[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Marokko

Gyldig: 28.05.2016Senest redigeret  04.05.2016
Rejsevejledningen for Marokko er senest opdateret den 4. maj 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er risiko for terrorhandlinger i Marokko. Rejsende bør derfor udvise forsigtighed på offentlige steder.

Rejsende bør endvidere undgå eventuelle demonstrationer.

Risikoen for alvorlige trafikulykker er stor.

Sikkerhed og terrorrisiko

Som følge af den uafklarede situation i Mali, vurderes der at være risiko for angreb på vestlige interesser i hele regionen.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

De marokkanske myndigheder gør en stor indsats for at hindre terrorgruppers ageren i landet, og denne indsats ser ud til at have hæmmet kapaciteten til at gennemføre større terroraktioner. At der imidlertid fortsat består en risiko for nye terrorhandlinger, sås i april 2011 ved et terroranslag i Marrakech med adskillige døde og sårede, heriblandt turister.

Transport

Trafiksikkerheden er generelt dårlig, og risikoen for færdselsuheld er stor. Færdsel, ikke mindst på bi- og landeveje, bør derfor ske med stor forsigtighed. Bilkørsel i mørke bør undgås, idet der ofte befinder sig mennesker og æselkærrer, uden lygter og reflekser, på vejene, også på motorvejene. Ved uheld kan de efterfølgende politimæssige, biludlejnings- og forsikringsmæssige procedurer være langstrakte og komplicerede, også selv om man er uden skyld i uheldet.

Taxakørsel er forbundet med betydelig risiko, ikke mindst på landet, bl.a. på grund af hasarderet kørsel og fordi sikkerhedsseler ofte mangler.

Andre risikoforhold

Der produceres hash i store mængder i Marokko, og både handel med og brug af hash og andre narkotiske stoffer er forbudt. Der er strenge straffe for overtrædelse af narkotikalovgivningen, og forholdene i de marokkanske fængsler er dårligere end i danske fængsler. Man bør aldrig medtage andre personers bagage eller forsendelser ved ind- eller udrejse af Marokko.

Marokko er et moderat og tolerant muslimsk land. Offentlig indtagelse af alkohol bør dog undgås.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Marokko, hvis Marokko modsætter sig det. Personer med marokkansk oprindelse, der agter at rejse til Marokko, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de marokkanske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Marokko er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Marokko opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI)eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Marokko, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Kort over Marokko

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning