Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Rusland

Gyldig: 19.02.2018Senest redigeret  01.06.2017
Rejsevejledningen for Rusland er senest opdateret den 1. juni 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er uændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Rusland, herunder mod turister og andre rejsende.

Danskere, som rejser til Rusland, bør især udvise forsigtighed på steder, hvor mange mennesker færdes, herunder i offentlige transportmidler samt i nærheden af officielle bygninger.

Militante islamistiske grupper har fremsat trusler om angreb rettet mod Rusland, ikke mindst efter Rusland i september 2015 påbegyndte militære operationer i Syrien.

Der har fundet terrorangreb sted mod et russisk charterfly i oktober 2015 og mod metroen i St. Petersborg d. 3. april 2017. Derfor har de russiske myndigheder forhøjet beredskabet i lufthavne og ved offentlige transportknudepunkter.

Danskere som opholder sig i Rusland bør holde sig orienteret om den aktuelle situation via de lokale nyheder og udvise ekstra opmærksomhed, når man bevæger sig på steder, hvor der færdes mange mennesker som f.eks. markedspladser, i lufthavne og ved offentlige transportknudepunkter, statslige myndigheder, parlamentet o.lign.

Man bør holde sig løbende orienteret om udviklingen i det område, man opholder sig i og nøje følge de lokale myndigheders anvisninger fsva. sikkerhedsspørgsmål. Man bør desuden holde sig orienteret via (engelsksprogede) lokale medier.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Dagestan, Tjetjenien, Ingusjetien og Nordossetien.

Ifølge de russiske myndigheder kan 3. lands statsborgere ikke lovligt krydse den russiske/hviderussiske grænse, hvorfor det anbefales at finde andre ruter.

Rejser til de øvrige nordkaukasiske regioner i Rusland – Karatjajevo-Tjerkessien og Kabardino-Balkarien, herunder Elbrus-området – samt til den østlige og sydlige del af Stavropol-regionen bør ikke ske uden forudgående grundig planlægning (f.eks. i samarbejde med et anerkendt lokalt rejsebureau eller lignende). Læs mere under ”Særlige geografiske risikoområder”.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er risiko for terrorhandlinger i Rusland. Danskere, som rejser til Rusland, bør især udvise forsigtighed på steder, hvor mange mennesker færdes, herunder i offentlige transportmidler samt i nærheden af officielle bygninger. Militante islamistiske grupper har fremsat trusler om angreb rettet mod Rusland, ikke mindst efter Rusland i september 2015 påbegyndte militære operationer i Syrien.

De russiske politimyndigheder har forhøjet beredskabet i hele Rusland som følge af terroranslaget den 31. oktober 2015 mod et russisk charterfly over Sinai i Egypten samt de russiske militære operationer i Syrien. Det gælder fortsat efter bombesprængningen d. 3. april 2017 i Skt. Petersborgs metro.

Der er især tale om en forhøjet polititilstedeværelse på markedspladser, i lufthavne og ved offentlig transportknudepunkter og øvrige steder hvor der samles mange mennesker. Derudover endvidere ved statslige myndigheder, parlamentet mv. samt atomkraftværker og i industrizoner.

Man bør holde sig løbende orienteret om udviklingen i det område, man opholder sig i og nøje følge de lokale myndigheders anvisninger fsva. sikkerhedsspørgsmål. Man bør desuden holde sig orienteret via (engelsksprogede) lokale medier.

Kriminalitet

Berigelseskriminalitet i Rusland er omfattende, særligt i Moskva og Skt. Petersborg. Rejsende bør derfor udvise forsigtighed på gaden, i metroen og omkring store banegårde. Berigelseskriminalitet på gadeplan forekommer jævnligt, hvorfor man bør udvise almindelig påpasselighed og fornuft.

Det tilrådes at udvise forsigtighed ved besøg på barer og klubber. Efterlad aldrig din drink uden opsyn og tag ikke imod drinks fra fremmede eller personer, du lige har mødt.

Politibetjente på gaden foretager ofte kontrol af turisters legitimation. Pas skal derfor altid medbringes.

Der har været eksempler på, at turister er blevet afpresset penge i forbindelse med identitetskontrol, foretaget af ”falske politibetjente”. Hvis sådanne eller andre episoder opstår, herunder i forbindelse med kontakt med politiet, inklusiv færdselspolitiet, bør man bede om at få forevist betjentens legitimation og på stedet nedskrive betjentens navn, tjenestenummer samt oplysning om tid og sted.

Det er opholdslandets og ikke dansk lov, der gælder i udlandet. Lovbestemmelserne og straffene er forskellige fra land til land. Det juridiske system i Rusland er anderledes end i Danmark, og procedurerne kan variere fra sag til sag. Der kan hengå lang tid forud for domsafsigelser, og der er eksempler på varetægtsfængslinger, der i forhold til internationale standarder er langvarige. Hvis du, som dansker bliver anklaget og fængslet i udlandet for overtrædelse af opholdslandets lovgivning, har du i henhold til Wienerkonventionen krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Danske statsborgere bør identificere sig selv som sådan til de russiske myndigheder og anmode om, at ambassaden straks underrettes om anholdelsen.

Særlige geografiske risikoområder

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Dagestan, som jævnligt oplever terrorangreb, blandt andet i form af selvmordsangreb og bombesprængninger. Det samme gælder fortsat rejser til Tjetjenien, Ingusjetien, Nordossetien, som også har oplevet terrorangreb i de senere år. Angrebene er som oftest rettet mod politi og sikkerhedsstyrker, men også civile rammes.

Væbnede sammenstød kriminelle bander imellem og mellem oprørere og russiske sikkerhedsstyrker forekommer.

Kriminaliteten i Tjetjenien og til dels i de tilstødende områder er vanskelig at kontrollere for myndighederne. Bortførelser af russiske og udenlandske statsborgere i området har tidligere været hyppige og forekommer stadig. Bortførelserne har bl.a. omfattet medarbejdere for udenlandske nødhjælpsorganisationer.

I Tjetjenien er der endvidere risiko for landminer.

Rejser til de øvrige nordkaukasiske regioner i Rusland – Karatjajevo-Tjerkessien og Kabardino-Balkarien, herunder Elbrus-området – samt til den østlige og sydlige del af Stavropol-regionen bør ikke ske uden forudgående grundig planlægning i samarbejde med f.eks. et anerkendt rejsebureau.

Situationen i Nordkaukasus er fortsat ustabil og kan ændre sig med meget kort varsel. Det anbefales derfor at man i tiden op til en evt. rejse til området (herunder Elbrus området) holder sig nøje orienteret om situationen i området. Det kan f.eks. ske via nyhedsmedier, rejsevejledninger (herunder rejsevejledninger, som er udarbejdet af andre lande) og tæt kontakt med det rejsebureau, man benytter i forbindelse med rejsen. Der gøres desuden opmærksom på, at de russiske myndigheder med kort varsel kan indføre midlertidige rejserestriktioner i forskellige områder af Nordkaukasus.

Der opfordres i øvrigt til på forhånd at have arrangeret afhentning i forbindelse med ankomst til området samt udelukkende at benytte officielle taxaer og anerkendte overnatningsmuligheder (f.eks. hotel). Man bør generelt ikke bevæge sig rundt på egen hånd i området.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at det kan være problematisk at yde konsulær bistand til nødstedte danskere i området.

I det øvrige Rusland, herunder Moskva og Skt. Petersborg, er der også risiko for terrorhandlinger. Terrorrisikoen i Moskva kan hurtigt stige i tilfælde af en forværring af situationen i Nordkaukasus.

Andre risikoforhold

Homoseksualitet er lovligt i Rusland. Blandt visse grupper i befolkningen er der dog stor intolerance overfor homoseksualitet. I juni 2013 blev der indført en lov, der forbyder såkaldt propaganda blandt mindreårige, om hvad der i loven kaldes ”ikke-traditionelle seksuelle relationer”. Loven giver mulighed for bødestraf, administrativ tilbageholdelse i op til 15 døgn samt udvisning.

Der har de senere år været flere tilfælde af etnisk motiverede overfald og drab. Danskere med anden etnisk baggrund bør være særligt opmærksomme herpå.

Der er ifølge den russiske forfatning religionsfrihed i Rusland. Man skal dog være særdeles forsigtig med at opføre eller ytre sig på en måde, der kan opfattes som kritik af den russisk-ortodokse kirke, eller på en måde, som kan opfattes som støtte til trosretninger og –samfund, som de russiske myndigheder har defineret som ”ekstremister”.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Rusland, hvis Rusland modsætter sig det. Personer af russisk oprindelse, der agter at rejse til Rusland, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de russiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsende skal altid kunne fremvise pas, og der er bødestraf for ikke at have passet på sig. Rejsende, hvis ophold strækker sig over mere end syv arbejdsdage skal registreres hos de lokale immigrationsmyndigheder. Registrering bør foretages af det hotel man opholder sig på, eller af den/de privatpersoner man eventuelt bor hos

Rejsende til Rusland skal ved indrejsen udfylde et migrationskort. Den ene halvdel afleveres ved indrejsen og den anden halvdel ved udrejsen. Migrationskortet skal opbevares med passet. Mister man kortet, kan det resultere i bøde og forsinket udrejse.

Ifølge de russiske myndigheder kan 3. lands statsborgere ikke lovligt krydse den russiske/hviderussiske grænse, hvorfor det anbefales at finde andre ruter.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Rusland er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Rusland opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring, hvilket også er et standardkrav fra russisk side i forbindelse med visumudstedelse.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Rusland, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten .

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan findes på ambassaden i Moskvas hjemmeside.

Kort over Rusland

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning