[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Ukraine

Gyldig: 08.12.2016Senest redigeret  08.11.2016
Rejsevejledningen for Ukraine er senest opdateret den 8. november 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en lille risiko for terrorangreb i Ukraine, herunder mod turister og andre rejsende.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Krim-halvøen og til regionerne Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine.

Danskere, som opholder sig i Ukraine, bør holde sig opdateret om udviklingen i landet via lokale (f.eks. www.kyivpost.com) og internationale medier samt ambassadens hjemmeside. Danskere opfordres generelt til at udvise forsigtighed samt undgå større menneskesamlinger og demonstrationer.

I de områder, der i øjeblikket ikke er under ukrainsk kontrol, er mulighederne for at yde konsulær bistand yderst begrænsede.

Danskere, der opholder sig i Ukraine, opfordres til at registrere sig på Danskerlisten. Registrér dig på Danskerlisten her.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Ukraine, herunder mod turister og andre rejsende.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Krim-halvøen, som de facto er under russisk kontrol. Ruslands ulovlige annektering af Krim anerkendes ikke af Danmark.

Der er ikke længere fly- eller togforbindelse til Krim-halvøen fra det ukrainske fastland. Mellem fastlandet og halvøen er der i dag etableret en administrativ grænse med ukrainsk og russisk grænsekontrol.

Udlændinges ind- og udrejse til og fra Krim-halvøen skal ifølge ukrainsk lovgivning ske fra fastlandssiden og med bemyndigelse fra de ukrainske myndigheder. Manglende bemyndigelse straffes med bøde, fængsel, udvisning eller indrejseforbud til/fra Ukraine.

Udenrigsministeriet fraråder desuden alle rejser til  regionerne Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine, hvor en væbnet konflikt har stået på siden foråret 2014. Våbenhvilen, som blev aftalt i Minsk den 5. september 2014 og genforhandlet den 12. februar 2015, har betydet at frontlinjen i store træk  ikke har rykket sig siden september 2015, men der finder fortsat sporadiske kampe sted langs hele kontaktlinjen(linjen mellem ukrainsk og separatistkontrolleret område) og situationen er anspændt. Også her gælder det, at krydsning af kontaktlinjen kræver tilladelse fra de ukrainske myndigheder.

Danskere, som beslutter at rejse til regioner, der grænser op til regionerne Donetsk og Luhansk, eller som allerede befinder sig i området f.eks. i forbindelse med forretningsrejser, opfordres til at udvise forsigtighed og til selv og via samarbejdspartnere at sørge for den nødvendige personlige sikkerhed.

Sikkerhedstruslen er fortsat geografisk begrænset til Donetsk og Luhansk regionerne. Sikkerhedsincidenter kan dog ikke udelukkes i andre dele af Ukraine, hvor bombeattentater har fundet sted i Kharkiv, Odessa og Kiev. De fleste er sket om natten eller tidligt om morgenen og har været rettet mod ukrainske regeringsinstitutioner, sikkerhedstjenesten, journalister eller organisationer, som støtter de ukrainske tropper og russiske banker.

I de områder, der i øjeblikket ikke er under ukrainsk kontrol, er mulighederne for at yde konsulær bistand yderst begrænsede.

Ukraine har gennemgået betydelige politiske omvæltninger siden Maidan opstanden i 2014, og situationen kan udvikle sig hurtigt. Danskere, som opholder sig i Ukraine, bør derfor holde sig opdateret om udviklingen i landet via lokale (f.eks. www.kyivpost.com) og internationale medier samt ambassadens hjemmeside. Danskere opfordres generelt til at udvise forsigtighed samt holde afstand til større menneskesamlinger og demonstrationer.

 

Andre risikoforhold

Homoseksualitet er lovligt i Ukraine. Homoseksuel adfærd i offentligheden kan dog tiltrække negativ opmærksomhed.

Der har i de senere år været tilfælde af etnisk motiverede overfald. Danskere med anden etnisk baggrund bør være opmærksomme herpå.

Kriminalitet

Der er sket en vis stigning i kriminaliteten i Ukraine i de seneste år. Den økonomiske krise har medført, at befolkningen er blevet fattigere, samtidig med at den væbnede konflikt i Østukraine har forårsaget at mange er blevet internt fordrevne, og har mistet deres livsgrundlag.

Rejsende i Ukraine bør udvise forsigtighed under færdsel især efter mørkets frembrud og i øde områder. Man anbefales at sikre sig forsvarlig opbevaring af personlige papirer, penge og, kreditkort, værdigenstande mv. under færdsel i områder med mange mennesker, herunder lufthavne, banegårde, indkøbssteder, i metroen, tog eller på busser. Der er en stigning i antallet af tyverier fra biler og af biler.

Det er nødvendigt at være ekstra opmærksom på bedrageri og tricktyveri. Eksempler på dette kan være kopiering af hævekortets oplysninger i hæveautomater eller registrering af koder og andre oplysninger ved brug af offentligt tilgængelige trådløse netværk. Der advares mod at samle penge eller punge op, som ligger på jorden. Det kan være indledningen til en diskussion med beskyldninger om at have stjålet, under hvilken der er risiko for selv at blive bestjålet.

Besiddelse og videresalg af narkotika straffes hårdt i Ukraine.

Særlige indrejseforhold

Ukraine anerkender ikke dobbelt statsborgerskab. Ifølge folkerettens regler kan danskere med ukrainsk dobbelt statsborgerskab derfor normalt ikke påberåbe sig Danmarks beskyttelse over for Ukraine, hvis Ukraine modsætter sig dette. Personer af ukrainsk oprindelse, der agter at rejse til Ukraine, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de ukrainske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Ukraine er ikke dækket af hverken det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Ukraine, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Rejsende til Ukraine bør være opmærksomme på information fra Statens Serum Institut om risiko for smitsomme sygdomme i Ukraine.


Yderligere råd og vejledning om vaccinationer og sygdomsforhold skal rettes til Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen.

Registrer dig på danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Ukraine, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten. Registreringen er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten her

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Ukraine

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Vælg rejsevejledning