[Skip to Content]
 
""
Abonnér

Rejsevejledning - Yemen

Gyldig: 26.05.2016Senest redigeret  02.02.2016
Rejsevejledningen for Yemen er senest opdateret den 2. februar 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Alle rejser til Yemen frarådes og danskere i Yemen opfordres til at forlade landet.

En Saudi-ledet militærkoalition bestående af en række arabiske lande har siden 27. marts 2015 gennemført militære luft- og landoperationer i Yemen rettet mod Houthi-bevægelsens styrker og styrker loyale overfor tidligere præsident Ali Abdullah Saleh. De militære operationer retter sig mod mål i de fleste af landets provinser.

Ud over koalitionens militære operationer i Yemen, er der, som følge af den politiske situation i regionen og i Yemen,  fortsat  en stor risiko for uroligheder, der kan føre til væbnede sammenstød mellem landets forskellige politiske grupperinger, herunder stammerelaterede voldelige opgør. Det anbefales, at man holder sig helt væk fra områder og pladser, hvor grupper af mennesker samles til offentlige protester og demonstrationer.

Der er en høj risiko for terrorangreb overalt i Yemen, hvor terrorgrupper som Al-Qaeda (AQAP) og i stigende grad også såkaldt Islamisk Stat (IS) opretholder et højt aktivitetsniveau. Endvidere er der en meget høj risiko for bortførelser af vestlige statsborgere. Det bemærkes, at der i de seneste år har været et nævneværdigt højt antal bortførelser og forsøg derpå særligt af vesterlændinge, herunder blandt andre nødhjælpsarbejdere, studerende og diplomater. På grund af det skærpede fokus på Danmark kan danske statsborgere være særligt udsatte.

Danskere, som på trods af anbefalingerne i denne rejsevejledning, beslutter sig for enten at rejse til Yemen eller at fortsætte deres igangværende ophold, opfordres til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med opholdet.

Sikkerhed og terrorrisiko

Alle rejser til Yemen frarådes og danskere i Yemen opfordres til at forlade landet.

Risikoen ved ophold i Yemen er stærkt forøget siden den Saudi-ledet militære koalition blev iværksat den 27. marts 2015. Koalitionens militære luft- og landoperationer i Yemen er rettet mod Houthi-bevægelsens styrker og styrker loyale overfor tidligere præsident Ali Abdullah Saleh og angrebene er rettet mod mål i de fleste af landets provinser.

Danskere, som på trods af anbefalingerne i denne rejsevejledning, beslutter sig for enten at rejse til Yemen eller fortsætte deres igangværende ophold, opfordres til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med opholdet.

Det anbefales, at man holder sig helt væk fra områder, hvor kampe finder sted og derudover holder sig på lang afstand fra militære installationer af enhver art.

Mulighederne for konsulær bistand til danskere i Yemen er stærkt begrænsede.

Ud over koalitionens militære operationer i Yemen, er der, som følge af den politiske situation i regionen og i Yemen fortsat en stor risiko for civile uroligheder, der kan føre til væbnede sammenstød mellem landets forskellige politiske grupperinger, herunder stammerelaterede voldelige opgør. Det anbefales, at man holder sig helt væk fra områder og pladser, hvor grupper af mennesker samles til offentlige protester og demonstrationer. Derudover opfordres man til at følge mediernes dækning af den lokale og regionale situation.

Der er en høj risiko for terrorangreb i Yemen. Angreb med bomber og håndvåben på regeringsbygninger, moskeer og sikkerhedsmyndigheder sker jævnligt flere steder i landet. Endvidere er der en meget høj risiko for bortførelser af vestlige statsborgere overalt i landet, herunder i hovedstaden Sana’a. Vesterlændinge og vestlige interesser er særligt udsatte. Vesterlændinge har de seneste år været prioriterede mål for bortførelser.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center For Terroranalyse vurderer, at Danmarks bidrag til støtte for indsatsen i Irak "kan føre til en skærpet terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet fra militante islamister og deres tilhængere, men at et sådant bidrag ikke giver anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der fortsat er alvorlig."

Advarsel mod pirateri

Pirateri er en reel risiko for lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsen.

Kriminalitet

Den generelle kriminalitet i Yemen er lav også i hovedstaden og andre større byer. Det skal dog bemærkes, at de store antal håndvåben og mange mindre konflikter mellem f.eks. stammer og myndighederne har medført bortførelser af bl.a. vesterlændinge med henblik på afpresning af myndighederne, hvorfor  stor forsigtighed bør udvises.

Transport

Har man fået tilladelse til at rejse over land udenfor Sana´a skal man være opmærksom på, at det bjergrige terræn, dårligt vedligeholdte veje, gamle biler og ofte uforsvarlig kørsel gør, at transport over land er forbundet med stor risiko for færdselsuheld. Et stort antal byer er dækket af offentlig transport, hvor især bus og fly er de mest udbredte. Også på grund af komplicerede forsikringsmæssige og juridiske forhold vedrørende evt. ulykker, tilrådes det, at rejser foregår med offentlig transport eller i lejet bil med chauffør.

Andre risikoforhold

Al handel med, besiddelse og transport af narkotika straffes strengt. Strafferammen inkluderer dødsstraf.

Yemen opretholder principielt dødsstraf for homoseksuelle forhold. Yemen er et konservativt muslimsk samfund, hvor der generelt tages afstand fra homoseksuel adfærd.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Yemen er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der måtte rejse til eller opholder sig i Yemen opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

 

Registrér dig på Danskerlisten

Danmark har ingen ambassade i Yemen. Den danske ambassade er beliggende i Riyadh, Saudi Arabien. Borgerhenvendelser i akutte sager kan ske til ambassaden i Riyadh eller det honorære konsulat i Sana’a i Yemen.

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Yemen, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Kort over Yemen

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning