Spring til indhold

Brexit

Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019. Danmark arbejder for en ordnet britisk udtræden af EU og et ambitiøst fremtidigt forhold mellem EU og Storbritannien. Det kan dog ikke udelukkes, at Storbritannien alligevel forlader EU uden en aftale. Uanset hvad, vil Brexit medføre ændringer i måden vi samarbejder og samhandler med Storbritannien på. Storbritanniens beslutning om at forlade EU vil med andre ord få væsentlig betydning for Danmark.

Her kan du få overblik over, hvad Storbritanniens valg om at forlade EU betyder samt Danmarks rolle i Brexit-forhandlingerne. Samtidig kan du læse mere om, hvordan de danske myndigheder håndterer Brexit. Du kan også få indblik i, hvad Brexit betyder for dig som borger eller for din virksomhed. Det er nemlig vigtigt, at virksomheder forbereder sig på Brexit, ligesom myndighederne har gjort det.

  • Brexit er betegnelsen for Storbritanniens udtræden af EU. Læs mere her.

  • Regeringen arbejder for at sikre danske interesser i forhandlingerne om Brexit. Læs mere her.

  • At Storbritannien har besluttet at forlade EU kan påvirke din virksomhed på en række områder. Du kan læse mere om, hvad din virksomhed skal være opmærksom på her. Det er vigtigt, at du forbereder dig på, at handel med Storbritannien efter Brexit vil ske på andre vilkår end i dag.

  • Er du britisk borger bosat i Danmark eller dansk borger bosat i Storbritannien? Læs mere om, hvad Brexit betyder for dig her.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Generelle spørgsmål til Brexit-forhandlingerne

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for din virksomhed

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, såsom konkurrenceregler, statsstøtte, godkendelser m.m.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
www.erhvervsstyrelsen.dk
erst@erst.dk

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.kfst.dk
kfst@kfst.dk

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk
finanstilsynet@ftnet.dk

Søfartsstyrelsen
Fjordvænget 30
4220 Korsør
www.soefartsstyrelsen.dk
sfs@dma.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
www.sik.dk
sik@sik.dk

Spørgsmål vedrørende told mv.

Toldstyrelsen
Slet Parkvej 1
8310 Tranbjerg J
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/om-toldstyrelsen/kontakt/

Spørgsmål vedrørende moms mv.

Skattestyrelsen
Østbanegade 123
2100 København Ø
www.skat.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder og levende dyr

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.mst.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn og landbrugsvarer med licenspligt

Yderligere information om import af landbrugsvarer med licenspligt hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om eksport af landbrugsvarer med licenspligt hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere generel information om import og eksport af planter, frø m.m. hos Landbrugsstyrelsen samt specifik information til sortsejere og frøproducenter om betydningen af Brexit hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om optagelse på sortslisten hos Landbrugsstyrelsen

Spørgsmål vedrørende fisk

Fiskeripolitisk Kontor
Asiatisk Plads 2
1448 København K
http://um.dk/da/fiskeri/brexit/

Nyttige hjemmesider

Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
Kommissionen
Brexit-tjeklisten

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som dansk statsborger i Storbritannien

Spørgsmål vedrørende retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud og boligstøtte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

Spørgsmål om ret til ophold

United Kingdom Home Office
Marsham Street
London SW1P 4DF
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold

Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk
lonamb@um.dk

Nyttige hjemmesider

Udlændinge- og Integrationsministeriet

EU-oplysningen

Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

De indeholdte oplysninger på denne side (inkl. undersider) er ikke nødvendigvis fyldestgørende, tilstrækkelige eller opdaterede og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Udenrigsministeriet påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der, direkte eller indirekte, er relateret til brugen heraf.