har et palæstinensisk rejsedokument eller et palæstinensisk ID-nummer, får normalt ikke lov til at rejse ind og ud via Ben Gurion lufthavnen. Dette gælder også, hvis du forsøger at rejse ind i Israel på et dansk pas eller rejsedokument. Du bør i stedet rejse over Allenby-overgangen fra Jordan.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med den danske ambassade, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Det bør altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid dit pas eller en kopi af dit pas på dig og hav en kopi opbevaret et sikkert sted.

Ved indrejse til Israel får du et indrejsekort med gyldighed for visum. Indrejsekortet erstatter et indrejsestempel i passet og skal vises ved udrejse fra Israel. Indrejsekortet skal også vises sammen med dit pas eller en kopi af dit pas ved checkpoints. Du bør altid følge anbefalinger fra myndighederne, især når du passerer israelske checkpoints.

Du kan blive nægtet at rejse ind i Israel, f.eks. hvis du offentligt støtter eller tidligere har støttet en boykot af Israel eller hvis du støtter organisationer, der ønsker en boykot.

Læs mere om pas- og visumregler her.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Israel er generelt af god standard. Der findes også gode privathospitaler i større byer.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der opholder sig i Israel, til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Danskere i Israel er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Israel her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Israels ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier her.

Ved rejser til Vestbredden og Gaza: Læs Udenrigsministeriets rejsevejledning for Palæstina.

Kort over Israel

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning