Spring til indhold

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er risiko for terrorhandlinger hvor som helst i verden. Læs her om terrorrisikoen mod danskere og danske interesser i udlandet.

Udenrigsministeriet modtager løbende efterretninger fra forskellige kilder om terrorrisikoen i en række lande og områder. En af kilderne er dokumentet "Vurdering af terrortruslen mod Danmark", som publiceres af Center for Terroranalyse (CTA) i Politiets Efterretningstjeneste (PET). PETs hjemmeside kan du finde ved at klikke her.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Det gælder særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

PET's Center for Terroranalyse (CTA) har i sin seneste "Vurdering af terrortruslen mod Danmark" vurderet, at de seneste opfordringer i militant islamistiske propaganda til angreb mod lande, der deltager i koalitionen mod ISIL, kan skærpe terrortruslen mod danske interesser i lande, hvor et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

  • Der er en tilstedeværelse af militante islamister med kapacitet;
  • Der er en tilstedeværelse af hjemvendte krigere med kapacitet fra konflikten i Syrien og i Irak;
  • Der er en tilstedeværelse af personer eller grupper med erklæret loyalitet over for ISIL og/eller al-Qaida;
  • Der er en tilstedeværelse af militante islamister, der har fokus på Danmark;

På baggrund af de løbende efterretninger opdaterer Udenrigsministeriet kontinuerligt rejsevejledningerne, hvori også kan indgå konkrete trusselsvurderinger for det pågældende land. Hvis der rejses til et land, som Udenrigsministeriet ikke laver rejsevejledning for, henvises til rejsevejledninger, der udsendes af andre landes udenrigsministerier.

Udenrigsministeriet opfordrer generelt rejsende til løbende at holde sig orienteret om udviklingen og nøje følge de lokale myndigheders anvisninger vedr. sikkerhed og terrorrisiko i de enkelte lande, man opholder sig i.

Der kan abonneres på Udenrigsministeriets enkelte rejsevejledninger, så man får direkte besked, når de opdateres. Endvidere opfordrer Udenrigsministeriet til, at man registrerer sig på danskerlisten for de lande, man rejser til.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Terrorrisiko

Generelt om terror

I de seneste år er det blevet understreget, at terrorhandlinger kan finde sted når som helst og hvor som helst i verden. Alle kan blive ramt af angrebene, uanset om man er lokal eller turist. Der er derfor god grund til at være opmærksom på terrorrisikoen, når man som dansker vil rejse til udlandet.

Terroristers metoder omfatter bl.a. bomber, selvmordsbomber, bortførelser og angreb med håndvåben.

Terrortruslen mod danskere

Som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark er der en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet, særligt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

Bortførelser

Risikoen for at blive udsat for en bortførelse af kriminelle og militante islamistiske grupper gælder særligt i konfliktområder som Syrien, Irak, Afghanistan og Pakistan, visse steder i Mellemøsten, Nord-, Vest- og Østafrika og i andre dele af verden. Der henvises til rejsevejledningerne for de enkelte lande.

Terrorrisiko i forhold til andre risici

Selvom terrorrisikoen er blevet forøget de senere år, er det dog vigtigt at bemærke, at risikoen for at blive ramt af terrorisme stadigvæk er meget begrænset i forhold til mange af de andre risici, man ellers er udsat for som rejsende som for eksempel trafikulykker, drukneulykker, helbredsproblemer, naturkatastrofer m.v. og terrorrisikoen hænger ofte sammen med, at danske rejsende typisk opholder sig på steder, hvor andre vesterlændinge færdes eller hvor større menneskemængder samles.

Hvordan informerer Udenrigsministeriet om terror

Udenrigsministeriet modtager løbende efterretninger fra forskellige kilder om terrorrisikoen i en række lande og områder. En af kilderne er dokumentet "Vurdering af terrortruslen mod Danmark", som publiceres af Center for Terroranalyse (CTA) i Politiets Efterretningstjeneste (PET). PETs hjemmeside findes ved at klikke her. På baggrund af disse efterretninger oplyser Udenrigsministeriet om sin vurdering af den aktuelle terrorrisiko i rejsevejledningen for det pågældende land.

Hvorfor fraråder Udenrigsministeriet ikke rejser til alle lande med terrorrisiko?

De seneste års udvikling har vist, at terrorrisikoen er til stede i en lang række lande. Det gælder også flere lande tæt på Danmark. Hvis Udenrigsministeriet skulle fraråde rejser til alle lande med en vis terrorrisiko, ville en lang række lande være omfattet.

Udenrigsministeriet fremlægger så præcise oplysninger som muligt om terrorrisikoen i et land – så har den enkelte rejsende de bedst mulige forudsætninger for selv at træffe sin beslutning.

Beslutningen er din

Udenrigsministeriet anbefaler danske rejsende at læse rejsevejledningen for det land, som man ønsker at besøge. Det er imidlertid den enkelte borgers eget ansvar at forholde sig til oplysningerne i rejsevejledningen og i andre kilder (eksempelvis rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier) og på den baggrund beslutte, om en rejse skal foretages eller ej.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er kun vejledende. Det står naturligvis danskere frit for at rejse, hvorhen de vil. Rejsende skal dog være opmærksomme på, at det i visse tilfælde kan være umuligt for Danmark og andre EU-lande at bistå med udrejse eller yde anden konsulær støtte.

Forholdsregler ved rejser

Det er vanskeligt at gardere sig mod terrorisme. Terrorens våben er uforudsigeligheden, hvilket gør det vanskeligt at forudsige, hvor eller hvornår terroristerne slår til næste gang. Rejsende rådes til at udvise forsigtighed ved rejser i de lande og områder, hvor der er risiko for terrorhandlinger, ikke mindst på offentlige steder, herunder i og omkring offentlige bygninger, turistattraktioner, offentlige transportmidler, religiøse samlingssteder, hoteller, butikscentre, markeder og andre steder, hvor større menneskemængder samles. Rejsende opfordres ligeledes til løbende at holde sig orienteret om udviklingen og nøje efterleve de lokale myndigheders anvisninger vedr. sikkerhed.

Danskere bør både før og under rejsen regelmæssigt søge oplysninger om stemningen og forholdene på stedet. Rejsende opfordres til løbende at holde sig orienteret, herunder om eventuelle ændringer i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Pirateri

Pirateri er en reel risiko for den internationale skibsfart og for lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Flysikkerhed

Der er stor forskel på flysikkerheden i forskellige dele af verden. En række flyselskaber især i Afrika og Asien er optaget på EU´s liste over flyselskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed. Det anbefales at undersøge, f.eks. gennem dit rejsebureau, om de flyselskaber, du vil benytte, står på denne liste.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind