Spring til indhold

Ansatte og selvstændig erhvervsdrivende - autorisation til lovregulerede erhverv

Storbritanniens udtrædelse af EU kan have betydning for din virksomhed, hvis virksomheden har tilknytning til et lovreguleret erhverv, hvor der kræves autorisation, eller hvis ansatte i virksomheden skal have autorisation for at arbejde inden for et lovreguleret erhverv. Brexit kan også have betydning for dig, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende ønsker at udøve et lovreguleret erhverv. Adgang til at udøve et lovreguleret erhverv med udenlandske kvalifikationer kræver anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i værtslandet.

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament, vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gælde frem til 31. december 2020. Dine ansatte, som søger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og autorisation, vil i den periode have samme rettigheder som i dag. Det samme vil gælde for selvstændig erhvervsdrivende. Betingelserne for anerkendelsen af medarbejdernes kvalifikationer og autorisation vil først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem.

Hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale, vil Storbritannien kunne ændre reglerne og begrænse mulighed for at få anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og adgang til varig udøvelse af lovregulerede erhverv i Storbritannien. Muligheder for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser vil også kunne blive begrænset. Ansøgere vil samtidig kunne opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til udøve sit erhverv.

På grund af de kommende konsekvenser af Brexit anbefales det, at din virksomhed løbende orienterer sig om relevante britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation, og i tvivlstilfælde retter henvendelse til det britiske kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her eller kontakte centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien.

Brexit vil også have betydning for din danske virksomhed, hvis du ønsker at ansætte en person, som har erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, og det erhverv din virksomhed beskæftiger sig med, kræver autorisation. I givet fald skal den person først få anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark. Det samme gælder, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende i Storbritannien, og du ønsker at arbejde inden for et erhverv, som er lovreguleret i Danmark.

I tilfælde af at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale, har Folketinget vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske statsborgere, grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer. Overgangsordningen vil betyde, at anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, som er opnået senest på udtrædelsesdatoen fortsat vil blive behandlet efter de regler, der gælder for EU-borgere. Overgangsordningen vil også betyde, at alle borgere, som senest på udtrædelsesdatoen er begyndt at levere en midlertidig tjenesteydelse i Danmark på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, kan afslutte den pågældende tjenesteydelse. Retten til at påbegynde levering af tjenesteydelser midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien vil bortfalde fra udtrædelsesdatoen.

Din virksomhed kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her.

Læs også Europa-Kommissionens meddelelse om konsekvenser af Brexit for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her.

KONTAKT

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
ufm.dk/le/brexit
kontaktpunkt@ufm.dk

NYTTIGE HJEMMESIDER

Uddannelses- og Forskningsministeriets Brexit-hjemmeside
EU-Kommissionen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

TJEK DIN VIRKSOMHED

Prøv Brexit-tjekliste, hvor du kan få et nøjere indblik i, hvad Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan betyde for din virksomhed.