Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Somalia

Gyldig: 19.11.2017Senest redigeret  12.07.2017
Rejsevejledningen for Somalia er senest opdateret den 12. juli 2017. Det overordnede sikkerhedsniveau er ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en meget stor risiko for terrorangreb i Mogadishu og en stor risiko for terrorangreb i resten af Somalia.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Somalia. Danskere i Somalia opfordres til at forlade landet.

Der er stor risiko for bortførelser af vesterlændinge i hele Somalia. Risikoen er væsentlig forhøjet i Mogadishu, herunder på steder, hvor der er mange udlændinge, samt i grænselandet.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en meget stor risiko for terrorangreb i Mogadishu og en stor risiko for terrorangreb i resten af Somalia, herunder mod turister og andre rejsende.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Somalia, og opfordrer danskere til at forlade landet som følge af krigshandlinger, manglende intern sikkerhed, kampe, selvmordsbomber, omfattende kriminalitet og betydelig risiko for terrorhandlinger mod vestlige organisationer. Sikkerhedssituationen er alvorligst i den sydlige og centrale del af Somalia og i Puntland.

Der er stor risiko for bortførelser af vesterlændinge i hele Somalia. Risikoen er væsentlig forhøjet i Mogadishu, herunder på steder hvor der er mange udlændinge, samt i grænselandet.

Somalia har længe været et land uden et fungerende regeringsapparat, hvor forskellige fraktioner i de interne konflikter opererer som lokale myndigheder uden respekt for menneskeliv, lov og orden.

Der er omfattende problemer med landminer i Somalia, og man kan ikke forvente, at der er opsat advarsel herom.

Advarsel mod pirateri

Pirateri er en reel risiko for den internationale skibsfart og for lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsen.

Særlige geografiske risikoområder

Der er stor forskel på sikkerhedssituationen i de forskellige dele af Somalia, men kendetegnende for alle dele er, at situationen hurtigt kan ændre sig.

Der er krigslignende tilstande i og omkring hovedstaden Mogadishu, i visse dele af det sydlige og centrale Somalia samt i visse dele af Puntland. Der er daglige kampe mellem Den Føderale Regerings styrker støttet af AU-styrker (AMISOM) og forskellige oprørsgrupper. Der er stor risiko for morter- og selvmordsangreb, som desværre ofte rammer civile. Der er fortsat risiko for direkte angreb på lufthavnen, hvilket forøger risikoen for at ind- og udrejse umuliggøres.

I resten af den centrale og sydlige del af Somalia er situationen meget anspændt, og der er krigshandlinger i flere byer. Humanitære hjælpeorganisationer har i de fleste områder ikke adgang til at bistå de mange internt fordrevne, og der er rapporter om et stigende antal overgreb.

Selv om der ikke er åbne kampe i Somaliland og Puntland understreger tidligere selvmordsangreb samt interne stridigheder og likvideringer risikoen ved ethvert ophold i de somaliske områder.

Transport

Flyforbindelserne er ustabile og de kenyanske myndigheder er fortsat meget restriktive overfor indrejsende somaliere.

Andre risikoforhold

Danmark har ingen ambassade eller konsulat i Somalia. De danske ambassader i andre lande i regionen har ikke mulighed for at følge konflikterne i detaljer. Der er fortsat risiko for, at nye uroligheder og kampe kan opstå i alle dele af landet på alle tidspunkter. Danskere, som på trods af anbefalingerne i denne rejsevejledning, opholder sig i Somalia opfordres til at tage bestik af situationen i det område, hvor de befinder sig og handle derefter.

Hvis man vælger at indrejse eller forblive i Somalia, skal man være opmærksom på, at danske myndigheder kun vil have yderst begrænsede muligheder - om nogen overhovedet - for at yde bistand i Somalia i den nuværende situation. Det samme gælder de øvrige EU-lande, der heller ikke forventes at være i stand til at bistå egne statsborgere eller danskere i Somalia. Kun et meget begrænset antal danske nødhjælpsorganisationer opererer i Somalia. Disse har ikke kapacitet til eller mulighed for at hjælpe nødstedte danskere.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke, ifølge folkerettens regler, påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Somalia, hvis Somalia modsætter sig det. Personer af somalisk oprindelse, der agter at rejse til Somalia, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de somaliske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted eller, at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Somalia er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Somalia opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Somalia trods Udenrigsministeriets advarsel herom, anbefales uanset opholdets varighed til at kontakte den danske ambassade i Nairobi og opfordres til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Rejsende opfordres ligeledes til at informere ambassaden ved udrejse. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside

Kort over Somalia

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning