Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Maldiverne

Gyldig: 24.04.2018Senest redigeret  27.02.2018
Rejsevejledningen for Maldiverne er senest opdateret den 27. februar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Den 5. februar 2018 blev der indført undtagelsestilstand på Maldiverne. Sikkerhedsstyrker er indsat i hovedstaden Malé som følge af den politiske udvikling. Hvis du er i Malé, opfordres du til at være forsigtig og undgå demonstrationer og større forsamlinger. Der er ingen rapporter om, at turistområder eller Malé lufthavn er berørt.

Der er en generel risiko for terrorangreb i Maldiverne, herunder mod turister og andre rejsende. Særlig forsigtighed bør udvises på offentlige steder, hvor mange vesterlændinge opholder sig.

De fleste danske rejsende oplever et problemfrit besøg i Maldiverne.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Maldiverne, herunder mod turister og andre rejsende.

De fleste danske rejsende oplever et problemfrit besøg i Maldiverne. Der er dog en generel risiko for terrorangreb i Maldiverne. Særlig forsigtighed bør udvises på offentlige steder, hvor mange vesterlændinge opholder sig.

Der finder hyppige demonstrationer sted i Maldiverne, fortrinsvis på hovedøen Malé, og der kan i forbindelse med disse opstå uroligheder og forekomme voldelige sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og demonstranter.

Rejsende opfordres til at holde sig på afstand af demonstrationer og andre steder, hvor større menneskemængder samles. Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig, og man bør følge situationen nøje, bl.a. gennem medierne og med hjælp fra lokalt kendte på stedet, evt. rejseselskabsrepræsentanter. Rejsende bør altid følge myndighedernes anvisninger.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

I den forbindelse bør det bemærkes, at Maldiverne er et muslimsk land, hvor der er observeret en stigende ekstremisme og radikalisering. Radikale ekstremister har ved demonstrationer i Maldiverne udvist synlig sympati med ISIL, og Al-Qaeda har også tilkendegivet deres tilstedeværelse i landet, hvilket kan true den generelle sikkerhed. Der er derfor som i andre dele af verden risiko for terrorangreb.

Andre risikoforhold

Besøgende bør være opmærksomme på, at der i Maldiverne er hårde straffe for alle typer for narkotikaforbrydelser.

Alkohol må ikke indføres til Maldiverne.

Homoseksualitet er ulovlig og kan medføre hårde straffe.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke, ifølge folkerettens regler, påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Maldiverne, hvis Maldiverne modsætter sig det.

Danske statsborgere af maldivisk oprindelse, der agter at rejse til Maldiverne, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de maldiviske myndigheder, herunder f.eks. ikke-afsonede straffedomme eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Maldiverne er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Maldiverne opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig på i Maldiverne, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer.

Du kan registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Maldiverne

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning