Spring til indhold

Ret til grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, træder Storbritannien ud af EU uden en aftale (det såkaldte ’no deal’-scenarie). Det vil betyde, at du som britisk statsborger i Danmark som udgangspunkt vil blive betragtet som tredjelandsborger ift. undervisning m.m.

Folketinget har vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning for borgere i tilfælde af, at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale. Overgangsordningen vil træde i kraft på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU, og gælde indtil den erstattes af en permanent lov. Det betyder, at alle eksisterende rettigheder inden for Undervisningsministeriets område for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark, og deres familiemedlemmer videreføres i et no deal-scenarie.

Det vil betyde, at du som britisk statsborger, der opholder dig i Danmark inden udtrædelsesdatoen, fortsat vil have krav på ligestilling med danske statsborgere i forhold til erhvervsuddannelserne med hensyn til statstilskud, løntilskud, skolepraktikydelse. Samme gælder på grundskoleområdet i forhold til frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler med hensyn til statstilskud og i forhold til folkeskolen med hensyn til retten til modersmålsundervisning.

Du kan læse mere om grundskole, ungdomsuddannelser og modersmålsundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.