Spring til indhold

Hyppigt stillede spørgsmål om rettigheder for briter i Danmark

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kan jeg blive boende i Danmark, når jeg er britisk statsborger og har bosat mig i Danmark før udtrædelsesdatoen?

Danmark viderefører midlertidigt gældende regler på bl.a. opholdsområdet for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer. Det vil sige, at du som britisk statsborger, der har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsesdatoen, også vil kunne opholde dig i Danmark efter Brexit, hvis du fortsat opfylder betingelserne herfor.

Læs mere om britiske statsborgeres mulighed for at forsætte et lovligt ophold i EU efter Brexit (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Området er reguleret af Brexit-loven, som etablerer en midlertidig overgangsordning på borgerområdet, som i vidt omfang viderefører gældende rettigheder indtil en permanent ordning vedtages.

Hvad skal jeg gøre nu, når jeg er britisk statsborger og har bosat mig i Danmark før udtrædelsesdatoen?

Du behøver ikke gøre noget lige nu, hvis du som herboende britisk statsborger eller familiemedlem til en herboende britisk statsborger har fået udstedt ét af følgende:

  • EU-registreringsbevis eller opholdskort, der bekræfter din ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen
  • Opholdsdokument af ældre dato, der bekræfter din ret til ophold efter reglerne for EU/EF-borgere.

Hvis du ikke allerede har et EU-registreringsbevis eller et opholdskort, og du heller ikke har søgt om det, bør du gøre det senest på udtrædelsesdatoen. Det vil gøre det nemmere for dig at dokumentere, at du har ret til at opholde dig i Danmark. Det samme gælder, hvis du har ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Du skal søge om EU-registreringsbevis og opholdskort hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Du kan læse mere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside.

Udlændinge- og Integrationsministeriet opfordrer til, at britiske statsborgere jævnligt holder sig opdaterede på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Området er reguleret af Brexit-loven, som etablerer en midlertidig overgangsordning på borgerområdet, som i vidt omfang viderefører gældende rettigheder indtil en permanent ordning vedtages.

Har jeg stadig ret til sociale ydelser, når jeg er britisk statsborger og har bosat mig i Danmark før udtrædelsesdatoen?

Stort set alle eksisterende rettigheder til sociale ydelser videreføres midlertidigt for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer efter udtrædelsesdatoen.

Læs mere om den danske overgangsordning om sociale ydelser i tilfælde af et Brexit uden aftale (Beskæftigelsesministeriet).

Generel information og vejledning om sociale ydelser på beskæftigelsesområdet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Området er reguleret af Brexit-loven, som etablerer en midlertidig overgangsordning på borgerområdet, som i vidt omfang viderefører gældende rettigheder indtil en permanent ordning vedtages.

Kan jeg fortsat få uddannelsesstøtte til mit studie, når jeg er britisk statsborger og har bosat mig i Danmark før udtrædelsesdatoen?

Herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil have samme ret til SU, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte, som gælder for EU- og EØS-borgere.

Herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil have ret til statsfinansieret uddannelse. Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra EU- og EØS-borgere.

Læs mere om uddannelsesstøtte til britiske statsborgere efter Brexit (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Området er reguleret af Brexit-loven, som etablerer en midlertidig overgangsordning på borgerområdet, som i vidt omfang viderefører gældende rettigheder indtil en permanent ordning vedtages.

Kan jeg få min familie til Danmark (familiesammenføring), når jeg er britisk statsborger og har bosat mig i Danmark før udtrædelsesdatoen?

Herboende britiske statsborgere kan fortsat blive familiesammenført med deres familiemedlemmer efter de regler, som gælder for EU-borgere i dag. Det gælder dog kun, hvis familielivet er etableret før udtrædelsesdatoen. Er familielivet etableret efter udtrædelsesdatoen, skal du søge om familiesammenføring efter den danske udlændingelovs regler.

Læs mere om britiske statsborgeres mulighed for at forsætte et lovligt ophold i EU efter Brexit (Udlændinge og Integrationsministeriet)

Læs mere om reglerne for familiesammenføring efter udlændingeloven (Udlændingestyrelsen).

Området er reguleret af Brexit-loven, som etablerer en midlertidig overgangsordning på borgerområdet, som i vidt omfang viderefører gældende rettigheder indtil en permanent ordning vedtages.

Skal jeg ombytte mit britiske kørekort, der er fra før udtrædelsesdatoen, når jeg er britisk statsborger og har bosat mig i Danmark før udtrædelsesdatoen?

Ja.

Hvis du er bosat i Danmark, skal du ombytte dit britiske EU-kørekort, selv om kørekortet er udstedt, mens UK stadig var medlem af EU. Du har 90 dage fra den dato UK træder ud af EU eller fra du har bosat dig i Danmark til at ombytte dit kørekort. Du kan dog uden videre ombytte dit britiske EU-kørekort til et dansk EU-kørekort.

Hvis du ikke har bosat dig i Danmark, kan du fortsat køre på dit britiske EU-kørekort, selv efter UK er trådt ud af EU.

Læs flere spørgsmål og svar om færdsel og kørekort (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen).

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind