Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Vietnam

Gyldig: 21.05.2018Senest redigeret  07.02.2018
Rejsevejledningen for Vietnam er senest opdateret den 21. februar med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en lille risiko for terrorangreb i herunder, herunder mod turister og andre rejsende. Trafikken udgør den største trussel for rejsende til landet. Vietnam har tropisk monsunklima med store variationer fra nord til syd. Der er tropiske storme og tyfoner, ligesom voldsomme regnskyl forekommer med efterfølgende oversvømmelser og jordskred i regntiden.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Vietnam, herunder mod turister og andre rejsende

Langt de fleste rejsende har et problemfrit ophold i landet, dog skal man som rejsende være opmærksom på, at sikkerhedsstandarder i Vietnam kan være meget anderledes end i Europa, og at man som rejsende ofte selv er ansvarlig for egen sikkerhed (se også nedenfor under Transport).

Kriminalitet

Risikoen for kriminalitet i Vietnam er generelt ikke høj, men man bør udvise forsigtighed i forhold til taske- og tricktyverier. Forbi-kørende motorcyklisters tyveri af tasker og mobiltelefon på åben gade er relativt udbredt. Der er eksempler på, at turister har følt sig udsat for afpresning i form af hasardspil i private hjem eller i forbindelse med besøg på karaokebar.  Der har været enkelte overfald på udlændinge og det anbefales derfor, at man ikke opholder sig på mennesketomme steder sent om aftenen eller tidlig morgen.

Transport

En væsentlig risikofaktor i Vietnam er trafikken, som er kaotisk og kan synes helt uden regler og system. Vietnam har et af de højeste antal dødsfald i trafikken pr. indbygger i verden, og rejsende bør derfor udvise særlig forsigtighed i trafikken. Mange trafikuheld involverer motorcyklister. Når man som fodgænger krydser gaden, bør man gå i jævnt tempo og undgå bratte opbremsninger eller løb.

Man bør altid kontrollere standarden på køretøjer, sikkerheden på hoteller og guest houses, især flugtruter ved brand. Hertil kommer sikkerheden ved arrangerede udflugter med turistbureauer eller med turbåde langs Vietnams kyster. Der har været flere alvorlige ulykker i kystområderne som har involveret turistbåde, for eksempel i Halong Bay, som er et meget populært rejsemål i det nordøstlige Vietnam. Man bør sikre sig gennem sin rejseleder eller -arrangør, at den pågældende båd opfylder de nødvendige sikkerhedskrav, inden man påbegynder turen.

Al kørsel om natten uden for storbyerne bør undgås, men hvis man alligevel vælger at køre, bør der udvises særlig forsigtighed. Især uden for byerne er vejene i dårlig stand og en medvirkende årsag til trafikulykker. Vejenes belysning er mangelfuld, og skiltningen er minimal. Mange køretøjer kører uden lys.

Danske kørekort er ikke gyldige i Vietnam, men Internationalt kørekort er. Såfremt man fører bil, motorcykel eller knallert/scooter større end 50cc uden gyldigt kørekort, risikerer man bøder og/eller fængsling. Læs mere om erhvervelse af vietnamesisk kørekort på ambassadens hjemmeside. Man bør altid tegne en egen ansvarsforsikring ved benyttelse af motorkøretøjer.

Den lange regntid fra maj til november, og de hyppige tyfoner, som rammer Vietnam, forårsager jordskred og oversvømmelser på togskinner og veje, hvilket kan resultere i forstyrrelser i både tog- og vejtrafikken. Også flytrafikken kan være berørt.

Andre risikoforhold

Vietnam har tropisk monsunklima med store klimaforskelle mellem nord og syd. Vietnams regntid strækker sig fra maj til november, hvor vandstanden i floderne stiger, og store oversvømmelser forekommer. Vietnams kyststrækninger bliver i samme periode ramt af mange og kraftfulde storme og tyfoner. Stormene kulminerer normalt i perioden fra september til november, hvor især den centrale del af Vietnam rammes hårdt. Stormene og tyfonerne kan medføre oversvømmelser og jordskred.

Rejsende, som opholder sig i Vietnam i regntiden, bør holde sig orienteret om vejrforholdene og planlægge deres rejseaktiviteter derefter.

Rejsende, som opholder sig i eller er på vej til områder, der er ramt af tunge regnskyl eller tropisk stormvejr, opfordres til at udvise forsigtighed, at holde sig opdaterede om udviklingen i området via nyhedsmedier (f.eks. hjemmesiden Tropical Storm Risk) og følge de lokale myndigheders anvisninger. Læs mere om naturkatastrofer her.

Rejsende skal være opmærksomme på, at enhver form for besiddelse af narkotika straffes hårdt og kan medføre dødsstraf.

Rejsende må ikke opholde sig nær militære områder og i visse grænseområder. Der skal udvises forsigtighed i områder, hvor krigshandlinger tidligere har fundet sted, hvor der ofte er en stor koncentration af landminer og ueksploderet ammunition.

Rejsende bør udvise høflig og respektfuld adfærd over for myndighedspersoner.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Vietnam, hvis Vietnam modsætter sig det. Personer af vietnamesisk oprindelse, der agter at rejse til Vietnam, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de vietnamesiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Når man indrejser i Vietnam, får man et stempel i passet, som angiver udrejsedatoen. Denne dato afhænger af, om man indrejser med visumfrihed (max. 15 dage), eller om man indrejser med et visum (visummets udløbsdato). Det hænder, at det udstedte visum ikke er i overensstemmelse med det tidsrum eller det antal dage, der er søgt om,  eller at lufthavnspolitiet stempler en forkert udrejsedato. Det anbefales derfor, at visum og stempler tjekkes nøje og bliver rettet i tide. Selv om det er de vietnamesiske myndigheder, der har begået fejlen, vil der i givet fald skulle søges om nyt visum hos Immigration Department efter ankomsten, og det tager tid og koster penge.

Danske statsborgere er fritaget for visum i op til 15 dage, hvis følgende 3 betingelser er overholdt: 1) Passet skal være gyldigt 6 måneder fra indrejsedato. 2) Gyldig returbillet/dokumentation for udrejse inden for de 15 dage fra indrejsedatoen. 3) Der skal være gået minimum 30 dage siden udrejsen fra et eventuelt tidligere visumfrit ophold. (Ønskes genindrejse tidligere end 30 dage fra et eventuelt tidligere visumfrit ophold, skal der søges om visum). På Udenrigsministeriets hjemmeside findes flere oplysninger om visumreglerne til Vietnam.

I Vietnam skal man aflevere sit pas, når man tjekker ind på et hotel, for at hotellet kan registrere gæster hos det lokale politi. Det tilrådes, at man altid bærer en kopi af sit pas på sig.

De mest gængse kreditkort accepteres i de fleste større byer på hoteller og restauranter. Alt efter rejserute kan man medbringe valuta i relevant omfang. Der findes også pengeautomater i de større byer.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Vietnam er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Vietnam opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI)eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Vietnam, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside

Kort over Vietnam

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning