Spring til indhold

Ret til sociale serviceydelser og dagtilbud

Alle der har lovligt ophold i Danmark har ret til sociale serviceydelser efter serviceloven. Det drejer sig f.eks. om hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, ydelser til personer med handicap og ældre. Dine rettigheder til disse serviceydelser vil ikke blive ændret under udtrædelsesaftalen. Borgere med lovligt ophold i Danmark har ligeledes ret til ydelser efter dagtilbudsloven, herunder plads i en daginstitution, dagpleje mv.

Du kan læse mere om sociale serviceydelser og dagtilbud på Social- og IndenrigsministerietsBørne- og Undervisningsministeriets samt Sundheds- og Ældreministeriets hjemmesider.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Ved et no-deal Brexit vil du som britisk statsborger i udgangspunktet blive betragtet som tredjelandsborger. I udgangspunktet skelner serviceloven og dagtilbudsloven ikke mellem unionsborgere og tredjelandsborgere. Derfor vil alle britiske statsborgere, som efter no-deal Brexit fortsat har lovligt ophold i Danmark, også have samme rettigheder til ydelser efter serviceloven som før Brexit. Det samme gælder adgangen til dagtilbud.

Folketinget har vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning ved et no deal-Brexit. Med overgangsordningen vil herboende britiske statsborgere, på lige fod med EU-borgere, fortsat være undtaget fra krav om opholds- og sprogkrav vedrørende tilskud til pasning af egne børn. Britiske statsborgere, der flytter til Danmark efter Brexit, vil derimod blive anset for tredjelandsborgere og vil ikke være undtaget. 

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for spørgsmål angående lovligt ophold efter Brexit.