Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Rusland

Gyldig: 24.04.2018Senest redigeret  28.02.2018
Rejsevejledningen for Rusland er senest opdateret den 28. februar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er uændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Du bør være forsigtig, når du rejser i Rusland pga. risikoen for berigelseskriminalitet. De fleste danskere har ingen problemer under besøg i landet.

Vi fraråder alle rejser til Dagestan, Tjetjenien, Ingusjetien og Nordossetien pga. risiko for terrorangreb, væbnede sammenstød og bortførelser.

Vi fraråder alle rejser inden for 10 km fra grænsen til de ukrainske regioner Lugansk og Donetsk, hvor der er kamphandlinger.

Risiko for terror

Der er en generel risiko for terrorangreb i Rusland. Den er især høj i det ustabile Nordkaukasus. Risikoen er dog også til stede andre steder i landet, bl.a. i forbindelse med afholdelsen af VM i fodbold i Rusland den 15. juni - 15. juli 2018.

Terrorberedskabet er højt i hele Rusland, og de russiske myndigheder gennemfører ofte anti-terror operationer. Politiet er synligt mange steder. Ifølge myndighederne er flere angreb blevet afværget. Sikkerheden vil være yderligere skærpet op til og under VM i fodbold.

Større angreb har hidtil været rettet mod lufthavne og offentlige transportmidler. Den 3. april 2017 sprængte en bombe i Skt. Petersborgs metro, hvor 15 mistede livet. Den 31. oktober 2015 styrtede et russisk charterfly ned i Egypten på en flyvning fra Sharm el-Sheik til Skt. Petersborg, og 224 mennesker blev dræbt.  I 2011 var der 37 dræbte ved et terrorangreb i Domodedovo Internationale Lufthavn i Moskva.

Angreb vil kunne ske på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan f.eks. være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, lufthavne og andre trafikknudepunkter og i offentlige transportmidler.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Berigelseskriminalitet, som f.eks. lomme- og tasketyverier, forekommer især i de større byer som f.eks. Moskva og Skt. Petersborg.

Vær især opmærksom på steder, hvor der er mange mennesker, som f.eks. i offentlige transportmidler og lufthavne og på togstationer.

Undlad at færdes alene sent om aftenen og om natten.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem f.eks. i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som f.eks. flybilletter. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder.

Køb selv dine drikkevarer på barer og natklubber. Hold dem altid under opsyn for at undgå at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Politibetjente på gaden foretager ofte kontrol af turisters ID. Vær opmærksom på at det kan være ”falske betjente”. Bøder skal aldrig betales på gaden til en betjent.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, kan du risikere at blive udsat for hacking.

Andre sikkerhedsrisici

Vi fraråder alle rejser til Dagestan, Tjetjenien, Ingusjetien og Nordossetien pga. risiko for terrorangreb, væbnede sammenstød og bortførelser.

Vi fraråder alle rejser inden for 10 km fra grænsen til de ukrainske regioner Lugansk og Donetsk, hvor der er kamphandlinger.

Rejser til de øvrige nordkaukasiske regioner i Rusland, herunder Elbrus-området, og til den østlige og sydlige del af Stavropol-regionen bør ikke ske uden forudgående grundig planlægning, f.eks. i samarbejde med et anerkendt lokalt rejsebureau. Situationen i Nordkaukasus er fortsat ustabil og kan ændre sig med meget kort varsel.

Du bør over alt i landet holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Du kan risikere at blive anholdt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

I dele af Rusland er der risiko for oversvømmelser og skovbrande. Det gælder især i Sibirien og i de sydlige regioner.

Mindre jordskælvsrystelser og vulkansk aktivitet findes især i Nordkaukasus og på Kamtjatka og Kurilerne.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, der især i de store byer er tæt og kaotisk. Der sker mange alvorlige ulykker. Vejene kan være i dårlig stand, og færdselsreglerne bliver ikke altid overholdt. Om vinteren kan kørsel være vanskelig pga. vejret.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Rusland, er du underlagt russisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan f.eks. være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort. Perioder med varetægtsfængsling kan være lange.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at fotografere eller filme militære anlæg og andre strategisk vigtige steder. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Homoseksualitet er lovligt i Rusland, men du kan risikere chikane. Undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Der er forbud mod såkaldt ”propaganda” over for mindreårige for ”ikke-traditionelle seksuelle relationer”. Overtrædelse kan medføre tilbageholdelse i op til 15 dage, bødestraf og udvisning.

Der har de senere år været flere tilfælde af etnisk motiverede overfald og drab. Danskere med anden etnisk baggrund bør være særlig opmærksomme.

Der er religionsfrihed i Rusland. Vær forsigtig med at opføre eller udtale dig på en måde, der kan opfattes som kritik af den russisk-ortodokse kirke eller som støtte til trosretninger, som de russiske myndigheder anser for at være ”ekstremister”, f.eks. Jehovas Vidner. Det er forbudt at missionere eller udføre religiøse ritualer uden for anerkendte religiøse samlingssteder.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Rusland, hvis Rusland ikke går med til det.

Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Rusland, bør du derfor på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de russiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid have dit pas på dig, da du ellers risikerer at få en bøde. Politibetjente på gaden kontrollerer ofte turisters ID. Hav en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Hvis du opholder dig i Rusland i mere end 7 hverdage, skal du sørge for, at dit hotel eller din vært registrerer dig hos de russiske immigrationsmyndigheder.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Rusland kan være af svingende standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der opholder sig i Rusland, til at tegne en privat sygeforsikring. Du kan normalt ikke få visum til Rusland uden en sygeforsikring.

Danskere i Rusland er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Rusland på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Ruslands ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier her.

 

Kort over Rusland

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning