[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Mauretanien

Gyldig: 31.05.2016Senest redigeret  04.03.2016

Rejsevejledningen for Mauretanien er senest opdateret den 4. marts 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til områderne mod Algeriet, Mali og Vestsahara samt til de vestlige provinser Dakhlet-Nouadhibou og Inchiri. Ikke-nødvendige rejser frarådes til det øvrige Mauretanien.

Der er betydelig risiko for terrorangreb og bortførelser i Mauretanien.

Som følge af den uafklarede situation i Mali, vurderes der at være risiko for angreb på vestlige interesser i hele regionen.

Ud over den generelle terrortrussel er der en særlig risiko for, at terrorangreb og bortførelser kan blive rettet direkte mod danskere. Det gælder især i områder, hvor militante islamistiske grupper er aktive og specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske.

Sikkerhed og terrorrisiko

På grund af risikoen for terrorangreb og bortførelser fraråder Udenrigsministeriet alle rejser til områderne mod Algeriet, Mali og Vestsahara samt de vestlige provinser Dakhlet-Nouadhibou og Inchiri. Alle ikke-nødvendige rejser frarådes til det øvrige Mauritanien.

Som følge af den uafklarede situation i Mali, vurderes der at være risiko for angreb på vestlige interesser i hele regionen.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

I grænseområderne mod nord er der risiko for miner.

I Mauretanien findes der flere lejre, som huser/træner terrorister, og navnlig ved grænseområderne til Vestsahara, Algeriet og Mali og i store dele af Østmauretanien opererer flere terrorceller.

Rejsende bør altid have deres pas på sig. I Nouakchott og andre større byer er der ofte sikkerhedskontrol og checkpoints, hvor man kan blive bedt om at vise legitimation.

Man bør undgå større forsamlinger af mennesker.

Rejsende, som på trods af anbefalingerne i denne rejsevejledning rejser til Mauretanien, bør holde sig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation i landet.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Mauretanien, hvis Mauretanien modsætter sig det. Personer af mauretansk oprindelse, der agter at rejse til Mauretanien, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de mauretanske myndigheder, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises. Det kan f.eks. være ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Mauretanien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Mauretanien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i  Mauretanien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten .

Kort over Mauretanien

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning