[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Syrien

Gyldig: 25.05.2016Senest redigeret  03.02.2016

Rejsevejledningen for Syrien er senest opdateret den 3. februar 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Syrien, og danskere opfordres til at forlade landet.

Der består over det meste af Syrien en stor risiko for at blive udsat for kamphandlinger, bombning og/eller direkte angreb.

Der er en meget stor risiko for bortførelse af vesterlændinge i hele landet, også selvom de er af regional eller anden etnisk herkomst.

Danskere, som vælger ikke at forlade landet, må være forberedt på, at det kan være umuligt for Danmark og andre EU-lande at bistå med udrejse eller yde anden konsulær støtte.

Grænseovergangene til nabolandene er delvist lukkede og ruterne dertil er generelt usikre. Der en stærkt uregelmæssig eller ingen muligheder for flyrejse ud af landet og adgangen til lufthavnene ved Damaskus og Aleppo er meget farlig. Grænsen mellem Syrien og Libanon er for nærværende åben og er den mest benyttede udrejserute.

Det er forbundet med særlig fare at bevæge sig ind i Syrien uden om de regime-kontrollerede grænseovergange og kan føre til tilbageholdelse, fx. i forbindelse med passage af regime-kontrollerede områder.

Sikkerhed og terrorrisiko

Alle rejser til Syrien frarådes, og danske statsborgere, som allerede opholder sig i Syrien, bør forlade landet via eksisterende udrejsemuligheder. Danskere, som vælger ikke at forlade landet, må være forberedt på, at det kan være umuligt for Danmark og andre EU-lande at bistå med udrejse eller yde anden konsulær støtte.

Der er en meget betydelig risiko for bortførelser i hele landet, med et stort antal eksempler på tilbageholdelse og bortførelser af vesterlændinge, også selvom de er af regional eller anden etnisk herkomst.

Siden juli 2012 har der i de fleste syriske byer og landområder været udbredte kampe med brug af tunge våben og luftbombardementer, som har ført til store tab og massive ødelæggelser på infrastruktur og bebyggelser. Der er risiko for kamphandlinger, attentater og vilkårlig bombning over hele Syrien. Der er fremkommet troværdige rapporter om fortsat anvendelse af forskellige kemiske våben i Syrien. I nogle byer har visse bydele været mere forskånet for kampe end andre, men konflikten bevæger sig og kampe, bombning eller sammenstød kan opstå overalt med kort eller intet varsel. Det gælder også i Damaskus centrum.

Situationens udvikling har ført til et sammenbrud i lov og orden visse steder og særligt i det nordlige Syrien er forskellige områder kontrolleret af forskellige oprørsgrupper (herunder ISIL) med hver sine holdninger og særlige regler. Overtrædelse af disse lokale regler kan få alvorlige konsekvenser.

Det er forbundet med særlig fare at bevæge sig ind i Syrien uden om de regime-kontrollerede grænseovergange og kan føre til tilbageholdelse fx i forbindelse med passage af regime-kontrollerede områder.

Der er opstillet kontrolposter ved indfaldsvejene til mange større byer. Når man forlader landet bør man udvise særlig forsigtighed ved disse kontrolposter og følge anvisningerne fra politi og militær. Det frarådes kraftigt at tage billeder af bl.a. kontrolposter, sikkerhedsstyrker eller andre væbnede grupper. Ophold omkring militære installationer, politiinstallationer og installationer tilhørende efterretningstjenester frarådes, og der opfordres til at holde god afstand til de bevæbnede vagter omkring offentlige bygninger mv. Det er forbudt at fotografere militære eller strategiske installationer.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

Særlige geografiske risikoområder

Grænseovergangene til nabolandene er delvist lukkede og ruterne dertil er generelt usikre.

Grænsen mellem Libanon og Syrien er i øjeblikket den mest anvendte udrejserute. Indrejse til Jordan kan være meget problematisk og der er regelmæssigt kampe på vejen mellem Damaskus og den jordanske grænse. Udrejse via Tyrkiet kan være vanskelig, da man ofte skal passere mellem forskellige områder, der ligesom grænseposterne kontrolleres af forskellige ekstremistiske grupper (herunder ISIL),. Indrejse til Irak fra Syrien frarådes.

I forstæderne til Damaskus finder der regelmæssigt voldsomme militære operationer sted.

Vejen til lufthavnen i Damaskus er meget farlig.

Kriminalitet

Risikoen for berigelses- og anden kriminalitet er steget markant i løbet af den igangværende konflikt, herunder i form af overfald, kidnapninger, car jackings o.lign.  Rejsende opfordres til ikke at færdes i øde områder eller bevæge sig rundt efter mørkets frembrud.

Andre risikoforhold

Homoseksuel aktivitet er strafbar.

Besiddelse af enhver form for narkotika - også i små mængder - straffes hårdt og kan i grove tilfælde, f.eks. ved smugleri, medføre fængsel på livstid eller dødsstraf.

Besiddelse af tryksager eller andet materiale om følsomme emner i regionen vil kunne skabe problemer i forbindelse med grænsepassage.

Særlige indrejseforhold

Danskere med opholdstilladelse i Syrien bør være opmærksomme på, at der ved udrejse af landet er krav om, at man skal være i besiddelse af et exit-visum i sit pas.

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Syrien, hvis Syrien modsætter sig det. Personer af syrisk, irakisk eller palæstinensisk afstamning oprindelse, der agter at rejse til Syrien, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de syriske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Indrejse i Syrien vil blive nægtet, såfremt der er israelske stempler i passet eller stempler fra grænseovergange til Israel. Der er ligeledes eksempler på, at personer der er født i Israel eller i de palæstinensiske områder er nægtet indrejse.

Rejsende bør altid bære deres pas på sig og opbevare en kopi af de første sider i passet samt siden med det syriske visum i tilfælde af passets bortkomst.

Man bør være opmærksom på, at internationale kreditkort ikke kan benyttes som hverken betalings- eller hævekort i Syrien.

Rejsende der medbringer kontantbeløb, som efter sikkerhedsmyndighedernes vurdering anses for at være uforholdsmæssigt store i forhold til rejsens varighed, formål mv. må påregne at skulle redegøre herfor. Der er eksempler på, at indrejse er blevet nægtet som følge af store kontantbeløb.

For journalister og pressefotografer, der rejser til Syrien i arbejdsøjemed, kræver de syriske myndigheder, at der på forhånd søges om journalistvisum på den syriske ambassade i Stockholm. Selv om formålet med opholdet er helt privat og ikke er journalistisk/arbejdsmæssigt, kan journalister og pressefotografer erfaringsmæssigt møde problemer ved indrejsekontrollen, herunder nægtelse af indrejse, såfremt de syriske myndigheder ved indrejsekontrollen bliver bekendt med de rejsendes tilknytning til medieverdenen, og de pågældende ikke er i besiddelse af et journalistvisum.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Syrien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Syrien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Læs mere om reglerne på vores side om rejseforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Syrien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten. Danskere i Syrien, som har registreret deres ophold på Danskerlisten, og som forlader landet på grund af den nuværende situation eller af andre årsager, bedes opdatere deres registrering.

Kort over Syrien

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning