[Skip to Content]
 
Abonnér

Rejsevejledning - Libyen

Gyldig: 22.07.2014Senest redigeret: 16.07.2014
Rejsevejledningen for Libyen er senest skærpet d.16. juli 2014. Tripolis internationale lufthavn er lukket grundet kampe mellem militsgrupper. Alle rejser til Libyen frarådes.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Libyen.

Danskere, der måtte opholde sig i Benghazi, opfordres til at forlade byen.

Der er en høj risiko for terror og kidnapning i Libyen.

Der er risiko for civile uroligheder og væbnede sammenstød bl.a. i Tripoli.

Der er stigende kriminalitet i Libyen.

Danskere, som på trods af anbefalingerne i denne rejsevejledning beslutter sig for at rejse til Libyen, bør gennemføre besøget med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger som et ophold kræver, herunder professionel rådgivning.

Sikkerhed og terrorrisiko

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Libyen.

 

Der eksisterer fortsat en ekstraordinær trussel mod vestlige statsborgere i Benghazi. Udenrigsministeriet opfordrer derfor danskere, der mod ministeriets råd opholder sig i Benghazi, til at forlade byen.

Fornødne sikkerhedsforanstaltninger bør overvejes og planlægges som en del af et besøg til Libyen. Under opholdet er det vigtigt at holde sig nøje informeret om de aktuelle sikkerhedsmæssige forhold og at gennemtænke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ift. eksempelvis bopæl, valg af hotel, transportmidler og færden.

Sikkerhedssituationen i Libyen er uforudsigelig og kan ændre sig hurtigt. Dele af landet er særdeles ustabile. Der er mange våben i omløb i Libyen, og de nationale sikkerhedsinstitutioner er fortsat under opbygning.

Mange steder er det de væbnede, revolutionære militser, som har ansvaret for opretholdelse af sikkerheden, hvilket medfører stor vilkårlighed i ordenshåndhævelsen. Der kan fortsat forekomme uro og skyderier mellem militser, herunder i Tripoli. Rejsende bør derfor holde sig løbende orienteret om den lokale sikkerhedssituation, som kan ændre sig med kort varsel og følge de sikkerhedsanvisninger, som gives af de lokale myndigheder.

Ud over en høj terrortrussel i Libyen er der, som følge af konflikten i Mali og militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus på Danmark, en generel risiko for, at terrorangreb og bortførelser også kan blive rettet direkte mod danskere i landet. Det gælder specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske.

Der har været enkelte, specifikke angreb mod vestlige interesser i Libyen siden begyndelsen af 2013, herunder angreb rettet mod udenlandske repræsentationer samt mod internationale hoteller. Siden 13. juli 2014 har der på ny været kampe mellem forskellige militser i Tripoli, især i nærheden af den internationale lufthavn. Natten mellem den 14. og 15.juli blev Tripolis internationale lufthavn svært beskadiget af raketbeskydning. Flytrafik gennem Tripoli lufthavn er ikke muligt, formentlig indtil slutningen af juli. Kontakt dit flyselskab eller rejsebureau for yderligere information inden rejsen.

Der er en øget risiko, når man færdes ude efter mørkets frembrud.

Danskere, som opholder sig i landet, bør udvise stor forsigtighed, holde lav profil og undgå store forsamlinger og demonstrationer.

Der er store mængder ueksploderet ammunition og landminer i og omkring de tidligere og nuværende konfliktzoner i landet.

 

Kriminalitet

Der er rapporter om et stigende, herunder væbnet, kriminalitetsniveau i Libyen inklusiv bilkapringer, særligt efter mørkets frembrud. Undgå at medbringe større pengebeløb, elektronisk udstyr (herunder dyrere mobiltelefoner), dyre smykker og andre værdigenstande.

Andre risikoforhold

Libyen er et muslimsk land. Det anbefales at klæde sig passende, bl.a. ved at undgå udfordrende påklædning. Import og indtagelse af alkohol er forbudt efter libysk lov.

Homoseksualitet er ulovligt i Libyen.

Besiddelse og brug af narkotiske stoffer er forbudt og overtrædelse af lovgivningen straffes hårdt.

Det er forbudt at fotografere offentlige bygninger.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Libyen, hvis Libyen modsætter sig det. Personer af libysk oprindelse, der agter at rejse til Libyen, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de libyske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsende med dansk nationalitetspas er visumpligtige i Libyen. Rejsende med israelske stempler i passet må forventes at blive afvist.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Libyen er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Libyen opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut  (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Libyen, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrer dig på Danskerlisten.

Kort over Libyen

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning