[Skip to Content]

custom heading

 
 • um

  Det vil vi

  Danmarks udviklingssamarbejde skal bekæmpe fattigdom med menneskerettigheder og grøn vækst.
 • um

  Det gør vi

  Danmark har udviklingspolitisk samarbejde med 22 prioritetslande. Den danske udviklingsbistand går til nogle af de fattigste lande i verden.

 • um

  Hvad er resultaterne?

  Danida er en lærende organisation, der arbejder målrettet med at skabe resultater med udviklingssamarbejdet. Der gennemføres løbende resultatmålinger i alle programmer. Ethvert opnået mål er et lille skridt på vejen mod at skabe udvikling i nogle af verdens allerfattigste lande.

 • um

  Dem samarbejder vi med

  Danmark samarbejder med en lang række lande og aktører om udviklingsbistanden. Samarbejdet handler både om at gennemføre konkrete programmer på prioriterede områder og om at udvikle nye og bedre metoder.

right side inherited component

Udenrigsministeriet

Danida

Asiatisk Plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00

um@um.dk

right side component one

Om Danida