[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Jordan

Gyldig: 25.05.2016Senest redigeret  21.03.2016

Rejsevejledningen for Jordan er senest opdateret den 21. marts 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

De fleste danskere har et problemfrit ophold i Jordan. Kriminaliteten er lav, og de lokale sikkerhedsmyndigheder er meget opmærksomme på turisters sikkerhed.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til grænsen mod Syrien og Irak, herunder flygtningelejrene i grænseområdet.

Civile uroligheder og demonstrationer kan opstå spontant og har i flere tilfælde udviklet sig voldeligt. Rejsende bør holde sig på afstand af demonstrationer og søge information om situationen i deres område eller langs kørselsruter, der i lyset af byernes placering langs Jordans få, centrale færdselsruter nemt kan komme igennem områder med sammenstød.

Der er en risiko for terrorhandlinger i Jordan, hvorfor der generelt bør udvises forsigtighed særligt omkring bl.a. hoteller, turistattraktioner, indkøbscentre, regeringsbygninger, militære installationer og ambassader.

Danmarks deltagelse i koalitionen mod Islamisk Stat kan udsætte danskere for særlig risiko.

I trafikken bør der generelt udvises stor forsigtighed.

Sikkerhed og terrorrisiko

Civile uroligheder og demonstrationer kan opstå spontant og har i flere tilfælde udviklet sig voldeligt. Rejsende bør holde sig på afstand af demonstrationer og søge information om situationen i deres område eller langs kørselsruter, der i lyset af byernes placering langs Jordans få, centrale færdselsruter nemt kan komme igennem områder med sammenstød. 

Jordan er beliggende i en region med mange omvæltninger og sikkerhedssituationen kan ændre sig hurtigt. Det anbefales at følge med i internationale og lokale medier.

Der er en risiko for terrorhandlinger i Jordan, herunder angreb rettet mod turistmål samt faciliteter, der besøges af vesterlændinge. Regeringsbygninger og militære installationer er også potentielle terrormål. Der bør generelt udvises  forsigtighed særligt i nærheden af disse bygninger og områder.

De jordanske sikkerhedsmyndigheder har i samarbejde med hoteller og turistattraktioner gjort en stor indsats for at forbedre sikkerheden omkring steder, hvor mange turister færdes. Generelt bør der dog fortsat udvises forsigtighed i disse områder. Herudover opfordres der til øget påpasselighed i Ammans centrum og fattigere områder, ikke mindst omkring middagsbønnen fredag og ved større forsamlinger.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

I forbindelse med muslimske og kristne højtider opfordres der til øget forsigtighed.

Særlige geografiske risikoområder

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til grænsen mod Syrien og Irak, herunder flygtningelejrene, hvor et stort antal syriske flygtninge opholder sig. Der har været uroligheder i området og angreb og skudepisoder ved grænserne.

Der bør udvises forsigtighed ved besøg i byerne Maan og Zarqa. 

I Aqaba har de jordanske sikkerhedsmyndigheder opretholdt et højt sikkerhedsniveau i byen, og risikoen for kriminalitet er lav. På trods af myndighedernes indsats kan terrorhandlinger ikke udelukkes.


Kriminalitet

Kriminaliteten i Jordan er generelt lav.  Kvinder opfordres til påpasselighed i forbindelse med taxikørsel om aftenen i Amman og generelt ved taxikørsel udenfor Amman.

Transport

Jordan er kendetegnet ved en høj ulykkesfrekvens i trafikken. Der opfordres til stor påpasselighed under kørsel i Jordan og i trafikken generelt.

Andre risikoforhold

Rejsende bør være opmærksomme på, at der i Jordan er hårde straffe for alle typer narkotikaforbrydelser. Selv besiddelse og/eller indtagelse af meget små mængder narkotika, inklusiv cannabis, kan give længerevarende fængselsstraffe.

Homoseksualitet er ikke ulovligt i Jordan, men er heller ikke bredt accepteret.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Jordan, hvis Jordan modsætter sig det. Personer af jordansk oprindelse, der agter at rejse til Jordan, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de jordanske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme eller aftjening af værnepligt, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Der har ligeledes været eksempler på, at udlændinge med dobbelt statsborgerskab eller med oprindelse i regionen ved indrejsen er blevet bedt om at møde op til en samtale hos den jordanske efterretningstjeneste General Intelligence Department (GID) inden vidererejse fra Jordan.

Som følge af den skærpede sikkerhedssituation i landet kan der ved indrejse være skærpet indrejsekontrol. Rejsende, der medbringer kontantbeløb, som efter sikkerhedsmyndighedernes vurdering anses for at være uforholdsmæssigt store i forhold til rejsens varighed, formål mv., må påregne, at sikkerhedsmyndighederne stiller spørgsmål herom. Der er eksempler på, at indrejse er blevet nægtet som følge af store kontantbeløb.

Udrejse over Allenby-broen for udlændinge med oprindelse i regionen er ofte forbundet med en lang ekspeditionstid ved den israelske grænsekontrol.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Jordan er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Jordan opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring. Herudover opfordres danskere i Jordan til at medbringe kreditkort, der kan anvendes ved straks-betaling for sundhedsydelser, i det tilfælde at rejsesygeforsikringen ved akut behandlingsbehov ikke kan nå at stille de nødvendige finansielle garantier.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut  (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Jordan, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten .

Kort over Jordan

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning