[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Israel

Gyldig: 08.12.2016Senest redigeret  22.09.2016
Rejsevejledningen for Israel er senest opdateret den 22. september 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er uændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Israel, herunder mod turister og andre rejsende.

Rejsende anbefales at udvise forsigtighed ved brug af kollektiv transport, herunder også ved stoppesteder og ind- og udgange til togstationer samt ved markeder, caféer og forlystelsessteder, både i Jerusalem, Tel Aviv og andre bycentre.

Situationen i Israel er ikke stabil. Raketangreb kan ikke udelukkes. Udenrigsministeriet råder rejsende til at holde sig orienteret om situationen, herunder om de israelske civilbeskyttelsesmyndigheders (Home Front Command) råd og anvisninger og via medierne.

Rejsende anbefales at holde sig opdateret om udviklingen og at udvise forsigtighed i nærheden af grænserne til Syrien, Libanon og Egypten og i området nær Gaza.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Israel, herunder mod turister og andre rejsende.

Angreb har ikke hidtil været rettet mod udlændinge. Rejsende anbefales at udvise forsigtighed ved brug af kollektiv transport, herunder også ved stoppesteder og ind- og udgange til togstationer samt ved markeder, caféer og forlystelsessteder, både i Jerusalem, Tel Aviv og andre bycentre.

I løbet af juli og august 2014 blev et stort antal raketter affyret fra Gaza mod Israel, hvoraf nogle nåede så langt som til Tel Aviv. Raketangreb kan ikke udelukkes, hverken nord- eller sydfra.

Udenrigsministeriet råder derfor rejsende til at udvise forsigtighed og til at holde sig orienteret om sikkerhedssituationen, herunder om de israelske civilbeskyttelsesmyndigheders (Home Front Command) råd og anvisninger og via medierne.

Det anbefales altid at holde sig på afstand af opløb og demonstrationer samt steder, hvor større menneskemængder er samlet.

 

Særlige geografiske risikoområder

Jerusalem

Der er en generel risiko for terrorangreb i Jerusalem. I Østjerusalem, herunder i og umiddelbart omkring Den Gamle By, er situationen ofte yderst anspændt. Demonstrationer, uroligheder og væbnede sammenstød, særligt ved Tempelbjerget/Haram al-Sharif, kan forekomme. Det gælder særligt i forbindelse med jødiske og muslimske højtider og efter fredagsbønnen. Der har siden oktober 2015 været en række alvorlige sikkerhedssituationer i og omkring Den Gamle By. Rejsende bør holde sig på afstand af eventuelle uroligheder og demonstrationer samt steder, hvor større menneskemængder er samlet. Det anbefales at udvise meget stor forsigtighed i kollektiv offentlig transport, herunder i byens Light Rail (letbane).

Grænseområderne

Situationen i Israel er ikke stabil. Rejsende rådes til at følge situationen og holde sig orienteret. Desuden anbefales det at udvise forsigtighed og holde sig opdateret om udviklingen, samt søge råd lokalt om hvordan man forholder sig ved luftalarm, herunder placering af beskyttelsesrum.

Det nordlige Israel ved den libanesiske grænse bliver undertiden ramt af enkelte raketter fra det sydlige Libanon. Ligeledes har enkelte raketter og skud fra det sydlige Syrien ramt det nordøstlige Israel ved den israelsk-syriske grænse. Også Eilatområdet har været ramt af enkelte raketter.  Den israelsk-egyptiske grænse har været mål for terrorangreb.

Rejsende, der opholder sig i grænseområderne, anbefales at udvise forsigtighed, holde sig opdateret om udviklingen og nøje følge civilbeskyttelsesmyndighedernes råd og anvisninger.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Israel, hvis Israel modsætter sig det. Personer af israelsk og palæstinensisk oprindelse, der agter at rejse til Israel, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de israelske myndigheder, som f.eks. ikke-afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted eller at særlig forsigtighed bør udvises.   

Ved indrejse til Israel modtager man ved den israelske grænse (pt. Ben Gurion lufthavn samt grænseovergangene Allenby Bridge og Taba Border) et lille indrejsekort, hvorpå indrejsedato og gyldighed for visum fremgår. Indrejsekortet udstedes i stedet for et indrejse stempel i passet og skal forevises ved udrejse fra Israel. Indrejsekortet skal desuden sammen med pas forevises ved checkpoints.

Passet stemples dog, hvis man f.eks. indrejser Israel med en arbejdes -og opholdstilladelse.

Opmærksomheden henledes på, at danske statsborgere, herunder civilsamfundsrepræsentanter, tekniske eksperter og andre, i nogle tilfælde er blevet afvist ved indrejse til og via Israel, begrundet med mistanke om sikkerhedsrisici af de israelske myndigheder. Tilsvarende kan indrejse ofte være forbundet med øget sikkerhedscheck for danske statsborgere med oprindelse i lande, som Israel ikke har diplomatisk forbindelse med, eller som har stempler i passet fra sådanne lande. Modsætter man sig at medvirke til sikkerhedscheck eller at besvare spørgsmål, eller svarer man urigtigt på spørgsmål, kan dette medføre nægtet indrejse. Nægtes man indrejse i Israel, sker dette ofte med henvisning til sikkerhedshensyn. Grundigt sikkerhedscheck kan forekomme ved både ind- og udrejse, herunder også undersøgelse af elektronisk udstyr som mobiltelefoner og computere.

Ved udrejse fra Israel medfører ophold i Palæstina ofte skærpet sikkerhedscheck.

I forbindelse med nægtet indrejse i Ben Gurion Lufthavn, tilbageholdes man indtil førstkommende, ledige afgang med samme flyselskab, som man er ankommet med. Dette kan medføre flere dages ophold i lufthavnens ”Detention Center”. Desuden er der risiko for at man får indrejseforbud i Israel.

Personer med dobbelt statsborgerskab (dansk/israelsk eller dansk/palæstinensisk) betragtes af de israelske myndigheder altid som hhv. israelske eller palæstinensiske statsborgere. Det kræves derfor at man ind- og udrejser af Israel med gyldigt israelsk/palæstinensisk rejsedokument.

Der gælder særlige restriktioner for ind- og udrejse for danske statsborgere af palæstinensisk oprindelse. Personer, der er registreret hos palæstinensiske myndigheder, dvs. indehavere af palæstinensisk pas/rejsedokument eller palæstinensisk ID-nummer, vil normalt ikke blive tilladt ind- og udrejse via Ben Gurion lufthavn, men henvises til Allenby grænseovergangen fra Jordan. Dette gælder også selv om man søger at indrejse på dansk pas eller andre rejsedokumenter udstedt af Danmark som f.eks. fremmedpas.

Såfremt man indrejser i Israel for at udføre arbejde, herunder frivilligt humanitært arbejde i Israel eller Palæstina, gælder der særlige regler og krav til visum. Det anbefales, at man retter henvendelse til de israelske myndigheder for yderligere information.

Palæstina
For rejser til og ophold i Palæstina henvises til en særlig rejsevejledning, som kan findes her, samt til det danske repræsentationskontor i Ramallah.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Israel er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Israel, opfordres derfor til at tegne en privat sygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Israel, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Israel

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning