Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Nepal

Gyldig: 24.05.2018Senest redigeret  09.02.2018
Rejsevejledningen for Nepal er senest opdateret den 9. februar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Store dele af det sydlige Nepal er ramt af voldsomme oversvømmelser på grund af massive mængder monsunregn. Det anbefales, at man udviser forsigtighed og holder sig opdateret om situationen gennem lokale myndigheder og rejsebureauer, samt overvejer alternative rejseruter til de berørte områder.

Der er en lille risiko for terrorangreb i Nepal, herunder mod turister og andre rejsende.

Det går fortsat langsomt med genopbygningen efter de store, ødelæggende jordskælv, der fandt sted den 25. april og den 12. maj 2015. De voldsomme jordskælv kostede mere end 9.000 personer livet. Alle dele af samfundet er berørt af situationen, og infrastrukturen i landet er skrøbelig.

Som følge af jordskælvene er der stadig risiko for nedstyrtning af bygninger, og rejsende bør udvise forsigtighed ved færdsel i de større byers små stræder og gader. Med det fortsatte genopbygningsarbejde, vurderes det, at der i områder berørt af oversvømmelserne er forhøjet risiko for nedstyrtning af bygninger.

Der kan forekomme uroligheder, vejblokader og voldelige demonstrationer. Rejsende til Nepal opfordres til at udvise forsigtighed samt at holde sig løbende orienteret om udviklingen i sikkerhedssituationen.

Danskere i Nepal anbefales at følge de lokale myndigheders anvisninger. Danskere i Nepal er også velkommen til at henvende sig til ambassaden i Kathmandu for at få råd og vejledning om situationen.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Nepal, herunder mod turister og andre rejsende.

Efter en 11 år lang borgerkrig, hvor mere end 13.000 mennesker blev dræbt, blev der i 2006 indgået en fredsaftale. Det har medført, at der er adgang til de fleste egne af landet, og sikkerhedssituationen overordnet set er forbedret. Samtidig er sikkerhedssituationen i Nepal præget af uforudsigelighed, og der er – særligt i de større byer - risiko for demonstrationer, vejblokader og strejker, der kan være voldelige.

Rejsende bør udvise forsigtighed og holde sig på afstand af demonstrationer, større menneskemængder og opbud af politi og militær.

Rejsende bør ikke opholde sig i nærheden af politi- og militærforlægninger. Endvidere opretholder politiet og hæren kontrolpunkter på landets veje og i byerne, og rejsende bør følge de instruktioner myndighederne udstikker.

Rejsende bør via lokale nyhedsmedier og Udenrigsministeriets rejsevejledning holde sig løbende orienteret om situationen i landet, herunder om bebudede demonstrationer, strejker, udgangsforbud m.v., som kan betyde store trafikforsinkelser, især udenfor Kathmandu-dalen.

Kriminalitet

Den generelle kriminalitetsrisiko for udlændinge i Nepal er forholdsvis lav. Voldelige overfald kan dog forekomme, oftest i forbindelse med røveri. Rejsende bør udvise normal sund fornuft og ikke færdes alene i isolerede områder, specielt om natten.

Rejsende, som udsættes for en forbrydelse, bør anmelde dette til politiet.

Transport

Generelt er færdsel på vejene i bil, motorcykel, cykel eller offentlig transport forbundet med risiko, da vejsystemets standard er dårlig, og mange færdselsregler ikke overholdes.

I monsunperioden fra juni til september rammes veje og stier jævnligt af jordskred og oversvømmelser. Derfor kan veje og stier være lukkede i flere dage, specielt i denne periode.

Flyvninger med nepalesiske flyselskaber kan være forbundet med risici. Det anbefales at undersøge, f.eks. gennem sit rejsebureau, om flyselskabet er på EUs liste over flyselskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed.

Flyafgange i bjergområder aflyses jævnligt og nogle gange i adskillige dage i træk på grund af vejrforhold. Det tilrådes at tage højde for denne usikkerhed i planlægningen af videre rejser inden for eller ud af Nepal.

Flyulykker i Nepals bjergområder er ikke ualmindelige på grund af vanskelige flyveforhold og manglende overholdelse af sikkerhedsstandarder. 

Andre risikoforhold

Store dele af det sydlige Nepal er ramt af voldsomme oversvømmelser på grund af massive mængder monsunregn. Det anbefales, at man udviser forsigtighed og holder sig opdateret om situationen gennem lokale myndigheder og rejsebureauer, samt overvejer alternative rejseruter til de berørte områder.

Rejsende til Nepal opfordres til at udvise forsigtighed samt at holde sig løbende orienteret om udviklingen i sikkerhedssituationen. Der kan forekomme uroligheder, vejblokader og voldelige demonstrationer.

Nepal blev hårdt ramt af de store, ødelæggende jordskælv, der fandt sted den 25. april og den 12. maj 2015. De voldsomme jordskælv kostede mere end 9.000 personer livet. Alle dele af samfundet er berørt af situationen og infrastrukturen er skrøbelig.

Som følge af jordskælvene er der stadig risiko for nedstyrtning af bygninger, og rejsende bør udvise forsigtighed ved færdsel i de større byers små stræder og gader. Med det fortsatte genopbygningsarbejde, vurderes det, at der i områder berørt af oversvømmelserne er forhøjet risiko for nedstyrtning af bygninger.

Det frarådes at tage på trekking-ture alene. Det gælder også mindre dags- og cykelture. Rejsende bør udvise stor forsigtighed og følge lokale myndigheders anvisninger. Rejsende bør kun anvende anerkendte trekking-firmaer og guider med lokalkendskab. 

Nepal er et uvejsomt land og kun sparsomt udstyret med kommunikationsmidler. Særligt i bjergområderne er mobiltelefondækningen mangelfuld, og det kan være vanskeligt at opretholde telefonisk kontakt til pårørende udenfor Nepal. Befinder man sig uden for de større byer, er det svært at få hjælp, hvis man kommer ud for en ulykke.

Det tilrådes at informere pårørende om den trekking-rute, man forventer at benytte og evt. afvigelser herfra. Man bør være særlig opmærksom på faren for højdesyge ved vandring i højtbeliggende bjergegne. På grund af det uvejsomme terræn kan det være yderst vanskeligt - nogle gange umuligt - at foretage medicinske evakueringer i tilfælde af alvorlig sygdom m.v. Det er vigtigt, at ens rejsesygeforsikring dækker den højde, som man forventer at vandre i, og at den også omfatter sygeevakuering med helikopter.

Da snefald kan vanskeliggøre trekking anbefales det, at man orienterer sig om de aktuelle forhold hos lokale myndigheder, rejsebureau eller guide, inden man begiver sig op i højere liggende bjergområder.

Nepal er beliggende på grænsen mellem de indiske og asiatiske kontinentalplader, og landet har gennem tiderne haft mange større jordskælv. I tilfælde af et større jordskælv i Kathmandu må det forventes, at mange bygninger vil styrte helt eller delvist sammen, og at de lokale myndigheder vil have vanskeligt ved at assistere de overlevende med lægehjælp, mad og vand. Færdsel ud af Kathmandu kan blive vanskeliggjort af skader på lufthavn og tilkørselsveje.

I monsunperioden fra juni til september rammes landsbyer, veje og stier i Nepals bjergrige terræn jævnligt af jordskred.

Læs mere om naturkatastrofer her.

Særlige indrejseforhold

Manglende deklaration af fremmede valuta, svarende til USD 5.000 eller derover, kan medføre fængselsstraf og konfiskation af beløbet.

Rejsende bør være opmærksomme på, at der isættes indrejse- og afrejsemærke i deres pas af de nepalesiske immigrationsmyndigheder og sørge for at mærkerne er korrekt dateret.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Nepal er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Nepal opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Der gøres opmærksom på, at der skal tegnes en speciel forsikring, hvis der foretages bjergbestigning eller anden ekstrem sport.

Sundhedsforhold

Se også afsnittet under overskriften "Andre risikoforhold" ovenfor.

Råd og vejledning om vaccinationer og sygdomsforhold skal rettes til Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Nepal, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten .

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Nepal

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning