Spring til indhold

Udlændinges indkøb af fast ejendom i Danmark

Den generelle regel er, at hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, og heller ikke tidligere har boet i Danmark i sammenlagt 5 år, kræver det normalt Justitsministeriets tilladelse at købe fast ejendom i Danmark.

Personer i EU- eller EØS

Har du statsborgerskab i et EU- eller EØS-land kan du under visse forudsætninger købe fast ejendom i Danmark uden Justitsministeriets tilladelse.

Selskaber i EU- eller EØS

Selskaber m.v. der har hjemsted i et EU- eller EØS-land, er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i et EU- eller EØS-land, og som har oprettet eller vil oprette filialer eller agenturer eller vil levere tjenesteydelser i Danmark kan under visse forudsætninger købe fast ejendom i Danmark uden Justitsministeriets tilladelse.

Kontakt Justitsministeriet først

I alle tilfælde, hvor man som EU- eller EØS statsborger eller registreret selskab ønsker at købe ejendom, bør Justitsministeriets Civilkontor kontaktes på forhånd.

Justitsministeriet - Civilkontoret
Telefon: +45 72 26 84 00
E-mail: jm@jm.dk