Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Zimbabwe

Gyldig: 19.01.2018Senest redigeret  29.11.2017
Vi har ikke nogen rejsevejledninger for dette land og henvise til andre landes rejsevejledninger.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resume

Der er en lille risiko for terrorangreb i Zimbabwe, herunder mod turister og andre rejsende.

Den sikkerhedsmæssige situation i Zimbabwe har de seneste år været stabil og relativ fredelig. Der er ikke umiddelbart optræk til, at situationen forværres. Dog kan det ikke udelukkes, at der pludselig kan opstå nye spændinger med vold og uro til følge.

Der kan forekomme demonstrationer. Rejsende opfordres til at holde sig på afstand af demonstrationer og større forsamlinger samt følge de lokale myndigheders eventuelle anvisninger, idet umiddelbart fredelige demonstrationer ved flere lejligheder har udviklet sig voldeligt.

Ved rejser til og ophold i Zimbabwe bør man indhente de nødvendige tilladelser og det rette visum i forhold til formålet med rejsen/opholdet. Manglende korrekt opholdsgrundlag er strafbart, herunder med fængsel og udvisning/indrejseforbud.

Pga. landets forværrede økonomiske situation er der meget begrænset mulighed for at hæve kontanter i landets hæveautomater med såvel nationale som internationale udenlandske kreditkort. Da muligheden for at betale med kreditkort ligeledes er begrænset, anbefales besøgende at medbringe tilstrækkeligt kontanter (USD) ved indrejse i landet. Grundet kontantkrisen er der skærpet fokus på mængden af kontanter, der bringes ud af landet. Det maksimale kontantbeløb, det er tilladt at bringe ud af landet, er 1000 USD per person.


Reserve Bank of Zimbabwe introducerede den 28. november 2016 såkaldte ”Bond Notes”, som skal fungere som lokal valuta parallelt med USD i ratioen 1:1. Der har forud for introduktionen været udtalt offentlig skepsis i forhold til at anvende bond notes. Læs mere i pressemeddelelsen fra Zimbabwes reservebank: http://www.rbz.co.zw/assets/press-statement-on-the-introduction-of-bond-notes.pdf.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Zimbabwe, herunder mod turister og andre rejsende.

Den sikkerhedsmæssige situation i Zimbabwe har de seneste år været stabil og relativ fredelig. Der er ikke umiddelbart optræk til, at situationen forværres. Dog kan det ikke udelukkes, at der pludselig kan opstå nye spændinger med vold og uro til følge.

Der kan forekomme demonstrationer. Rejsende opfordres til at holde sig på afstand af demonstrationer og større forsamlinger samt følge de lokale myndigheders eventuelle anvisninger, idet umiddelbart fredelige demonstrationer ved flere lejligheder har udviklet sig voldeligt.

Særlige geografiske områder

Der er forbud imod at fotografere i nærheden af de fleste offentlige bygninger, herunder især i hovedstaden Harare. Selvom om forbuddet sjældent er eksplicit skiltet, så håndhæves det konsekvent.

I visse områder i Marange i provinsen Manicaland er offentligheden forment adgang pga. diamantudvinding. Manglende efterlevelse af myndighedernes henstilling om ikke at opholde sig i et givent område kan have alvorlige konsekvenser, herunder fængsling.

Flere nationalparker i Zimbabwe er i praksis ikke længere operative, og har ikke været vedligeholdte gennem mange år. De er ofte ubemandede, svært fremkommelige, og forbindelse til mobilt netværk er begrænset. Rejser man til øde områder af landet, skal man derfor være særlig opmærksom på øget risiko for at strande uden mulighed for at komme i kontakt med omverdenen.

Kriminalitet

Kriminalitet forekommer i Zimbabwe i moderat omfang. Indbrud, røveri, lomme- og biltyveri finder dog jævnligt sted i byerne, særligt efter mørkets frembrud. Man bør være særlig opmærksom i Hararas lufthavn, og når man forlader banker og ATMs.

Efter mørkets frembrud bør man undgå at bevæge sig i ukendte områder samt at køre bil uden for byerne. Man bør ligeledes undgå at rejse rundt alene.

Transport

Dårligt vedligeholdte transportmidler og veje besværliggør trafikken mange steder i landet, og det tilrådes at udvise stor forsigtighed i trafikken.

Vejforholdene forværres i regnperioden fra november til februar. Der er mange trafikulykker, herunder meget ofte med store skader eller døden til følge.

Offentlig transport er upålidelig. Køretøjerne er overfyldte, ikke vedligeholdt og føres uforsvarligt.

Andre Risikoforhold

I Zimbabwe er der lovgivning omkring ”uanstændig opførsel”, hvilket de facto gør homoseksualitet ulovlig i landet.

Særlige indrejseforhold

Ved rejser til og ophold i Zimbabwe bør man indhente de nødvendige tilladelser og det rette visum i forhold til formålet med rejsen/opholdet, herunder efterleve indholdet af tilladelser og visum. Manglende korrekt opholdsgrundlag er strafbart, herunder med fængsel og udvisning/indrejseforbud.

Man bør være særlig opmærksom på, at man har de rette tilladelser, hvis man ønsker at arbejde med politiske emner eller ved civilsamfunds-organisationer, er studerende på feltarbejde i forbindelse med uddannelse eller opholder sig i landet med andre lignende formål. Alene det at opholde sig fysisk hos en NGO uden de rette tilladelser kan være strafbart. 

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke, ifølge folkerettens regler, påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Zimbabwe, hvis Zimbabwe modsætter sig det. Personer af zimbabwisk oprindelse, der agter at rejse til Zimbabwe, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de zimbabwiske myndigheder, som f.eks. ikke-afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Zimbabwe er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker.

Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Zimbabwe opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring. Det er dog ikke alle læger og klinikker, der godkender privat tegnede forsikringer, hvorfor det anbefales altid at være i besiddelse af kontanter nok til at dække udgifter til pludseligt opståede behov for lægebehandling.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Adgang til kvalificeret lægehjælp er begrænset, især uden for Harare. Akutte og alvorlige sygdomstilfælde vil kræve sygetransport – eventuelt til Sydafrika.

Registrer dig på danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Zimbabwe, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten .

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Zimbabwe

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejseklar

Rejsevejledning