[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Tyrkiet

Gyldig: 07.12.2016Senest redigeret  11.11.2016
Rejsevejledningen for Tyrkiet er senest opdateret den 11. november  2016 med redaktionelle ændringer. Sikkerhedsniveauet er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Den 3. oktober 2016 forlængede det tyrkiske parlament den i juli måned indførte undtagelsestilstand, hvor der bl.a. gives øgede beføjelser til landets guvernører over militær og politi. Rejsende bør altid have pas eller id-kort på sig, når de bevæger sig uden for deres hotel eller bolig, da politiet har ret til at foretage identitetskontrol af alle. Det er meget vigtigt, at rejsende følger myndighedernes anvisninger. Undtagelsestilstanden er foreløbig gyldig indtil den 17. januar 2017.

Undtagelsestilstanden indførtes som reaktion på det mislykkede militærkup natten mellem den 15. og 16. juli, der var koncentreret i Ankara og Istanbul. Ifølge officielle oplysninger døde ca. 265, og ca. 1.400 blev såret under kupforsøget. Turistdestinationerne ved kysten var ikke væsentligt påvirket af kupforsøget. Kupforsøget har skærpet konfrontationerne mellem forskellige sociale og religiøse grupper i samfundet, med større risiko for spændinger og sammenstød mellem disse til følge. Det er derfor vigtigt, at rejsende udviser agtpågivenhed og holder sig på sikker afstand af større forsamlinger, politiske demonstrationer m.v. Der er en stor risiko for terrorangreb i Tyrkiet, herunder mod turister og andre rejsende. Konflikterne i hhv. Syrien og Irak samt konflikten mellem kurdiske militante grupper og tyrkiske sikkerhedsstyrker har skærpet sikkerhedssituationen i Tyrkiet. Samtidig er truslen mod turistmål øget væsentligt i løbet af 2016.

Terrorangreb i Tyrkiet har indtil videre primært været rettet mod tyrkisk militær og politi eller politiske forsamlinger og demonstrationer. Der har dog tillige været angreb rettet mod civile mål og vesterlændinge, herunder turister. Det seneste større angreb fandt sted den 28. juni 2016 i Atatürk-lufthavn i Istanbul. Danskere i Tyrkiet opfordres til at udvise agtpågivenhed, holde sig opdateret via lokale og internationale medier samt følge de lokale myndigheders anvisninger.

Det er vigtigt, at rejsende holder sig på sikker afstand af alle politiske forsamlinger og demonstrationer. Så vidt muligt bør man også undgå eller minimere opholdet på steder, hvor mange mennesker samles, som for eksempel indkøbscentre, undergrundsbaner, turistattraktioner, turiststrøg og lignende steder. Rejsende opfordres også at holde sig orienteret om den aktuelle situation gennem medierne og rejsebureauer samt til at følge myndighedernes anvisninger.

Alle rejser og ophold inden for en radius af 10 km fra Tyrkiets grænse mod Syrien og Irak frarådes. Endvidere frarådes ikke-nødvendige rejser og ophold i det øvrige grænseområde til Syrien og Irak, dvs. provinserne Hatay, Kilis, Gaziantep, Sanilurfa, Mardin, Sirnak og Hakkari, samt følgende provinser i det sydøstlige og østlige Tyrkiet: Igdir, Agri, Van, Tunceli, Bingöl, Diyarbakir og Siirt. Også i hovedbyerne i det sydøstlige Tyrkiet bør man udvise stor forsigtighed, ligesom man kun bør benytte hovedfærdselsårerne og kun bevæge sig uden for hovedbyerne i dagtimerne og aldrig alene. I det østlige Tyrkiet bør rejsende generelt udvise stor forsigtighed og undgå at opholde sig i nærheden af politistationer, militærinstallationer og større offentlige bygninger.

Der bør generelt udvises stor forsigtighed i forbindelse med rejser og ophold ved den tyrkiske grænse mod Syrien og Irak pga. terroraktivitet, bombeeksplosioner, kamphandlinger ved grænsen samt risiko for bortførelser enten med henblik på pengeafpresning eller med politiske mål for øje.

Det bør dog understreges, at danske rejsende i almindelighed har et problemfrit ophold i Tyrkiet.

Risikoen for tyveri og røveri er generelt lav, men dog stigende i de større byer som f.eks. Istanbul og Izmir. Risikoen for trafikulykker er væsentlig højere end i Danmark.

Der rapporteres af og til om overgreb af seksuel karakter i turistområderne ved kysten, ligesom tricktyverier, eksempelvis af kreditkort, kan forekomme.

Sikkerhed og terrorrisiko

Den 3. oktober 2016 forlængede det tyrkiske parlament den i juli måned indførte  undtagelsestilstand, hvor der bl.a. gives øgede beføjelser til landets guvernører over militær og politi. Rejsende bør altid have pas eller id-kort på sig, når de bevæger sig uden for deres hotel eller bolig, da politiet har ret til at foretage identitetskontrol af alle. Det er meget vigtigt, at rejsende følger myndighedernes anvisninger. Undtagelsestilstanden er foreløbig gyldig indtil den 17. januar 2017.

Undtagelsestilstanden indføres som reaktion på det mislykkede militærkup natten mellem den 15. og 16. juli, der var koncentreret i Ankara og Istanbul. Ifølge officielle oplysninger døde ca. 265, og ca. 1.400 blev såret under kupforsøget. Turistdestinationerne ved kysten var ikke væsentligt påvirket af kupforsøget. Kupforsøget har skærpet konfrontationerne mellem forskellige sociale og religiøse grupper i samfundet, med større risiko for spændinger og sammenstød mellem disse til følge. Det er derfor vigtigt, at rejsende udviser agtpågivenhed og holder sig på sikker afstand af større forsamlinger, politiske demonstrationer m.v.

Der er en stor risiko for terrorangreb i Tyrkiet, herunder mod turister og andre rejsende. Konflikterne i hhv. Syrien og Irak samt konflikten mellem kurdiske militante grupper og tyrkiske sikkerhedsstyrker har skærpet sikkerhedssituationen i Tyrkiet. Samtidig er truslen mod turistmål øget væsentligt i løbet af 2016.

Terrorangreb i Tyrkiet har primært været rettet mod tyrkisk militær og politi eller politiske forsamlinger og demonstrationer. Der har dog tillige været angreb rettet mod civile mål og vesterlændinge, herunder turister. Der har den 14. oktober 2016 fundet et raketangreb sted 42 km syd for Antalya by. Der er ingen tilskadekomne. Flere forsøg på angreb må forventes, herunder mod turistmål.

Der har i 2016 været flere store terrorangreb i Tyrkiet. Den 28. juni 2016 fandt et angreb sted mod Atatürk-lufthavn i Istanbul, hvor over 40 personer omkom og flere hundrede blev sårede. Den 7. juni 2016 fandt en eksplosion sted nær Vezneciler metrostationen i Beyazit kvarteret i Fatih distriktet i Istanbul. Den 19. marts 2016 bragte en selvmordsbomber en bombe til sprængning på den centrale Istiklal-gade i Istanbul. Den 13. marts 2016 blev Ankara ramt af et terroranslag i den centrale bydel Kizilay, hvor en bilbombe blev bragt til sprængning. Terroranslaget ramte en stor gruppe civile, som ventede ved et busstopsted. Den 17. februar 2016 fandt en eksplosion sted i det centrale Ankara. Den 12. januar 2016 fandt et terrorangreb sted på Sultanahmet Pladsen i Istanbul. 

Terrorrisikoen må antages at være størst, hvor større menneskemængder er samlet, f.eks. indkøbscentre, minibusser (Dolmus), trafikknudepunkter, undergrundsbaner og basarer samt ved større turistattraktioner, livlige turiststrøg og andre lokaliteter, hvor vesterlændinge opholder sig. Danskere opfordres til at undgå eller minimere ophold på steder, hvor mange mennesker er samlet samt til at udvise forsigtighed og til at følge de lokale myndigheders anvisninger.

Der finder jævnligt demonstrationer sted, specielt i de større byer i Tyrkiet, og der er risiko for, at demonstrationer vil kunne udvikle sig voldeligt. Politiet anvender ofte tåregas og vandkanoner mod demonstranter.

Det er vigtigt, at rejsende holder sig på sikker afstand af alle politiske forsamlinger og demonstrationer. Rejsende rådes endvidere til at holde sig orienteret om den aktuelle situation gennem medierne og rejsebureauer samt til at følge myndighedernes anvisninger.

PET´s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Særlige geografiske risikoområder

Alle rejser og ophold inden for en radius af 10 km fra Tyrkiets grænse mod Syrien og Irak frarådes. Endvidere frarådes ikke-nødvendige rejser og ophold i det øvrige grænseområde til Syrien og Irak, dvs. provinserne Hatay, Kilis, Gaziantep, Sanilurfa, Mardin, Sirnak og Hakkari, samt følgende provinser i det sydøstlige og østlige Tyrkiet: Igdir, Agri, Van, Tunceli, Bingöl, Diyarbakir og Siirt. Også i hovedbyerne i det sydøstlige Tyrkiet bør man udvise stor forsigtighed, ligesom man kun bør benytte hovedfærdselsårerne og kun bevæge sig uden for hovedbyerne i dagtimerne og aldrig alene. I det østlige Tyrkiet bør rejsende ligeledes udvise stor forsigtighed og undgå at opholde sig i nærheden af politistationer, militærinstallationer og større offentlige bygninger.

Der bør generelt udvises stor forsigtighed i forbindelse med rejser og ophold ved den tyrkiske grænse mod Syrien og Irak pga. terroraktivitet, bombeeksplosioner, kamphandlinger ved grænsen samt risiko for bortførelser enten med henblik på pengeafpresning eller med politiske mål for øje. I grænseområdet opholder der sig endvidere adskillige tusinde syriske flygtninge, de fleste i flygtningelejre.

Rejsende bør være opmærksomme på, at de tyrkiske myndigheder fra tid til anden erklærer områder, primært i det østlige Tyrkiet, for sikkerhedszoner. Således vil der ikke være adgang til områderne. Varigheden af lukningen af de berørte områder varierer, og man bør holde sig orienteret via lokale kontakter.

Kriminalitet

Danske rejsende har i almindelighed et problemfrit ophold i Tyrkiet. Risikoen for tyveri og røveri er generelt lav, men dog stigende i de større byer som f.eks. Istanbul og Izmir. Man bør her udvise forsigtighed og ikke tage imod mad eller drikke fra fremmede, da det kan indeholde bedøvelsesmidler. Der rapporteres af og til om overgreb af seksuel karakter i turistområderne ved kysten, ligesom tricktyverier eksempelvis af kreditkort, kan forekomme.

Transport

Alvorlige trafikuheld forekommer ofte i Tyrkiet, og kørsel betragtes i særdeleshed som risikofyldt. Kørsel om natten på mindre veje uden for de større byer bør undgås.

Andre risikoforhold

Tyrkiet er beliggende i aktive jordskælvszoner, og der forekommer jævnligt jordskælv. Jordskælvene har gennem tiden forårsaget mange omkomne og sårede samt stor materiel skade. Seneste store skælv har ramt Van-provinsen i det østlige Tyrkiet (7,2 på Richterskalaen) og Mugla ved Tyrkiets vestlige Middelhavskyst (6,0 på Richterskalaen).

Homoseksualitet er ikke ulovligt i Tyrkiet, men tabubelagt, hvorfor forsigtighed i det offentlige rum tilrådes.

Indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Tyrkiet, hvis Tyrkiet modsætter sig det. Personer af tyrkisk oprindelse, der agter at rejse til Tyrkiet, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de tyrkiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Se afsnittet "Pas og visum" på Udenrigsministeriets hjemmeside om gyldigheden af pas ved indrejse til Tyrkiet, visumpligt for indehavere af fremmedpas m.v.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Tyrkiet er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Tyrkiet opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Tyrkiet, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Tyrkiet

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning