[Skip to Content]
 
Abonnér

Rejsevejledning - Nepal

Gyldig: 03.08.2015Senest redigeret  18.06.2015

Rejsevejledningen for Nepal er senest opdateret den 18. juni 2015 med opdatering vedr. situationen efter jordskælvene i april og maj. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til Nepal indtil sikkerhedssituationen og redningsarbejdet er under kontrol.

De voldsomme jordskælv i Nepal den 25. april og den 12. maj 2015 kostede mange menneskeliv.

Landet er hårdt ramt af de ødelæggende jordskælv. Alle dele af samfundet er berørt af situationen, infrastrukturen i landet er skrøbelig og man skal være opmærksom på, at der vil kunne opstå mangel og store prisstigninger på vand, fødevarer og brændstof, ligesom mobil- og internetdækning må forventes berørt.

Der er risiko for spredning af sygdomme på grund af mangel på rent drikkevand, specielt i de områder, som har været ramt af jordskred efter jordskælvet. Det nepalesiske sundhedsvæsen er under meget stor belastning efter jordskælvet, og det kan være vanskeligt at få lægelig behandling af ordinære sygdomme og mindre tilskadekomster.

Der er fortsat mange mindre efterskælv, fare for jordskred og laviner, samt mange ødelagte landsbyer uden forsyninger i flere trekkingområder. Turistrejsende frarådes derfor at begive sig ud i de berørte områder. Der kan også forekomme uroligheder, vejblokader og voldelige demonstrationer. Rejsende til Nepal opfordres til at udvise forsigtighed samt at holde sig løbende orienteret om udviklingen i sikkerhedssituationen.

Lufthavnen i Kathmandu er åben, og kommercielle flyselskaber flyver som normalt.

Danskere i Nepal anbefales at følge de lokale myndigheders anvisninger. Danskere i Nepal er også velkommen til at henvende sig til ambassaden i Kathmandu for at få råd og vejledning om situationen.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der kan være risiko for terrorhandlinger, som kan ramme både lokale og turister.

Efter en 11 år lang borgerkrig, hvor mere end 13.000 mennesker blev dræbt, blev der i 2006 indgået en fredsaftale. Det har medført, at der er adgang til de fleste egne af landet, og sikkerhedssituationen overordnet set er forbedret. Samtidig er sikkerhedssituationen i Nepal præget af uforudsigelighed, og der er – særligt i de større byer - risiko for demonstrationer, vejblokader og strejker, der kan være voldelige.

Rejsende bør udvise forsigtighed og holde sig på afstand af demonstrationer, større menneskemængder og opbud af politi og militær.

Rejsende bør ikke opholde sig i nærheden af politi- og militærforlægninger. Endvidere opretholder politiet og hæren kontrolpunkter på landets veje og i byerne, og rejsende bør følge de instruktioner myndighederne udstikker.

Rejsende bør via lokale nyhedsmedier og Udenrigsministeriets rejsevejledning holde sig løbende orienteret om situationen i landet, herunder om bebudede demonstrationer, strejker, udgangsforbud m.v., som kan betyde store trafikforsinkelser, især udenfor Kathmandu-dalen.

Kriminalitet

Den generelle kriminalitetsrisiko for udlændinge i Nepal er forholdsvis lav. Voldelige overfald kan dog forekomme, oftest i forbindelse med røveri. Rejsende bør udvise normal sund fornuft og, specielt om natten, ikke færdes alene i isolerede områder.

Rejsende, som udsættes for en forbrydelse, bør anmelde dette til politiet.

Transport

Lufthavnen i Kathmandu er åben, men mange kommercielle flyafgange er aflyst eller forsinkede af hensyn til trafik med nødhjælp.

Generelt er færdsel på vejene i bil, motorcykel, cykel eller offentlig transport forbundet med risiko, da vejsystemets standard er dårlig, og mange færdselsregler ikke overholdes.

I monsunperioden fra juni til september rammes veje og stier jævnligt af jordskred og oversvømmelser. Derfor kan veje og stier være lukkede i flere dage, specielt i denne periode.

Flyvninger med nepalesiske flyselskaber kan være forbundet med risici. Det anbefales at undersøge, f.eks. gennem sit rejsebureau, om flyselskabet er på EUs liste over flyselskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed.

Flyafgange i bjergområder aflyses jævnligt og nogle gange i adskillige dage i træk på grund af vejrforhold. Det tilrådes at tage højde for denne usikkerhed i planlægningen af videre rejser inden for eller ud af Nepal.

Flyulykker i Nepals bjergområder er ikke ualmindelige på grund af vanskelige flyveforhold og manglende overholdelse af sikkerhedsstandarder. 

Andre risikoforhold

Specielt vedr. jordskælvene den 25. april og 12. maj 2015

De voldsomme jordskælv  kostede mange menneskeliv. Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til Nepal indtil sikkerhedssituationen og redningsarbejdet er under kontrol.

Landet er hårdt ramt af de ødelæggende jordskælv. Alle dele af samfundet er berørt af situationen, infrastrukturen i landet er skrøbelig og man skal være opmærksom på, at der vil kunne opstå mangel og store prisstigninger på vand, fødevarer og brændstof, ligesom mobil- og internetdækning må forventes berørt.

Der er risiko for spredning af sygdomme på grund af mangel på rent drikkevand, specielt i de områder, som har været ramt af jordskred efter jordskælvene. Det nepalesiske sundhedsvæsen er under meget stor belastning efter jordskælvene, og det kan være vanskeligt at få lægelig behandling af ordinære sygdomme og mindre tilskadekomster.

Lufthavnen i Kathmandu er åben, og kommercielle flyselskaber flyver som normalt.

Danskere i Nepal anbefales at følge de lokale myndigheders anvisninger. Danskere i Nepal er også velkommen til at henvende sig til ambassaden i Kathmandu for at få råd og vejledning om situationen.

Generelt vedr. risikoforhold (tekst før jordskælvet den 25. april 2015)

Rejsende til Nepal opfordres til at udvise forsigtighed samt at holde sig løbende orienteret om udviklingen i sikkerhedssituationen. Der kan forekomme uroligheder, vejblokader og voldelige demonstrationer.

Det frarådes at tage på trekkingture alene. Det gælder også mindre dags- og cykelture. Det anbefales at anvende et anerkendt trekkingfirma til at arrangere turen og at anvende en guide.

Nepal er et uvejsomt land og kun sparsomt udstyret med kommunikationsmidler. Særligt i bjergområderne er mobiltelefondækningen mangelfuld, og det kan være vanskeligt at opretholde telefonisk kontakt til pårørende udenfor Nepal. Befinder man sig uden for de større byer, er det svært at få hjælp, hvis man kommer ud for en ulykke.

Det tilrådes at informere pårørende om den trekkingrute, man forventer at benytte og evt. afvigelser herfra. Man bør være særlig opmærksom på faren for højdesyge ved vandring i højtbeliggende bjergegne (for mere information om højdesyge (på engelsk) se her). På grund af det uvejsomme terræn kan det være yderst vanskeligt - nogle gange umuligt - at foretage medicinske evakueringer i tilfælde af alvorlig sygdom m.v. Det er vigtigt, at ens rejsesygeforsikring dækker den højde, som man forventer at vandre i, og at den også omfatter sygeevakuering med helikopter.

Da snefald kan vanskeliggøre trekking anbefales det, at man orienterer sig om de aktuelle forhold hos lokale myndigheder, rejsebureau eller guide, inden man begiver sig op i højere liggende bjergområder.

Nepal er beliggende på grænsen mellem de indiske og asiatiske kontinentalplader, og landet har gennem tiderne haft mange større jordskælv. I tilfælde af et større jordskælv i Kathmandu må det forventes, at mange bygninger vil styrte helt eller delvist sammen, og at de lokale myndigheder vil have vanskeligt ved at assistere de overlevende med lægehjælp, mad og vand. Færdsel ud af Kathmandu kan blive vanskeliggjort af skader på lufthavn og tilkørselsveje.

I monsunperioden fra juni til september rammes landsbyer, veje og stier i Nepals bjergrige terræn jævnligt af jordskred.

Læs mere om naturkatastrofer her.

Særlige indrejseforhold

Manglende deklaration af fremmede valuta, svarende til USD 5.000 eller derover, kan medføre fængselsstraf og konfiskation af beløbet.

Rejsende bør være opmærksomme på, at der isættes indrejse- og afrejsemærke i deres pas af de nepalesiske immigrationsmyndigheder.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Nepal er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Nepal opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Der gøres opmærksom på, at der skal tegnes en speciel forsikring, hvis der foretages bjergbestigning eller anden ekstrem sport.

Sundhedsforhold

Se også afsnittet ” Specielt vedr. jordskælvet den 25. april 2015” under overskriften "Andre risikoforhold" ovenfor.

Råd og vejledning om vaccinationer og sygdomsforhold skal rettes til Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Nepal, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten .

Kort over Nepal

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Vælg rejsevejledning