Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Pakistan

Gyldig: 19.02.2018Senest redigeret  09.02.2018

Rejsevejledningen for Pakistan er senest opdateret den 16. januar 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en stor risiko for terrorangreb i Pakistan, herunder mod turister og andre rejsende.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til provinserne Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), herunder rejser ad Karakoram highway fra Islamabad til Gilgit-Baltistan. Herudover frarådes alle rejser til pakistansk kontrolleret Kashmir og til stammeområderne FATA.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til provinserne Punjab og Sindh, til Pakistans hovedstad Islamabad samt til Gilgit-Baltistan.

Sikkerhedsforanstaltningerne i Pakistan er meget synlige. Generelt er sikkerheden forbedret i Islamabad, Lahore og Karachi siden 2013.

Danskere i Pakistan bør generelt udvise agtpågivenhed og holde sig orienteret om sikkerhedssituationen lokalt.

Der er risiko for bortførelser i Pakistan.

Danskere, der rejser til Pakistan, opfordres til at lade sig registrere på Danskerlisten.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en stor risiko for terrorangreb i Pakistan, herunder mod turister og andre rejsende.

Der er  risiko for bortførelser i Pakistan.

Danskere i Pakistan bør udvise agtpågivenhed ved færden på offentlige steder og brug af offentlige transportmidler bør undgås. De seneste års terrorangreb har primært været rettet mod ikke-vestlige mål såsom skoler, hospitaler, politi eller religiøse steder. Risikoen er størst i dele af Pakistan, hvortil alle rejser frarådes. Bortførelser af vesterlændinge – ikke mindst vesterlændinge af pakistansk oprindelse - er en risiko. Vestlige mål, særligt de der kan forbindes med amerikanske interesser, er udsat for en øget risiko.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Danskere, der beslutter sig for at rejse til Pakistan eller allerede befinder sig i landet, fx i forbindelse med forretningsrejser, opfordres til at udvise agtpågivenhed og til selv – eller via deres arbejdsgiver – at sikre sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger samt kompetent sikkerhedsrådgivning. Ambassaden bistår gerne med at henvise til professionelle sikkerhedsrådgivere.

Danskere af pakistansk oprindelse, der rejser til Pakistan, bør på forhånd overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de pakistanske myndigheder, familieforhold eller andet, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted eller at særlig forsigtighed bør udvises.

I Pakistan er der risiko for demonstrationer og opløb, der kan udvikle sig voldsomt. Det anbefales at undgå alle demonstrationer og store forsamlinger. Især i de større byer er der en betydelig risiko for berigelseskriminalitet.

Særlige geografiske risikoområder

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til provinserne Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), herunder rejser ad Karakoram highway fra Islamabad til Gilgit-Baltistan. Herudover frarådes alle rejser til pakistansk kontrolleret Kashmir og til stammeområderne FATA.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til provinserne Punjab og Sindh, til Pakistans hovedstad Islamabad samt til Gilgit-Baltistan.

Bortset fra de officielle grænseovergange forbyder de pakistanske myndigheder udlændinge uden særlig tilladelse at opholde sig i områder, der er beliggende mindre end ca. 15 km fra landets internationale grænser og fra den såkaldte "kontrollinje", der adskiller pakistansk og indisk kontrolleret Kashmir. Det samme gælder lokaliteter, der i de nordlige-vestlige områder ligger mindre end ca. 45 km fra grænsen til Afghanistan.

I Pakistans største by, Karachi, der med sine cirka 20 mio. indbyggere er landets økonomiske og finansielle centrum, bør udvises særlig agtpågivenhed. Der har været terrorangreb foretaget af militante og kriminelle grupper, bortførelser samt berigelseskriminalitet.

Kriminalitet

I Pakistan er der risiko for at blive udsat for berigelseskriminalitet.

I Pakistan kan der forekomme religiøs-sekterisk og politisk inspireret vold og optøjer.

Andre risikoforhold

Generelt er der jordskælvsfare i Pakistan. I regntiden (sensommer) kan der forekomme alvorlige oversvømmelser.

I dele af Pakistan – især i Baluchistan, KPK og FATA - har ambassaden på grund af sikkerhedssituationen kun begrænset mulighed for at yde bistand til rejsende i en eventuel nødsituation.

Særlige indrejseforhold

Rejsende med dansk nationalitetspas er som udgangspunkt visumpligtige i Pakistan. Visum bør søges i god tid ved den pakistanske ambassade i København. Rejsende kan kun besøge de områder i Pakistan, der er angivet i visumansøgningen til den pakistanske ambassade.

Pakistan har gennemført restriktioner for rejser til dele af landet, herunder Baluchistan, stammeområderne i nordvest (FATA), dele af Khyber-Pakhtunkhwa inkl. Swat, grænseområderne til Afghanistan samt dele af Kashmir og Gilgit-Baltistan. Det er nødvendigt at medbringe gyldigt ID og have de nødvendige tilladelser fra myndighederne ved rejser i Pakistan. Konsekvenserne af ikke at have dokumentation og tilladelser i orden kan være særdeles alvorlige.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Pakistan bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Pakistan, hvis Pakistan modsætter sig det.

Personer af pakistansk oprindelse, der agter at rejse til Pakistan, bør på forhånd overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de pakistanske myndigheder, som fx ikke-afsonede straffedomme, stempler i pas m.v., der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises. Man bør gøre sig samme overvejelser i forhold til slægtninge og bekendte.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Pakistan er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Pakistan, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring, og sikre sig at forsikringen omfatter Pakistan.

Sundhedsforhold

Den 1. juni 2014 indførte den pakistanske regering krav om fremvisning af et certifikat for vaccinering mod polio for alle, der har opholdt sig i Pakistan i mere end 4 sammenhængende uger. Dette er besluttet efter anbefaling fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Alle borgere, der pt befinder sig i Pakistan eller som planlægger at besøge Pakistan den kommende tid med ophold over 4 uger, bør kontakte deres læge med henblik på at sikre, at deres polio vaccination er opdateret, samt at få et internationalt certifikat for vaccinationen. Ambassaden anbefaler, at man benytter den lille gule vaccinationsbog udstedt af WHO.

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Pakistan, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i krisesituationer. Registrér dig her.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Pakistan

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning