[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Libyen

Gyldig: 29.07.2016Senest redigeret  15.03.2016
Rejsevejledningen for Libyen er senest opdateret den 15. marts 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Libyen, og danskere opfordres til at forlade landet.

Danmark har ingen repræsentation i Libyen og derfor er Udenrigsministeriets mulighed for at yde konsulær bistand til danskere i Libyen yderst begrænset. Det bemærkes, at hverken de øvrige EU-lande eller andre vestlige lande aktuelt er repræsenteret i Libyen, hvilket yderligere medvirker til, at det vil være vanskeligt at yde konsulær bistand til danskere på stedet. Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret) kan kontaktes for råd og vejledning på BBB@um.dk, tlf. +45 33921112.

Der er en høj risiko for terror og kidnapning i Libyen.

Der er risiko for civile uroligheder og væbnede sammenstød bl.a. i Tripoli.

Der er stigende kriminalitet i Libyen.

Danskere, som på trods af anbefalingerne i denne rejsevejledning beslutter sig for at rejse til Libyen, bør gennemføre besøget med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger som et ophold kræver, herunder professionel rådgivning.

 

Sikkerhed og terrorrisiko

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Libyen og danskere opfordres til at forlade landet.

Skærpelsen sker på grund af de øgede kamphandlinger, herunder i Tripoli. Der eksisterer fortsat en ekstraordinær trussel mod vestlige statsborgere i Benghazi.

Udenrigsministeriet opfordrer derfor danskere, der mod ministeriets råd opholder sig i Benghazi, til at forlade byen.

Sikkerhedssituationen i Libyen er uforudsigelig og kan ændre sig hurtigt. Dele af landet er særdeles ustabile. Der er mange våben i omløb i Libyen, og de nationale sikkerhedsinstitutioner er fortsat under opbygning.

Mange steder er det de væbnede, revolutionære militser, som har ansvaret for opretholdelse af sikkerheden, hvilket medfører stor vilkårlighed i ordenshåndhævelsen. Der er uro og skyderier mellem militser, herunder i Tripoli. Rejsende bør derfor holde sig løbende orienteret om den lokale sikkerhedssituation, som kan ændre sig med kort varsel, og følge de sikkerhedsanvisninger, som gives af de lokale myndigheder.

Fornødne sikkerhedsforanstaltninger bør overvejes og planlægges som en del af et besøg til Libyen. Under opholdet er det vigtigt at holde sig nøje informeret om de aktuelle sikkerhedsmæssige forhold og at gennemtænke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ift. eksempelvis bopæl, valg af hotel, transportmidler, færden og udrejse.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

Der er en øget risiko, når man færdes ude efter mørkets frembrud.

Der er store mængder ueksploderet ammunition og landminer i og omkring de tidligere og nuværende konfliktzoner i landet.

Siden juli 2014 har der været kampe mellem forskellige militser i og omkring Tripoli, herunder i nærheden af den internationale lufthavn, som ikke opererer normalt. Kampene har medført midlertidig lukning af andre lufthavne samt veje og visse grænseovergange. 

Kontakt dit flyselskab eller rejsebureau for yderligere information om muligheder for at udrejse inden rejsen.

Det er desuden muligt at rejse ud af Libyen via landevejen til Tunesien, selvom grænsen undertiden lukkes i længere perioder. Man bør udvise den største agtpågivenhed under transporten/bilturen inklusiv ved grænseovergangen mellem Libyen og Tunesien.

Kampe kan bryde ud overalt og uden varsel.

Danmark har ingen repræsentation i Libyen og derfor er Udenrigsministeriets mulighed for at yde konsulær bistand til danskere i Libyen yderst begrænset. Det bemærkes, at hverken de øvrige EU-lande eller andre vestlige lande aktuelt er repræsenteret i Libyen, hvilket yderligere medvirker til, at det vil være vanskeligt at yde konsulær bistand til danskere på stedet. Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret) kan kontaktes for råd og vejledning på BBB@um.dk, tlf. +45 33921112.

   

 

Kriminalitet

Der er rapporter om et stigende, herunder væbnet, kriminalitetsniveau i Libyen inklusiv bilkapringer, særligt efter mørkets frembrud. Undgå at medbringe større pengebeløb, elektronisk udstyr (herunder dyrere mobiltelefoner), dyre smykker og andre værdigenstande.

Andre risikoforhold

Libyen er et muslimsk land. Det anbefales at klæde sig passende, bl.a. ved at undgå udfordrende påklædning. Import og indtagelse af alkohol er forbudt efter libysk lov.

Homoseksualitet er ulovligt i Libyen.

Besiddelse og brug af narkotiske stoffer er forbudt og overtrædelse af lovgivningen straffes hårdt.

Det er forbudt at fotografere offentlige bygninger.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Libyen, hvis Libyen modsætter sig det. Personer af libysk oprindelse, der agter at rejse til Libyen, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de libyske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsende med dansk nationalitetspas er visumpligtige i Libyen. Rejsende med israelske stempler i passet må forventes at blive afvist.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Libyen er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Libyen opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut  (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Libyen, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrer dig på Danskerlisten.

Kort over Libyen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning