Spring til indhold

Britiske borgere i Danmark

Danmark sætter stor pris på de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark og bidrage til det danske samfund.

Udtrædelsesaftalen

Borgerrettigheder er en central del af udtrædelsesaftalen. Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament, vil den regulere dine rettigheder som britisk borger bosat i Danmark. Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, vil Storbritannien forlade EU uden en aftale (det såkaldte ’no deal’-scenarie) den 31. januar 2020. I dette tilfælde vil dine rettigheder som britisk borger bosat i Danmark ikke være reguleret af udtrædelsesaftalen.

Du kan læse mere om udtrædelsesaftalens betydning for dig på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Du kan også læse mere på EU-Kommissionens hjemmeside

Click here for English version.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
www.nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-SIRI
+45 72 14 20 04

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
www.uim.dk/brexit/dansk-statsborgerskab-indfodsret
uim@uim.dk
+45 61 98 40 00
 
Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser

Social- og Indenrigsministeriet
www.sim.dk
sim@sim.dk 
+45 72 28 24 00

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser
Sundheds- og Ældreministeriet
www.sum.dk
sum@sum.dk
+45 72 26 90 00

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk
ufm@ufm.dk
+45 33 92 97 00

Spørgsmål vedr. grundskole, ungdomsuddannelser, adgang til modermålsundervisning og dagtilbud

Undervisningsministeriet
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk
+45 33 92 50 00

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind