Spring til indhold

Ret til kontantydelser

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament, vil din ret som herboende britisk statsborger til danske sociale ydelser fortsætte uændret, som var du stadig EU-borger. Det gælder også i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du f.eks. bliver arbejdsløs efter Storbritanniens udtræden, vil din ret til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp svare til den, der gælder for EU-borgere. Hvis du modtager sygedagpenge, kan du opholde dig i Storbritannien efter de regler, der gælder for EU-borgere i EU-medlemslande. Din pension optjenes, udregnes og udbetales fortsat efter de regler, der gælder for EU-borgere. Det gælder dog kun, hvis udtrædelsesaftalen træder i kraft.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, træder Storbritannien ud af EU uden en aftale (det såkaldte ’no deal’-scenarie). Det vil betyde, at du som britisk statsborger i Danmark som udgangspunkt vil blive betragtet som tredjelandsborger ift. spørgsmålet om kontantydelser. Folketinget har vedtaget en midlertidig overgangsordning i tilfælde af, at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale. Overgangsordningen vil træde i kraft på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU, og vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov.

Alle rettigheder til ydelser for herboende britiske statsborgere vil grundlæggende blive videreført i den danske overgangsordning. Det gælder som udgangspunkt også for de danskere, der vender hjem fra Storbritannien.

Det betyder bl.a., at når en lov stiller krav om, at man skal have boet i Danmark en vis periode for at få ret til en ydelse, så kan britiske statsborgere og deres familiemedlemmer medregne perioder med bopæl i Storbritannien og EU-medlemslande, selvom de ikke længere er EU-borgere. Det er det princip, der gælder for EU-borgere efter EU-retten, og det vil blive videreført i overgangsloven.

Ud over bopælsperioder stilles der i nogle love krav om A-kassemedlemskab i en periode (forsikringsperiode) eller beskæftigelsesperioder, og det samme princip om medregning vil her gælde for de perioder. Det gælder kun perioder i Storbritannien og EU-medlemslande før udtrædelsesdatoen. Dog kan familiemedlemmer, der har fast ophold i Storbritannien på udtrædelsesdatoen og først indrejser senere, få medregnet perioder indtil indrejsedatoen.

Du kan læse mere om retten til kontantydelser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.