[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Saudi Arabien

Gyldig: 24.05.2016Senest redigeret  20.04.2016
Rejsevejledningen for Saudi Arabien er senest opdateret den 20. april 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

De fleste danske rejsende oplever et problemfrit besøg i Saudi Arabien, hvis man efterlever en række rejseråd for landet.

Der er en generel risiko for terrorangreb i Saudi Arabien, og vesterlændinge vurderes at være særligt udsatte. Rejsende bør før og under rejsen holde sig informeret om de aktuelle sikkerhedsmæssige forhold.

I forbindelse med de aktuelle militære operationer i den sydlige grænseregion frarådes alle rejser og ophold indenfor en radius af 10 km fra grænsen til Yemen.

Det er desuden vigtigt at tage de nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler i forhold til den daglige færden herunder rutiner omkring bopæl, transport og indkøb. Det anbefales altid at holde sig på afstand af opløb og demonstrationer, og man bør altid følge myndighedernes anvisninger om sikkerhedsmæssige forhold.

Det saudiske sundhedsministerium har bekræftet en lang række tilfælde af Coronaviruset/MERS.

Sikkerhed og terrorrisiko

Rejsende bør før og under rejsen holde sig orienteret om de aktuelle sikkerhedsmæssige forhold, og bør via sine kontakter i landet om muligt sikre sig oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold for de områder, hvor de skal opholde sig.

I forbindelse med de aktuelle militære operationer i den sydlige grænseregion frarådes alle rejser og ophold indenfor en radius af 10 km fra grænsen til Yemen.

Der er en generel risiko for terrorangreb i Saudi Arabien, og vesterlændinge vurderes at være særligt udsatte.

I november 2014 blev en dansk statsborger hårdt såret i sin bil efter en skudepisode, og en video, som omhandlende skudepisoden, og som blev lagt ud på YouTube den 1. december 2014, kan have bidraget til skærpet opmærksomhed mod vesterlændinge, herunder danskere, fra militante islamistiske grupper og deres tilhængeres side.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet, herunder i Saudi Arabien. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere …".

Rejsende bør således udvise særlig stor forsigtighed under deres ophold, særligt på offentlige steder, inklusiv steder hvor mange udlændinge færdes som f.eks. hoteller, restauranter, indkøbscentre og markedspladser, samt på lokale markedspladser (souq’en) og i den gamle bydel i Riyadh. Det anbefales altid at holde sig på afstand af opløb og demonstrationer.

I områder, der overvejende besøges af lokalbefolkningen, bør man holde lav profil og huske på, at Saudi Arabien er et meget konservativt muslimsk land. Det er vigtigt at tage de nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler i forhold til den daglige færden herunder rutiner omkring bopæl, transportmidler og indkøb.

Danskere, som har regelmæssige, gentagne ophold samt ophold af længere varighed i Saudi Arabien, herunder i forbindelse med udøvelse af forretningsmæssig virksomhed, bør indhente professionel sikkerhedsmæssig rådgivning enten via sin arbejdsgiver eller via sikkerhedsfirmaer med international og regional erfaring og lokalkendskab.

Man bør altid følge myndighedernes anvisninger om sikkerhedsmæssige forhold.

Begivenheder andetsteds i såvel regionen som i andre dele af verden kan påvirke stemningen i Saudi Arabien og give sig udslag i negativ adfærd overfor vesterlændinge.

Transport i Saudi Arabien sker ofte med bil. Hvis der imidlertid er alternativer, f.eks. ved længere rejser indenfor landet, opfordrer Udenrigsministeriet til, at man overvejer sådanne alternativer.

Saudi Arabien har ikke oplevet samme omvæltninger, som er set i flere andre lande i regionen, men erfaringen viser, at sikkerhedssituationen hurtigt kan ændre sig.

Særlige geografiske risikoområder

Der kan særligt i den østlige del af Saudi Arabien, hvor størstedelen af Saudi Arabiens shia-mindretal er til stede, forekomme demonstrationer og heraf afledte sammenstød mellem grupper/personer og sikkerhedsstyrkerne.

Færdsel i de østlige provinser skal derfor foregå under største forsigtighed.

I forbindelse med de aktuelle militære operationer i den sydlige grænseregion frarådes alle rejser og ophold indenfor en radius af 10 km fra grænsen til Yemen. Grænsen til Yemen er derudover porøs og militante ekstremistiske grupper fra Yemen forsøger løbende at trænge illegalt ind i Saudi Arabien. Vær opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledning for Yemen, hvortil alle rejser frarådes.

Der gøres opmærksom på, at ikke-muslimer er forment adgang til de hellige byer Mekkah og Medinah.

Transport

Det er ikke tilladt for kvinder at køre bil.

Under færdsel i egen bil, opfordres man til at være ekstra opmærksom og vise forsigtighed, da færdselsreglerne som hovedregel ikke overholdes.

Andre risikoforhold

Handel med og besiddelse af narkotika kan straffes med døden. Det er strafbart at indføre, købe eller indtage alkohol og svinekød.

Homoseksualitet er efter saudiarabisk lov strafbart og straffes i praksis oftest med piskeslag.

Pilgrimsrejsende opfordres til at holde tæt kontakt til deres pilgrimsagent under deres ophold. Pga. de store menneskemasser, der koncentreres på relativt begrænsede arealer under pilgrimsfærden, kan man let blive væk fra gruppen. Dansk mobiltelefonnummer bør oplyses til pilgrimsagenten. Derudover bør man være opmærksom på betingelserne for et pilgrimsvisum.

Pilgrimsrejsende / Hajj

Man bør være opmærksom på betingelserne for et pilgrimsvisum.

Grundet de store menneskemasser, der koncentreres på relativt begrænsede arealer under pilgrimsfærden, kan man let blive væk fra gruppen. Der er også en risiko for at man kan komme til skade i menneskemængden.

Den tragiske hændelse den 24. september 2015 resulterede i et højt antal sårede og mere end 700 dræbte pilgrimsrejsende.

Dansk eller saudisk mobiltelefonnummer bør altid oplyses til pilgrimsagenten før eller under opholdet i Saudi Arabien, og pilgrimsrejsende anbefales at holde tæt kontakt til deres pårørende og pilgrimsagenten under hele opholdet.

Også pilgrimsrejsende opfordres til at registrere sig på danskerlisten.

Særlige indrejseforhold

Der kræves visum for danske statsborgere til indrejse i Saudi Arabien.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Saudi Arabien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Saudi Arabien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Rejsende til Saudi Arabien opfordres til at holde sig informeret om udviklingen af MERS Statens Serum Instituts hjemmeside.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Saudi Arabien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Kort over Saudi Arabien

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning