Spring til indhold

Danmark i Europa

Det europæiske samarbejde er først og fremmest forankret i EU. Derudover sker det europæiske samarbejde i en række andre internationale organer.

Naboskabsprogrammet

Naboskabsprogrammet er Danmarks bilaterale bistandsprogram til EU’s nabolande mod øst og sydøst med fokus på menneskerettigheder og demokrati samt økonomisk udvikling.

Læs mere om Naboskabsprogrammet  

Østersøsamarbejdet

Som svar på de geopolitiske omvæltninger, der fandt sted i Østersø-regionen i kølvandet på ophøret af den kolde krig blev Østersørådet (CBSS) oprettet i 1992 med deltagelse af de 9 Østersø-stater samt Island og Norge.

Læs mere om Østersøsamarbejdet  

EU

En stor del af Danmarks politik er i dag reguleret via EU. 

Læs mere om Danmark og EU

 

Kontakt

Kontoret for det Europæiske Naboskab (EUN)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

E-mail: eun@um.dk

Telefon: +45 33 92 04 82