[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Tyrkiet

Gyldig: 27.05.2016Senest redigeret  04.05.2016

Rejsevejledningen for Tyrkiet er senest opdateret den 4. maj 2016 med oplysning om, at truslen mod turistmål er væsentligt øget i løbet af 2016. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Der er en høj risiko for terrorangreb i Tyrkiet. Konflikterne i hhv. Syrien og Irak samt konflikten mellem kurdiske militante grupper og tyrkiske sikkerhedsstyrker har skærpet sikkerhedssituationen i Tyrkiet. Samtidig er truslen mod turistmål øget væsentligt i løbet af 2016.

Terrorangreb i Tyrkiet har indtil videre primært været rettet mod tyrkisk militær og politi eller politiske forsamlinger og demonstrationer. Der har dog tillige været angreb rettet mod vesterlændinge, herunder turister. Det seneste større angreb fandt sted den 19. marts 2016 i det centrale Istanbul.

Det er vigtigt, at rejsende holder sig på sikker afstand af alle politiske forsamlinger og demonstrationer. Så vidt muligt bør man også undgå eller minimere opholdet på steder, hvor mange mennesker samles, som for eksempel indkøbscentre, undergrundsbaner, turistattraktioner, turiststrøg og lignende steder. Rejsende opfordres også at holde sig orienteret om den aktuelle situation gennem medierne og rejsebureauer samt til at følge myndighedernes anvisninger.

Alle rejser og ophold inden for en radius af 10 km fra Tyrkiets grænse mod Syrien og Irak frarådes. I det øvrige grænseområde til Syrien og Irak frarådes ikke-nødvendige rejser og ophold. Også i hovedbyerne i det sydøstlige Tyrkiet bør man udvise stor forsigtighed, ligesom man kun bør benytte hovedfærdselsårerne og kun bevæge sig uden for hovedbyerne i dagtimerne og aldrig alene. I det østlige Tyrkiet bør rejsende generelt udvise stor forsigtighed og undgå at opholde sig i nærheden af politistationer, militærinstallationer og større offentlige bygninger.

Der bør generelt udvises stor forsigtighed i forbindelse med rejser og ophold ved den tyrkiske grænse mod Syrien og Irak pga. terroraktivitet, bombeeksplosioner, kamphandlinger ved grænsen samt risiko for bortførelser enten med henblik på pengeafpresning eller med politiske mål for øje.

Det bør dog understreges, at danske rejsende i almindelighed har et problemfrit ophold i Tyrkiet.

Risikoen for tyveri og røveri er generelt lav, men dog stigende i de større byer som f.eks. Istanbul og Izmir. Risikoen for trafikulykker er væsentlig højere end i Danmark.

Der rapporteres af og til om overgreb af seksuel karakter i turistområderne ved kysten, ligesom tricktyverier, eksempelvis af kreditkort, kan forekomme.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en høj risiko for terrorangreb i Tyrkiet. Konflikterne i hhv. Syrien og Irak samt konflikten mellem kurdiske militante grupper og tyrkiske sikkerhedsstyrker har skærpet sikkerhedssituationen i Tyrkiet. Samtidig er truslen mod turistmål øget væsentligt i løbet af 2016.

Terrorangreb i Tyrkiet har primært været rettet mod tyrkisk militær og politi eller politiske forsamlinger og demonstrationer. Der har dog tillige været angreb rettet mod vesterlændinge, herunder turister. Flere forsøg på angreb må forventes, herunder mod turistmål.

Der har i 2016 været flere store terrorangreb i Tyrkiet. Den 19. marts 2016 bragte en selvmordsbomber en bombe til sprængning på den centrale Istiklal-gade i Istanbul. Den 13. marts 2016 blev Ankara ramt af et terroranslag i den centrale bydel Kizilay, hvor en bilbombe blev bragt til sprængning. Terroranslaget ramte en stor gruppe civile, som ventede ved et busstopsted. Den 17. februar 2016 fandt en eksplosion sted i det centrale Ankara. Den 12. januar 2016 fandt et terrorangreb sted på Sultanahmet Pladsen i Istanbul. 

Terrorrisikoen må antages at være størst, hvor større menneskemængder er samlet, f.eks. indkøbscentre, minibusser (Dolmus), undergrundsbaner og basarer samt ved større turistattraktioner, livlige turiststrøg og andre lokaliteter, hvor vesterlændinge opholder sig. Danskere opfordres til at undgå eller minimere ophold på steder, hvor mange mennesker er samlet samt til at udvise forsigtighed og til at følge de lokale myndigheders anvisninger.

Der finder jævnligt demonstrationer sted, specielt i de større byer i Tyrkiet, og der er risiko for, at demonstrationer vil kunne udvikle sig voldeligt. Politiet anvender ofte tåregas og vandkanoner mod demonstranter.

Det er vigtigt, at rejsende holder sig på sikker afstand af alle politiske forsamlinger og demonstrationer. Rejsende rådes endvidere til at holde sig orienteret om den aktuelle situation gennem medierne og rejsebureauer samt til at følge myndighedernes anvisninger.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

 

Særlige geografiske risikoområder

Alle rejser og ophold inden for en radius af 10 km fra Tyrkiets grænse mod Syrien og Irak frarådes. I det øvrige grænseområde til Syrien og Irak frarådes ikke-nødvendige rejser og ophold. Også i hovedbyerne i det sydøstlige Tyrkiet bør man udvise stor forsigtighed, ligesom man kun bør benytte hovedfærdselsårerne og kun bevæge sig uden for hovedbyerne i dagtimerne og aldrig alene. I det østlige Tyrkiet bør rejsende ligeledes udvise stor forsigtighed og undgå at opholde sig i nærheden af politistationer, militærinstallationer og større offentlige bygninger.

Der bør generelt udvises stor forsigtighed i forbindelse med rejser og ophold ved den tyrkiske grænse mod Syrien og Irak pga. terroraktivitet, bombeeksplosioner, kamphandlinger ved grænsen samt risiko for bortførelser enten med henblik på pengeafpresning eller med politiske mål for øje. I grænseområdet opholder der sig endvidere adskillige tusinde syriske flygtninge, de fleste i flygtningelejre.

Rejsende bør være opmærksomme på, at de tyrkiske myndigheder fra tid til anden erklærer områder, primært i det østlige Tyrkiet, for sikkerhedszoner. Således vil der ikke være adgang til områderne. Varigheden af lukningen af de berørte områder varierer, og man bør holde sig orienteret via lokale kontakter.

Kriminalitet

Danske rejsende har i almindelighed et problemfrit ophold i Tyrkiet. Risikoen for tyveri og røveri er generelt lav, men dog stigende i de større byer som f.eks. Istanbul og Izmir. Man bør her udvise forsigtighed og ikke tage imod mad eller drikke fra fremmede, da det kan indeholde bedøvelsesmidler. Der rapporteres af og til om overgreb af seksuel karakter i turistområderne ved kysten, ligesom tricktyverier eksempelvis af kreditkort, kan forekomme.

Transport

Alvorlige trafikuheld forekommer ofte i Tyrkiet, og kørsel betragtes i særdeleshed som risikofyldt. Kørsel om natten på mindre veje uden for de større byer bør undgås.

Andre risikoforhold

Tyrkiet er beliggende i aktive jordskælvszoner, og der forekommer jævnligt jordskælv. Jordskælvene har gennem tiden forårsaget mange omkomne og sårede samt stor materiel skade. Seneste store skælv har ramt Van-provinsen i det østlige Tyrkiet (7,2 på Richterskalaen) og Mugla ved Tyrkiets vestlige Middelhavskyst (6,0 på Richterskalaen).

Homoseksualitet er ikke ulovligt i Tyrkiet, men tabubelagt, hvorfor forsigtighed i det offentlige rum tilrådes.

Indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Tyrkiet, hvis Tyrkiet modsætter sig det. Personer af tyrkisk oprindelse, der agter at rejse til Tyrkiet, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de tyrkiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Se afsnittet "Pas og visum" på Udenrigsministeriets hjemmeside om gyldigheden af pas ved indrejse til Tyrkiet, visumpligt for indehavere af fremmedpas m.v.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Tyrkiet er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Tyrkiet opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Tyrkiet, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten

Kort over Tyrkiet

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning